Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Микроэкономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Микроэкономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Микроэкономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Микроэкономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Микроэкономика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | О | Р | С | Т | Ц | Ш
Количество объектов на этом уровне: 32.

А

Ачкасов, А.Є. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2012) Мікроекономіка. Тренінг-курс: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-248-9

О

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» (№1630). [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Мікроекономіка" для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань – 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки – 6. 140101 "Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Мікроекономіка” для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань – 1404 „ Сфера обслуговування” напряму підготовки – 6. 140101, „ Готельно-ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання й варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№1535). [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Р

Решетило, В.П. и Ачкасов, А.Є. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2017) Мікроекономіка. Тренінг-курс. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства»).(№1602). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Стадник, Г.В. и Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. (2012) Конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сіренко, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы]

Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2014) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни «Мікроекономіка» підготовки бакалавр напряму 6.030504 – Економіка підприємства 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Мікроекономіка” (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Т

Тимофієва, С.Б. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни Мікроекономіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Мікроекономіка" для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент". [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Мікроекономіка". [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Мікроекономіка". [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2013) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тимофієва, С.Б. (2011) Мікроекономіка: тексти лекцій, опорні поняття та категорії, контрольні запитання за змістовими модулями (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2014) Програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. (2006) Тестовий контроль знань, умінь і навичок з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями, підсумковий тест. [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «МІКРОЕКОНОМІКА» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 «Облік і аудит» і 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№2231). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. и Стадник, Г.В. (2007) Тестовий контроль знань, умінь і навичок з модуля "Мікроекономіка". Тестові завдання за змістовими модулями (№644). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва , С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Мікроекономіка" для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузь знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент". [Образовательные ресурсы]

Ц

Цимбалюк, О.А. и Гранкіна, В.В. (2005) Мікроекономіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи. [Образовательные ресурсы]

Цымбалюк, А.А. и Касьянова, А.А. (2007) Микроэкономика: Краткий конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Ш

Шекшуєв, О.А. и Тимофієва, С.Б. (2004) Мікроекономіка. Тексти лекцій та завдання до основних тем курсу. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:26:10 2019 EET.