Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Организация услуг питания
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Организация услуг питания"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: У
Количество объектов на этом уровне: 7.

У

Усіна, А.І. и Баландіна, І.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація послуг харчування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до лабораторного заняття "Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів до обслуговування" з дисципліни "Організація послуг харчування" (№722). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичного заняття "Загальна і виробничо–торговельна структура підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Організація послуг харчування" (№723). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація послуг харчування». [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. и Сегеда, І.В. и Кононенко, Т.П. (2014) Організація послуг харчування: підручник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-304-2

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки до практичного заняття "Організація постачання у закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Організація послуг харчування" (№726). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. и Баландіна, І.С. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Організація послуг харчування» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»)(№2171). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:26:56 2019 EET.