Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Охрана труда в отрасли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Охрана труда в отрасли"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Д | Ж | З | П | С | Т | Ч
Количество объектов на этом уровне: 56.

А

Абракітов, В.Е. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070801, 8.070801 - Екологiя i охорона навколишнього середовища)(№1776). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2009) Охорона праці в галузі: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності – 7.070801, 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2014) Конспект лекцій з курсу „Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 „Містобудування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2012) Конспект лекцій з курсів «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» та «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.08010105, 8. 08010105 «Геоiнформацiйнi системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Курс лекцій «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 193 – «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 „Містобудування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Охорона праці в галузі" (№626). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.08010105, 8.08010105 - "Геоінформаційні системи і технології"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 193 – «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» підготовки магістр; спеціаліст галузь знань 0401 «Природничі науки» спеціальностей 8.04010603 – «Екологічна безпека»; 7.04010601, 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» підготовки магістра спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрямів 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностей 7.070801, 8.070801 (7.04010601, 8.04010601) «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціальність 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальностей 8.04010603 – «Екологічна безпека»; 7.04010601, 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Заіченко, В.І. и Третьяков, О.В. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. и Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона" (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 – "Геоiнформацiйнi системи і технології"). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Сєріков, Я.О. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№2244). [Образовательные ресурсы]

Г

Гарьковець , А.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 “Транспортні технології”, спеціальностей 7.100401, 8.100401– “Організація і регулювання дорожнього руху” (ОР); 7.100402, 8.100402 – “Транспортні системи” (ТС); 7.100403, 8.100403 – “Організація перевезень і управління на транспорті” (міськелектротранспорті) (ОП). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів; 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт, 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)(№254). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу усіх форм навчання спеціальностей: 7.05070202, 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт»; 7.05070204, 8.05070204 – «Електричні системи автоматизації та електропривод»)(№352). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми напряму підготовки 0922 (6.050702) “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Нікітченко, О.Ю. (2007) Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (№756). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (№1706). [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті», 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»)(№2133). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів денної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. (2013) Навчальна і робоча програма дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 0926 „Водні ресурси”, 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 6.092600 “Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці в галузі" (№833). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 „Теплогазопостачання і вентиляція”)(№2274). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» («Охорона праці») (для студентів 5 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності 7.06010108, 8.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2014) Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»; 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство», 7.03060107, 8.03060107 «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці в галузі" (№196). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. и Нікітченко, О.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (№972). [Образовательные ресурсы]

П

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальність - 7.050201 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пашков, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузях» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності – 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы]

С

Скрипник, О.С. (2014) Програма дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы]

Скрипник, О.С. (2014) Робоча програма дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.090603 „ECE”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.090605 „СДC”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.090603 „ЕСЕ”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.090605 „СДC”). [Образовательные ресурсы]

Т

Третьяков, О.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей підготовки 7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103, 8.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чеботарьова, О.В. (2013) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401, 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№2330). [Образовательные ресурсы]

Чеботарьова, О.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» підготовки спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»; 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чеботарьова, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Wed Feb 20 20:30:10 2019 EET.