Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и публичного администрирования" с годом 2014

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: N | Б | В | Г | Д | К | Н | О | П | С | Ч | Ш
Количество объектов: 97.

N

Novikova, М.М. и Burmaka, Т.М. (2014) EVALUATION OF EFFICIENCY OF INNOVATION PROJECTS IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES. Маркетинг і менеджмент інновацій (4). С. 91-98.

Б

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Діоба, А.В. (2014) Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту. Актуальні проблеми економіки, (156) (№ 6). С. 322-328.

Боровик, М.В. (2014) ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА НАКОПИЧУВАЛЬНОЮ БАЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ. Економічний аналіз: зб. наук. праць (2). С. 222-227.

Браташ, М.А. (2014) Формування комплексного підходу до управління відтворенням житлового фонду в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету (9). С. 131-135.

Буркун, І.Г. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2014) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (9). С. 83-88. ISSN 2307-8030

Бурмака, Т.М. (2014) Управління розвитком соціального середовища підприємств системи життезабезпечення міста. "Сталий розвиток економіки", 25 (3). С. 133-138.

В

Великих, К.А. (2014) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА» «Бизнес-план производственной деятельности електроремонтного цеха промышленного предприятия» (для студентов 5 курса дневной формы обучения специальностей 7.05070103 «Електротехнические системы электропотребления», по видам 7.05070105 «Светотехника и источники света», а также для иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Великих, К.О. (2014) Програма дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» для студентів спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» та 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы]

Великих, К.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» для студентів спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» та 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2014) Конспект лекцій з дисциплін «Організація проектно- кошторисної справи», «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Г

Гайдученко, С.О. (2014) Інституалізація організаційної культури у публічному управлінні. Актуальні проблеми державного управління, (45) (№ 1). С. 17-24.

Гайдученко, С.О. (2014) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з дисципліни «Мотивація публічних службовців» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. (2014) Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ, (60) (4). С. 60-63.

Гайдученко, С.О. (2014) Програма навчальної дисципліни “Організаційна культура” для магістрів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”. [Образовательные ресурсы]

Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Організаційна культура” для магістрів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”. [Образовательные ресурсы]

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни за вибором “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Д

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2014) Програма дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2014) Робоча програма дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

К

КАЙЛЮК, Є . М . и ПИЛИПЕНКО, Ю . С . (2014) Організація автомобільного транспорту та забезпечення контролю за якістю перевезення. Кримський економічний вісник (№ 5). С. 216-219.

КАРЛОВА, ОЛЕНА (2014) ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. ЕКОНОМІКА, (131) (№ 5). С. 15-20.

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2014) Програма з дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Поспелов , О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» для спеціаліста (магістра) спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці за галузями». [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Поспелов , О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» для спеціаліста (магістра) спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці за галузями». [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2014) FUNCTIONING OF OBJECTS OF THE RECREATIONAL SPHERE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Науковий журнал “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (15). С. 75-78.

Карлова, О.А. (2014) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНІ. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (5). С. 198-201.

Карлова, О.А. (2014) ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Всеукраїнський аналітично-інформаційний журнал "Схід" (5(131)). С. 15-20.

Карлова, О.А. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» напрям 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Менеджмент організації; Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Менеджмент організації; Корпоративне управління)” для студентів за спеціальністю 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2014) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ США). Науковий вісник Чернівецького університету (717). С. 74-77.

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Програма з дисципліни “Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)” для студентів за спеціальністю “8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2014) Робоча програма “Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)” для студентів спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2014) Програма дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2014) Програма дисципліни «Статистика» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2014) Програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма дисципліни «Статистика» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Волкова, М.В. (2014) Програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Волкова, М.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н. и Ковтун, В. (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Збірник наукових праць ЧДТУ (№ 38). С. 133-137.

Кондратенко, Н.О. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2014) Місце та роль ресурсозбереження у соціально-економічному розвитку регіональних систем. Журнал «Кібернетичне управління та інформаційні технології» є (№ 1). С. 86-93.

Кондратенко, Н.О. (2014) ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць (717). С. 78-81.

Кондратенко, Н.О. и Новікова, М.М. (2014) ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТ. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць (717). С. 78-81.

Кондратенко, Наталья и Тарадай, Владимир (2014) УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. „Международный журнал устойчивого развития” (№ 15). С. 90-93.

Н

Новіков, А.О. и Новікова, М.М. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ. Наука та прогрес транспорту, (54) (№ 6). С. 42-49.

Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень" для магістрів зі спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)»для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень" для студентів за спеціальністю 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2014) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства», (1089) (№ 46). С. 154-162.

Новікова, М.М. и Бардаков , В.А. и Карлова, О.А. (2014) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ. Науковий вісник Херсонського державного університету (7). С. 134-137.

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», (3) (№ 7). С. 134-137.

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація виробництва» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2014) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, серія: економічні науки, (87) (№ 1). С. 102-109.

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Діоба, А.В. (2014) Програма навчальної дисципліни “Ризик-менеджмент” для магістрів зі спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. Навчальним планом передбачена магістерська програма “Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві”. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Діоба, А.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Ризик-менеджмент” для магістрів зі спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы]

О

Одаренко, Т.Є. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Одаренко, Т.Є. и Бондаренко, О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Одаренко, Т.Є. и Бондаренко, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

П

Поспєлов, О. В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми підготовки спеціаліст, магістр спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поспєлов, О. В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Самойленко, І.О. (2014) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, (28) (№ 4). С. 4-14.

Самойленко, І.О. (2014) Програма з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів напрямів 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм». [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2014) Програма навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень» для студентів спеціальності 8.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів, 8.06010108 - Водопостачання та водовідведення. [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2014) Робоча програма з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів за напрямами 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм». [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень» для студентів спеціальності 8.06010302 - Раціональне використання і охорона водних ресурсів, 8.06010108 - Водопостачання та водовідведення. [Образовательные ресурсы]

Ч

Чернов, С.І. и Боровик, М.В. и Запорожець, Г.В. (2014) ЗНАННЯ ЯК РЕСУРС КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка. Фінанси. Право. (10/1). С. 7-11.

Чернов, С.І. и Гайдученко, С.О. (2014) ВПЛИВ ЛІДЕРСТВА НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (40). С. 109-116.

Чернов, С.І. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Електронне урядування» підготовки магістр спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Електронне урядування» для студентів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чернов, С.І. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шахова, О.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Збірник наукових праць. Вісник НТУ «ХПІ», (1089) (46). С. 64-69.

Шахова, О.В. (2014) Удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством регіону. Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції . С. 114-116.

Шевченко, В.С. (2014) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ГРЕЙДІВ. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ» Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства», (1089) (№ 46). С. 136-145.

Шевченко, В.С. (2014) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ. «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки» (№ 37). С. 12-16.

Шевченко, В.С. (2014) Програма з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, В.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, В.С. и Бондаренко, О.В. (2014) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов, проведению практических занятий и выполнения контрольной работы по дисциплине «Менеджмент и администрирование (Теория организации)» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» всех форм обучения). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко , В.С. (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Хмельницького національного університету . С. 52-58.

Этот список был создан Sat Nov 17 21:46:18 2018 EET.