Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Анализ деятельности предприятий туриндустрии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Анализ деятельности предприятий туриндустрии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Анализ деятельности предприятий туриндустрии"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | Щ
Количество объектов на этом уровне: 10.

А

Александрова, С.А. и Сегеда, І.В. и Щербина, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (№958). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2014) Аналіз діяльності підприємств туризму: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. ISBN 978-966-695-348-6

Андренко, І.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з курсу “Аналіз діяльності підприємств туризму ” з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу “Аналіз діяльності підприємств туризму ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

В

Влащенко, Н.М. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туристської індустрії» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Щ

Щербина, Л.В. и Сегеда, І.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туристської індустрії» (№980). [Образовательные ресурсы]

Щербина, Л.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Щербина, Л.В. и Александрова, С.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (№966). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sat Feb 16 23:51:57 2019 EET.