Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Микробиология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Микробиология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Микробиология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | К | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

Д

Дегтерева, Л.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “ Мікробіологія” для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Мiкробiологiя» (для студентів 4, 5 курсів заочної форми навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси»)(№1864). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної і розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси»)(№1912). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіологія” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 -”Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы]

К

Ковалёва, Е.А. (2014) Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Микробиология» (для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 «Гидротехника (Водные ресурсы)» и слушателей второго высшего образования специальности 7.06010108 «Водоснабжение и водоотведение»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ч

Чуб, І.М. и Булгакова, О.В. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, виконання РГР та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101− Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 − Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, И.Н. и Булгакова, О.В. (2014) Конспект лекций по дисциплине «Микробиология» (для студентов 2 и 4 курсов дневной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 6.060103 – «Гидротехника (Водные ресурсы)» )” и 6.060101 «Строительство» (специальность «Водоснабжение и водоотведение»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шатровський, О.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. (2012) Конспект лекцій з курсу «МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 1 - 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№1225). [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. (2012) Методичні вказівки до проведення лабораторних і практичних занять з дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 1 - 2 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№1214). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:24:54 2019 EET.