A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.080101 - Geodesy, Cartography and Land Management > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.170202 - Health > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060102 - Architecture > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > History of the Ukrainian culture
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.040106 - Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources > History of the Ukrainian culture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Ж | Л | Р
Number of items at this level: 23.

Б

Бєліков, Ю.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (ТГВ) 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource]

Бєліков, Ю.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Teaching Resource]

Ж

Жигло, В.В. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів І та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, В.В. (2015) Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, В.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 6.030504 «Економіки підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів І курсу денної форми навчання напрямків підготовки 6.170202 «Охорона праці» та 6.050702 – «Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.050702 - "Електромеханіка"). [Teaching Resource]

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource]

Жигло, В.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіки підприємства» та 6.030509 – «Облік і аудит». [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, В.В. and Жванко, Л.М. (2012) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.050702 «Електромеханіка»)(№2349). [Teaching Resource]

Жигло, В.В. and Лисенко, М.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму 6.030601 - «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Жигло, В.В. and Фесенко, Г.Г. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Л

Лисенко, М.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Історія української культури” для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальностей «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. [Teaching Resource]

Лисенко, М.С. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «Історія української культури» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource] (In Press)

Лисенко, М.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки – 6. 030601 “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр). [Teaching Resource]

Р

Рассоха, І.М. (2014) Історія української культури: Методичні вказівки для самостійної роботи (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємств). [Teaching Resource] (In Press)

Рассоха, І.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання та 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource]

Рассоха, І.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів денної форми навчання та 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» (6.020107 «Туризм»)). [Teaching Resource]

Рассоха, І.М. and Рябченко, О.Л. and Романова, С.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Рябченко, О.Л. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямками підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource]

Рябченко, О.Л. (2012) Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять з курсу «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямками підготовки 6.070101 «Транспортні технології», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№1256). [Teaching Resource]

Рябченко, О.Л. and Бєліков, Ю.А. and Бурмака, В.П. and Жванко, Л.М. and Жигло, В.В. and Лисенко, М.С. and Рассоха, І.М. and Стрілець, Ю.І. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2014) Історія української культури: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Рябченко, О.Л. and Романова, С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 18 14:25:49 2024 EEST.