Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Навчальний посібник з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі 12 Інформаційні технологій спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – 101 с.

Яковицький, І.Л. (2016) Навчальний посібник з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі 12 Інформаційні технологій спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – 101 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
34Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2017
Код ID:44194
Размещен: доцент Ігор / І.Л. Яковицький
Размещен на:27 Дек 2016 13:20
Последнее изменение:27 Дек 2016 13:20

Только штат репозитория: страница управления объектом