Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > История украинской культуры
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > История украинской культуры"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | Л | Р
Количество объектов на этом уровне: 23.

Б

Бєліков, Ю.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (ТГВ) 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Бєліков, Ю.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, В.В. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів І та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жигло, В.В. (2015) Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жигло, В.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 6.030504 «Економіки підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів І курсу денної форми навчання напрямків підготовки 6.170202 «Охорона праці» та 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.050702 - "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіки підприємства» та 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жигло, В.В. и Жванко, Л.М. (2012) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.050702 «Електромеханіка»)(№2349). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. и Лисенко, М.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. и Фесенко, Г.Г. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Л

Лисенко, М.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Історія української культури” для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальностей «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. [Образовательные ресурсы]

Лисенко, М.С. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «Історія української культури» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лисенко, М.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки – 6. 030601 “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр). [Образовательные ресурсы]

Р

Рассоха, І.М. (2014) Історія української культури: Методичні вказівки для самостійної роботи (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємств). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рассоха, І.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання та 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Рассоха, І.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів денної форми навчання та 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» (6.020107 «Туризм»)). [Образовательные ресурсы]

Рассоха, І.М. и Рябченко, О.Л. и Романова, С.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Рябченко, О.Л. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямками підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Рябченко, О.Л. (2012) Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять з курсу «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямками підготовки 6.070101 «Транспортні технології», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№1256). [Образовательные ресурсы]

Рябченко, О.Л. и Бєліков, Ю.А. и Бурмака, В.П. и Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Лисенко, М.С. и Рассоха, І.М. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2014) Історія української культури: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рябченко, О.Л. и Романова, С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:16:40 2019 EET.