A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Statistics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Statistics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0502 - "Management" > Statistics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Statistics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Statistics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140103 - Tourism > Statistics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Statistics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: К | М | С
Number of items at this level: 42.

К

Ковалевський, Г.В. (2010) Статистика. [Teaching Resource]

Ковалевський , Г.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 1404 «Сфера обслуговування» та напрямом підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource]

Ковалевський , Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Статистика” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0201 «Культура» та напрямом підготовки 6.020107 “Туризм”). [Teaching Resource]

Ковалевський , Г.В. and Колесник, Т.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 (0502) «Менеджмент». [Teaching Resource]

Ковалевський , Г.В. (2012) Статистика: учебник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-251-9

Ковалевський , Г.В. and Колесник, Т.М. and Тихонова, Г.Б. (2012) Практикум та тренінг зі статистики: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-243-4

Ковалевський , Г.В. (2008) Методичні вказівки з розробки курсової і розрахунково–графічної робіт з дисципліни статистика «Сучасні методи економіко-статистичного аналізу» (№1019). [Teaching Resource]

Ковалевський , Г.В. and Колесник, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «Статистика» (№1011). [Teaching Resource]

Колесник, Т.М. and Шахова, О.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» та напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Колесник, Т.Н. (2009) «Статистика»: Конспект лекций (для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 6.030504 – «Экономика и предпринимательство», а также для иностранных студентов). [Teaching Resource]

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. (2011) Методичні вказівки до розробки курсової роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Логістика»)(№2158). [Teaching Resource]

Колесник, Т.М. (2014) Програма дисципліни «Статистика» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма дисципліни «Статистика» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Колесник, Т.М. and Ковалевський , Г.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. and Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. and Шахова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. and Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до рішення практичних та контрольних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Статистика" (№614). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. (2014) Програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Костюк, В.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Статистика» підготовки бакалавра Галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво Напрям: 6.030504 – Економіка підприємства 6.030509 – Облік і аудит. [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. (2014) Робоча програма з навчальної дисципліни «Статистика» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Костюк, В.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів за галузью знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. and Гайденко, С.М. (2017) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2013) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу „Статистика” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 ”Економіка підприємства” та 6.030509 “Облік і аудит)(№2382). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2010) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи,проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу „Статистика” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки 6.030504 ”Економіка підприємства”, 6.030509 “Облік і аудит” , 6.030601 “Менеджмент” та слухачів груп перепідготовки за другою вищою освітою із спеціальностей 7.050107 ”Економіка підприємства”, 7.050106 „Облік і аудит”, 7.050201 „Менеджмент організацій”)(№1332). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів заочної форми навчання 2 курсу галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для слухачів груп перепідготовки за другою вищою освітою із спеціальностей 7.050107 - Економіка підприємства, 7.050106 - Облік і аудит). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2008) Програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з курсу „Статистика” (для студентів напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти) (№1103). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2008) Статистика: конспект лекцій (для студентів галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємництва»). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2015) Статистика: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

М

Мількін, І.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Статистика» підготовки бакалавра напряму 6.030601 – Менеджмент. [Teaching Resource]

Мількін, І.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Статистика» перепідготовки спеціаліста спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (для слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource]

Мількін, І.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Статистика» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» 7.03050901 – «Облік і аудит». [Teaching Resource] (In Press)

Мількін, І.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» і 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Мількін, І.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource]

Мількін, І.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Teaching Resource]

С

Сніжко, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.030509 – «Облік і аудит»)(№2048). [Teaching Resource]

Сніжко, С.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Dec 11 05:19:25 2023 EET.