A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Робоча програма з дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».