Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом Не определено

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 11.

Дармофал , Е.А. и Доронін , Є.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ ВЕНТИЛЯЦІЇ ШАХТОВИХ КОМПЛЕКСІВ. In: ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства", 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Кондратенко, Н. и Ковтун, В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Збірник наукових праць ЧДТУ (№ 38). С. 133-137.

Косенко, Н.В. и Доценко, Н.В. Основные моменты подбора эффективной команды проекта. Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ.

Молодченко, Т.Г. и Ткаченко, А.Ю. ФОРМУВАННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Теорія та практика державного управління: / Т.Г. Молодченко // Збірник наукових праць (1(28)). С. 281-289. ISSN 1727-6667

Пушкар, Т.А. и Шматько, С.С. Світовий досвід розвитку транспортної інфраструктури. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія економічні науки. .

Торкатюк, В.І. Диплом учасника Всеукраїнської програми "Національні лідери України". [Изображение]

Торкатюк, В.І. Диплом учасника Всеукраїнської програми "Національні лідери України". [Изображение]

Торкатюк, В.І. Нагороджується учасник Всеукраїнської програми "Національні лідери України". [Изображение]

Чумаченко, І.В. Алгоритмические позиционные диаграммы. Авіаційно-коcмічна техніка і технологія .

Шевченко, В.С. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ. «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки» (№ 37). С. 12-16.

菲森科, T.G. и 沙霍夫, A.V. и 菲森科, G.G. и Fesenko, T.G. и Shahov, A.V. и Fesenko, G.G. 性别指数:一种测量新丝绸之路发展的工具. In: 丝路发展与治理创新:“一带一路”沿线国家社会发 : Silk Road Develop and Governance Innovation : Social Development International Simposium in “The belt and road” along countries. 社会科学学术出版社(中国) Social Sciences Academic Press (China), 北京:Beijing, С. 100-105. ISBN 978-7-5201-0668-9

Этот список был создан Thu Sep 21 19:56:13 2017 EEST.