A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140103 - Tourism > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.040106 - Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0502 - "Management" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0504 - "Tourism" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0708 - "Ecology" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0709 - "Geodesy, cartography and organization of the the use of land" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.080101 - Geodesy, Cartography and Land Management > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1004 - "Transport technologies" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1201 - "Architecture" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Intellectual property
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Intellectual property"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | К | М
Number of items at this level: 48.

І

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2010) Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей Академії)(№1988). [Teaching Resource]

Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070105, 8.05070105 – «Світотехніка і джерела світла»). [Teaching Resource]

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляції»). [Teaching Resource]

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми та 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Б

Бубенко, П.Т. and Величко, В.В. and Водка, Н.В. (2011) Методичні матеріали щодо організації та виконання самостійної роботи, поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни “Інтелектуальна власність“ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 (7.03050401) – «Економіка підприємства»)(№1192). [Teaching Resource]

В

Величко, В.В. and Глухарєв, С.М. (2011) Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-229-8

Г

Гайденко, С.М. (2009) Інтелектуальна власність: Рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – “Економіка підприємства”)(№1755). [Teaching Resource]

Гайденко, С.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – „Економіка підприємства”. [Teaching Resource]

Гайденко, С.М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”)(№323). [Teaching Resource]

Гайденко, С.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource]

К

Килимник, І.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Академії). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301 «Туризмознавство» ( за видами)). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство» (за видами)). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Коляда, Т.А. and Івасішина, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301 «Туризмознавство» (за видами)). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050208 «Логістика»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. and Харитонов, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 8.050402 «Готельне господарство»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» підготовки спеціаліст спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка та джерела світла». [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2014) Програма навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів спеціальностей 7.14010101 та 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010108 – «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.0810105 – «Геоінформаційні системи і технології»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (за видами)). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія » спеціальності 7.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни “Інтелектуальна власність” для студентів спеціальностей 7.14010101 та 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». [Teaching Resource]

Кубах, А.І. (2008) Збірник законодавчих актів з дисципліни "Право інтелектуальної власності". [Teaching Resource]

Кубах, А.І. (2008) Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Кубах, А.І. and Коляда, Т.А. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» (№1079). [Teaching Resource]

М

Міхно, О.І. (2014) Програма дисципліни “Інтелектуальна власність” для магістрів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». [Teaching Resource]

Міхно, О.І. (2014) Програма з дисципліни “ Інтелектуальна власність ” для студентів спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource]

Міхно, О.І. (2014) Робоча програма дисципліни “Інтелектуальна власність” для магістрів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». [Teaching Resource]

Міхно, О.І. (2014) Робоча програма з дисципліни “ Інтелектуальна власність ” для студентів спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Dec 4 22:25:50 2023 EET.