A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Мікроекономіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи.