A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0502 - "Management" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0504 - "Tourism" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0708 - "Ecology" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0709 - "Geodesy, cartography and organization of the the use of land" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1004 - "Transport technologies" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1201 - "Architecture" > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.040106 - Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.080101 - Geodesy, Cartography and Land Management > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140103 - Tourism > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060103 - hydraulic engineering (water resources) > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060102 - Architecture > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > History of Ukraine
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.170202 - Health > History of Ukraine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Ж | Р | С | Я
Number of items at this level: 45.

Б

Бурмака, В.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 − «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 − «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Ж

Жванко, Л.М. and Жигло, В.В. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№913). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2009) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Історія України» (№1649). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№914). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№915). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2009) Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – «Будівництво»; 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»; 6.020107 – «Туризм») (№1724). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2009) Історія України. Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1832). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2009) Історія України: Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1833). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0601 − «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060101 − «Будівництво» спеціальності «промислове і цивільне будівництво», «міське будівництво та господарство». [Teaching Resource]

Жигло, В.В. (2014) Програма дисципліни “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” для студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Жигло, В.В. (2014) Робоча програма дисципліни “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” для студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Р

Рассоха, І.М. and Фесенко, Г.Г. and Рябченко, О.Л. and Стрілець, Ю.І. and Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. and Бурмака, В.П. and Жигло, В.В. and Бєліков, Ю.А. and Лисенко, М.С. (2009) Історія України: Курс лекцій. [Teaching Resource]

С

Стрілець, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Історія України" (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 – “Менеджмент і адміністрування”). [Teaching Resource]

Стрілець, Ю.І. and Яцюк, М.В. (2009) Плани практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)(№1722). [Teaching Resource]

Стрілець, Ю.І. and Яцюк, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Історія України" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, спеціальностей 6.090600 – “Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090600 - ”Світлотехніка і джерела світла”). [Teaching Resource] (In Press)

Стрілець, Ю.І. (2011) Плани практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).(№2059). [Teaching Resource]

Стрілець, Ю.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки – 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Я

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0601 − «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060102 − «Архітектура». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0201 − «Культура» напряму підготовки 6.020107 − «Туризм». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0401 − «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0601 – «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0601 – «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0701 − «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 − «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0801 − «Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 6.080101 − «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів ІІ курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 1404 − «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 − «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Бурмака, В.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і ІІ курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0507 − «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 − «Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жванко, Л.М. (2009) Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 –«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.060102 – «Архітектура», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»; 6.070101 – «Транспортні технології» (№1757). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Фесенко, Г.Г. (2010) Історія України: словник-довідник для студент. вищ. навч.закл. [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2015) Методичні вказівки до підготовки практичних занять з дисципліни «Історія України» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0306 − «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2011) Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№2118). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2011) Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№2209). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2011) Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної і ІІ курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№2208). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України» підготовки спеціаліст спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України» підготовки: спеціаліст спеціальності: 7.05070203 «Електричний транспорт». [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України» підготовки бакалавр напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 Будівництво (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України» підготовки спеціаліст спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 1702 − «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 − «Охорона праці»). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електричні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт». [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 Будівництво (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. and Бурмака, В.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» (для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 − «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 − «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жванко, Л.М. (2013) Методичні вказівки до підготовки практичних занять з дисципліни «Історія України» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0507 − «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології»)(№2350). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жванко, Л.М. and Фесенко, Г.Г. (2011) Комплекс навчально-методичних матеріалів (РГР) з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка», 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту), 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).(№2061). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Рябченко, О.Л. and Стрілець, Ю.І. and Фесенко, Г.Г. (2006) Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України». [Teaching Resource]

This list was generated on Mon May 20 12:29:27 2024 EEST.