Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Програмування» (для студентів денної форми навчання галузі 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – __ с.

Яковицький, І.Л. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Програмування» (для студентів денної форми навчання галузі 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – __ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
33Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2017
Код ID:44197
Размещен: доцент Ігор / І.Л. Яковицький
Размещен на:27 Дек 2016 13:21
Последнее изменение:27 Дек 2016 13:21

Только штат репозитория: страница управления объектом