A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0708 - "Ecology" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0709 - "Geodesy, cartography and organization of the the use of land" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.040106 - Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.080101 - Geodesy, Cartography and Land Management > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140103 - Tourism > Economic theory
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050702 - Electrician > Economic theory"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш
Number of items at this level: 72.

Є

Єгорова , О.Ю. and Батістова, О.І. (2013) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна теорія” (для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент"). [Teaching Resource] (In Press)

А

Ачкасов , А.Є. and Пушкар, Т.А. and Сіренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2009) Методичні вказівки до підготовки й проведення державного бакалаврського екзамену з економічної теорії (№1716). [Teaching Resource]

Б

Батістова, О.І. and Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource] (In Press)

Бойко, Л.Г. (2009) Конспект лекцій „Економічна теорія” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 — „Електротехніка та електромеханіка” напряму підготовки 6.050701 — „Електротехнічні системи електроспоживання”, „Світлотехніка і джерела світла” та 6.050702 — „Електричний транспорт”. [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Економічна теорія” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507- „Електротехніка та електомеханіка” напряму підготовки 6.050700-„Електротехнічні системи електроспоживання”, “Світлотехніка і джерела світла” та 6.050700 – „Електричний транспорт”. [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. and Жемеренко, О.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Економічна теорія” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0507 „Електротехніка та електромеханіка” напряму підготовки 6.050701 – „Електротехнічні системи електроспоживання”, „Світлотехніка і джерела світла” та 6.050702 – „Електричний транспорт”)(№1784). [Teaching Resource]

В

Володіна, І.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Туризм»). [Teaching Resource]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Teaching Resource]

Володіна, І.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво»). [Teaching Resource]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Teaching Resource]

Володіна, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Teaching Resource]

Володіна, І.М. and Калита, Г.І. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія». [Teaching Resource]

М

Можайкіна, Н.В. and Батістова, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни "Економічна теорія". [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. and Батістова, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни "Економічна теорія" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт». [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни „Економічна теорія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. (2010) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. and Цимбалюк, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource]

Москвіна, А.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource]

Москвіна, А.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource]

Н

Наумов, М.С. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№1247). [Teaching Resource]

Наумов, М.С. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource]

Наумов, М.С. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології". [Teaching Resource]

О

Островський, І.А. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№1459). [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2011) Програма і робоча програма дисципліни «Економічна теорія» (для студентів галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» напряму 6.060101 - «Будівництво» заочної форми навчання). [Teaching Resource]

П

Пушкар, Т.А. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (In Press)

Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання). [Teaching Resource]

Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму 6.050702 – «Електромеханіка» заочної форми навчання»). [Teaching Resource]

Пушкар, Т.А. and Сіренко, Н.М. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (In Press)

Р

Решетило, В.П. and Островський, І.А. (2009) Методичні вказівки для підготовки до державного екзамену з економічної теорії (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Облік і аудит») (№1745). [Teaching Resource]

Решетило, В.П. and Єгорова , О.Ю. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічна теорія» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Єгорова , О.Ю. and Батістова, О.І. (2013) ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: тексти лекцій (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Решетило, В.П. and Єгорова , О.Ю. and Батістова, О.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 1 та 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Решетило, В.П. and Єгорова , О.Ю. and Батістова, О.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Решетило, В.П. and Можайкина, Н.В. and Егорова, О.Ю. (2016) Экономическая теория: учеб. пособие. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. and Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Стадник, Г.В. and Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. and Батістова, О.І. (2014) Економічна теорія : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-323-3

С

Стадник, Г.В. and Москвіна, А.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Сіренко, Н.М. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія» підготовки спеціаліста спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання та вентиляція 7.06010103 – Міське будівництво та господарство (заочна форма навчання). [Teaching Resource]

Сіренко, Н.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для слухачів другої вищої освіти спеціальність: 7.06010107 – Теплогазопостачання та вентиляція 7.06010103 – Міське будівництво та господарство (заочна форма навчання). [Teaching Resource]

Т

Тимофієва, С.Б. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальність 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Тимофієва, С.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економічна теорія ” для студентів 3 курсу денної форми навчання напрям підготовки – 0921 (6.060101) „ Будівництво “ спеціальність 6.092100 „Теплогазопостачання і вентиляція “. [Teaching Resource]

Тимофієва, С.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економічна теорія ” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрям підготовки – 0921 (6.060101) „ Будівництво “ спеціальність 6.092100 „Теплогазопостачання і вентиляція “. [Teaching Resource]

Тимофієва, С.Б. and Сіренко, Н.М. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для сту- дентів та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource] (In Press)

Тимофієва, С.Б. (2007) Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля "Економічна теорія" (№647). [Teaching Resource]

Ф

Федотова, Ю.В. (2014) Програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Федотова, Ю.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Федотова, Ю.В. and Рибак, Г.І. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів). [Teaching Resource] (In Press)

Ц

Цимбалюк, О.А. (2010) Економічна теорія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Цимбалюк, О.А. (2007) Методика системного підходу до самостійного вивчення «Економічної теорії» (Теоретична частина модуля). [Teaching Resource] (In Press)

Цимбалюк, О.А. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей – «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство». [Teaching Resource]

Цимбалюк, О.А. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей – «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство». [Teaching Resource]

Цимбалюк, О.А. (2009) Програма і робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Цимбалюк, А.А. and Данильченко, Е.П. (2006) Экономическая теория: Краткий конспект лекций для студентов-иностранцев. [Teaching Resource]

Цимбалюк, О.А. (2007) Плани семінарських занять та методичні вказівки і матеріали для організації самостійної роботи з модуля «Економічна теорія». [Teaching Resource]

Цимбалюк, О.А. and Наумов, М.С. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля «Економічна теорія». [Teaching Resource]

Цимбалюк, О.А. and Решетило, В.П. (2007) Методичні вказівки і матеріали до організації самостійного вивчення теоретичного змістового модуля 2 «Мікроекономічний аспект розвитку економіки» з дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (In Press)

Цимбалюк, О.А. and Решетило, В.П. (2007) Методичні вказівки і матеріали до організації самостійного вивчення теоретичного змістового модуля 3 «Теоретичні основи макроекономіки» з дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (In Press)

Ш

Шекшуєв, О.А. and Батістова, О.І. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Штефан, С.І. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Основи економічної теорії», «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки: 0709 (6.080101) «Геодезія, картографія та землеустрій».). [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1245). [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№893). [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№893). [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2014) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Економічна теорія» підготовки бакалавр напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (In Press)

Штефан, С.І. (2014) Програма дисципліни «Економічної теорії» для студентів напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0709 (6.080101) – «Геодезія, картографія та землевпорядкування»). [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2014) Робоча програма дисципліни «Економічної теорії» для студентів напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource]

Штефан, С.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки: 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (In Press)

Штефан, С.І. (2016) Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Штефан, С.І. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу "Економічна теорія". [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 22 15:33:07 2024 EET.