A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 902.

Є

ЄСИПЕНКО, А.Д. (2006) ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ШТУЧНИХ СПОРУДАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 259-264.

Єресько, І.Г. (2006) Структура експортних операцій підприємств Черкаського регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 34-39.

І

ІВАНІСОВ, О.В. and ХМЕЛЕНКО, О.В. (2006) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 313-320.

Іванов, А.М. and Чудний, О.Ю. (2006) Енергетична ефективність процесу здрібнювання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Іванілов, О.С. and Опікунова, Н.В. and Добривченко, Г.Б. (2006) Механізм забезпечення конкурентоспроможності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 33-38.

Івасішина, Н.В. (2006) Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з дисципліни «Фінансове право». [Teaching Resource]

Ільєнко, О.Л. (2006) English for Сross-cultural Сommunication. Методичні вказівки з англійської мови міжкультурної комунікації (№475). [Teaching Resource]

Ільїна, Н.О. and Васильєва, Ю.О. (2006) Світлотехнічні установки та системи: конспект лекцій. [Teaching Resource]

Ільїна, Н.О. and Ляшенко, О.М. (2006) Фотобіологічні й медичні опромінювальні установки. Конспект лекцій з курсу "Спеціальні світлотехнічні установки". [Teaching Resource]

Іоненко, К.В. (2006) Роль банківського сектора в управлінні регіональними фінансовими потоками. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 345-350.

Іщенко, Т.В. (2006) Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на прикладі м. Харків). Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

А

АБРАМОВ, Ю.А. and БАСМАНОВ, А.Е. (2006) ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАГРЕВАЮЩЕМСЯ РЕЗЕРВУАРЕ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 357-362.

АБРАМОВ, Ю.А. and САДКОВОЙ, В.П. (2006) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГИДРОМАГИСТРАЛЕЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 336-343.

АКУЛОВА, І.О. (2006) МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ТА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 296-303.

АЛАЕВ, П.Н. (2006) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КЛЮЧАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОММУТАЦИЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 218-223.

АЛЕКСАХИН, А.А. (2006) ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАСЧЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА СЕТЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 169-175.

АНДРЕЕВ, С.Ю. (2006) ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСПОРТНОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 198-206.

АЧКАСОВ, А.Е. and ФИСУН, К.А. (2006) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 122-128.

Абракітов, В.Е. (2006) Орієнтована акустична система із заданою характеристикою спрямованості. Науковий вісник будівництва. Вип. 37. . pp. 231-237.

Абракітов , В. Е. (2006) Моделювання шуму від транспортних потоків та промислових об’єктів великої довжини при оптимізації шумового режиму сучасного міста. Науковий вiсник будiвництва (Вип. №). pp. 287-291.

Абракітов, В.Е. and Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці". [Teaching Resource]

Абрамов, В.В. and Бублій, М.В. (2006) Вплив сучасного стану соціальної інфраструктури на розвиток туризму для громадян з обмеженими фізичними можливостями в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 420-424.

Абрамов, Ю.А. and Садковой, В.П. (2006) Модели начальной стадии пожара как динамического объекта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Абрамова, Л.С. and Капінус, С.В. (2006) Імітаційна модель руху транспортних засобів при маневруванні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 221-228.

Аднан, Абу Саль (2006) Выбор организационно-технологических схем укладки бетонной смеси в климатических условиях Иордании. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Аземша, С.А. (2006) Стратегия принятия решения при выборе обратной загрузки автомобильного транспортного средства, работающего на международных маршрутах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 307-314.

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з фізики. Розділ "Електрика і магнетизм" (№353). [Teaching Resource]

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу фізики (№463). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2006) Роль современных интерактивных методов обучения в системе подготовки кадров для предприятий городского хозяйства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 389-392.

Алексахин, А.А. and Деркач, И.Л. and Мирошниченко, Б.В. (2006) Расчет изменения температуры теплоносителя по длине обратного трубопровода тепловых сетей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Алексахін, О.О. and Герасимова, О.М. (2006) Газопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін "Основи енергозабезпечення міст" та "Інженерне обладнання міст". [Teaching Resource]

Аляб’єв, М.З. and Воробйова, Т.П. and Бархаєв, Ю.П. (2006) Положення про видання навчальної та навчально-методичної літератури. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ. (In Press)

Амосов, О.Ю. (2006) Анализ закономерности расслоения цен на жилую недвижимость в Украине на современном этапе. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 202-207.

Андреева, В.Н. and Шаповаленко, В.А. (2006) Поведение потребителей на рынке информационных услуг. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 126-130.

Андренко, И.Б. (2006) Особенности организации и развития инсентив-туризма. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 405-410.

Андрєєва, Т.Є. and Бутенко, О.П. and Кучерук, А.В. and Швець, С.В. (2006) Ринок вторинних ресурсів та визначення його поняття. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 187-190.

Андрєєва, В.М. (2006) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" (№428). [Teaching Resource]

Андрійченко, В.П. and Закурдай, С.О. (2006) Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту. Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги. Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Анопрієнко, Т.В. (2006) РИНОК ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 381-386.

Анісенко, О.В. and Шумейко, Л.В. (2006) Методичні вказівки з англійської мови для студентів спеціальності "Транспортні системи" (№452). [Teaching Resource]

Артеменко, В.Б. (2006) Підходи до інтегральної оцінки стійкості соціально-економічного розвитку регіонів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 39-44.

Артюх, С.М. (2006) Удосконалення первинного професійного відбору операторів теплових електричних станцій на основі психофізіологічних критеріїв. Other thesis, Українська інженерно-педагогічна академія.

Арутюнян, И.А. and Терех, М.Д. (2006) Логистический подход к планированию и управлению организационно-технического развития производства при реконструкции зданий и сооружений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ахмеднабиев, Р.М. and Ахмеднабиева, Н.В. (2006) Система восстановления горизонтальной гидроизоляции на стенах старых зданий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ахмеднабиев, Р.М. and Жучкова, Г.А. and Ахмеднабиева, Н.В. (2006) Эффективность применения санирующей штукатурки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ачкасов, А.Е. and Писаревский, И.М. (2006) Моделирование финансово-временных параметров строительных проектов (на примере организации строительства и реконструкции участков железных дорог). Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 312-322.

Б

БІЛЯНСЬКИЙ, О.М. and АСАДЧЕВ, О.І. (2006) КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 373-378.

БАБАК, А.В. (2006) ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА РОЗВИТОК ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 158-168.

БАЙСАЛОВА, Г.Ж. and БЕКТУРГАНОВА, Г.К. and ДЖУМАДИЛОВ, Т.К. and ЧЕРДАБАЕВ, А.Ш. and БЕКТУРОВ, Е.А. (2006) РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ НЕКОТОРЫХ ГЕТЕРОАТОМОСОДЕРЖАЩИХ МАКРОМОЛЕКУЛ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 136-140.

БАСМАНОВ, А.Е. (2006) МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ НЕПОЛНОГО РЕЗЕРВУАРА С НЕФТЕПРОДУКТОМ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 332-336.

БАСОВ, Г.Г. and ФАЛЕНДИШ, А.П. and ХАРЛАМОВ, П.О. and БАБІЧ, І.О. (2006) ВИБІР СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ НОВОГО НАУКОЕМНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО ТА ПРІМІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА СТІЙКІСТЬ ГРАФІКІВ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 275-281.

БЕЗУГЛА, В.О. (2006) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 267-271.

БЕЗЦЕННЫЙ, А.А. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 222-251.

БОЙКО, Л.Г. (2006) АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 124-135.

БОНДАР, І.О. (2006) МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ВЕЛИКИМ ВИРОБНИЧИМ ОБ’ЄДНАННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 280-289.

БРЕЗИНСКИЙ, В.Г. and ДЬЯКОВ, Е.Д. and СЕРИКОВА, Е.Н. (2006) ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЩЕТОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 161-164.

БРЕЗИНСКИЙ, В.Г. and ШЕПИЛКО, Е.В. and БОЙКО, Л.В. and ЧАМАРА, С.А. (2006) СТАРТЕР ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА С РАЗДВОЕННЫМ КОНТАКТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 259-263.

БУДНІК, М.Н. and Саприка, О.В. (2006) РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КРУПНИХ МІСТ В ЄВРОРЕГІОНІ «СЛОБОЖАНЩИНА». Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 276-280.

БУДНИЧЕНКО, В.Б. and БАЧИНСЬКИЙ, С.В. (2006) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ УХИЛУ, НА ЯКОМУ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРОЛЕЙБУСА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 293-298.

Бабаев, В.Н. and Коринько, И.В. and Пилиграмм, С.С. and Зеленский, Б.К. (2006) Управление хозяйственной инфраструктурой мегаполиса в чрезвычайных ситуациях: опыт принятия решений и направления совершенствования. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 58-67.

Бабаев, В.Н. and Шутенко , Л.Н. and Семенов, В.Т. (2006) Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 3-9.

Бабаев, В.Н. and Торкатюк, В.И. and Соловьев, А.В. and Жван, В.В. and Николаенко, Н.П. and Чувыкина, Ю.Б. and Витренко-Хрусталева, Г.И. (2006) Концептуальные положения и принципы совершенствования организационно- технологической подготовки строительного производства. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Бабаєв, В.М. (2006) Напрями забезпечення сталого функціонування та розвитку системи водопостачання м.Харкова. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 26-33.

Бабаєв, В.М. (2006) Управління проектами: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Бабаєв, В.М. and Висоцька, Г.В. and Молодченко-Серебрякова , Т.Г. and Мельман , В.О. (2006) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» (№446). [Teaching Resource]

Бабенко, Е.П. (2006) Выбор стратегий развития автомобильных дорог с применением метода анализа иерархий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 211-217.

Бабинцев, В.П. and Сапрыка, В.А. (2006) Теоретические и праксеологические основы разработки проектов социально-экономического развития городских территориальных образований. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 17-28.

Бакурова, А.В. and Мартиненко, Т.Б. (2006) Механізми підвищення конкурентоспроможності монофункціональних міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 149-153.

Банах, В.А. (2006) Использование результатов обследования существующих зданий для формирования и корректировки их расчетных моделей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Банах, В.А. and Федченок, А.И. and Фостащенко, Е.Н. (2006) Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Барабанов, І.В. (2006) Оцінка ефективності функціонування системи фінансових ресурсів та механізму їх формування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 248-260.

Баранік, О.О. (2006) Практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 288-294.

Барбашин, В.В. and Вандер, К.А. and Ковалевская, А.П. (2006) Курс лекций. Медицина чрезвычайных ситуаций. Часть 1. Фундаментальные основы медицинских знаний. УГЗУ, Харьков.

Барбашин, В.В. and Вандер, К.А. and Ковалевская, А.П. and Ковалевская, М.М. (2006) Курс лекций. Медицина чрезвычайных ситуаций. Часть 2. Первая медицинская помощь. УГЗУ, Харьков.

Барбашин, В.В. and Попов, И.И. and Толкунов, И.О. and Ромин, А.В. (2006) Оценка экологического состояния среды обитания защитных сооружений гражданской обороны. Проблеми надзвичайних ситуацій. (4). pp. 54-61.

Барбашин, В.В. and Фесенко, Г.Г. (2006) Шляхи підвищення оперативності збору, обробки і передачі інформації при виникненні надзвичайних ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції «Сухопутні Війська Збройних Сил України у ХХІ столітті». . pp. 39-41.

Барбашин, В.В. and Фесенко, Г.Г. and Ромін, А.В. (2006) Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції. Системи обробки інформації. (2(51)). pp. 190-193. (In Press)

Барбашин, В.В. and Фесенко, Г.Г. and Рютін, В.В. (2006) Особливості прогнозної оцінки забруднення рік небезпечними хімічними речовинами для різної пори року. Проблеми надзвичайних ситуацій. (4). pp. 61-68.

Бардаков, В.А. (2006) Інтегрований маркетинг-менеджмент послуг. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 371-376.

Бардаков , В.А. and Буркун, И.Г. and Колесник, Т.Н. (2006) Стратегическое управление системой жизнеобеспечения мегаполиса. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 280-285.

Бардаков , В.А. (2006) Економіка водопостачання та водовідведення: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Башинський, О.І. (2006) Причини ризику в проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 333-338.

Безбородов, С. and Медведєв, О. and Біленська, Т. and Ващиліна, В. and Бєдіна , Н. and Ісаханян , К. (2006) Закон і ми. [Teaching Resource] (In Press)

Безлюбченко, О.С. and Гордієнко, С.М. and Завальний, О.В. (2006) Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Безрук, В.І. and Блощенко, Т.В. and Довгалюк, О.М. and Дьяков, Є.Д. and Калюжний, Д.М. (2006) Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт (№438). [Teaching Resource]

Безугла, В.О. (2006) Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 53-60.

Безугла В.О., (2006) Основи формування конкурентоспроможності регіонів України (на прикладі Полтавського регіону). Other thesis, Кременчуцький державний політехнічний університет.

Безуглий, А.В. and Сисоєв, А.С. and Петченко, О.М. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу "Оптика" курсу фізики (№480). [Teaching Resource]

Бейгул С.Б., (2006) Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємництва. Other thesis, Полтавський національно технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Бекетов, В.Е. and Борисенко, М.В. and Евтухова , Г.П. and Лобов, А.А. and Свирин , А.В. (2006) Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного внедрения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Белікова, Т.В. (2006) Вдосконалення методики визначення причин неефективної роботи побутового підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 161-168.

Бережна, А.Ю. (2006) Особливості формування та прогнозування ринку житлової нерухомості в Україні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 207-214.

Бережна, А.Ю. (2006) Податок на нерухомість як потенційне джерело формування місцевих бюджетів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 294-303.

Берещук, М.Я. and Бархаєв, Ю.П. and Стадник, Г.В. (2006) Тестовий контроль і рейтинг в освіті: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Бигун, Р.А. (2006) Управление процессом термохимического модифицирования древесины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 351-355.

Бизюк, В.В. and Гревцова, Е.Ф. and Колбун, Е.Н. (2006) Контрольные работы по математике для слушателей заочных подготовительных курсов. [Teaching Resource] (In Press)

Благодарная, Г.И. (2006) Водоснабжение. Раздел "Водозаборные сооружения". Конспект лекций. [Teaching Resource]

Блощенко, Т.В. and Довгалюк, О.М. and Калюжний, Д.М. and Куцан, Ю.Г. and Саприка, О.В. (2006) Наскрізна програма практики (№469). [Teaching Resource]

Бобух, А.О. (2006) Автоматизовані системи керування технологічними процесами: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Божинський, Б.І. and Мироненко, В.П. (2006) Принципи збереження українського національно-романтичного напряму (на прикладі харківських будівель). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 394-400.

Божко, В.П. and Снисаренко, Е.Б. (2006) Применение методов планирования экспериментов для моделирования инновационного развития регионов Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 14-17.

Бойко, В.В. (2006) Обоснование инвестиционной привлекательности различных отраслей промышленности в Украине. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 74-76.

Бойко, Л.Г. (2006) Основные аспекты и методика управления качеством энергосберегающих проектов в строительной отрасли. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 207-212.

Бондаренко Г.І., (2006) Оцінка економічного потенціалу та ефективності використання комунальної власності. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Боркова, Н.В. (2006) Переважні чинники впливу на процес формування стилю управління персоналом. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 349-354.

Бочаров, Б.П. (2006) Математическая модель эффективности использования фонда учебной литературы. Библиотеки учебных заведений (19). pp. 3-17.

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. and Гомза, Н.І. (2006) Технология конвертации информации с использованием программы AWK. Библиотеки учебных заведений (20). pp. 27-45.

Братута, Э.Г. and Акмен, Р.Г. and Боровок, С.В. (2006) Определение исходных данных для расчета каплеотделителей контактных тепломассообменных аппаратов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бубенко, П.Т. (2006) Новая модель регионального (территориального) развития. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 6-17.

Бубенко, П.Т. and Світлична, Т.І. and Мартинова, А.Ю. and Бутнік, Д.В. (2006) Мінімізація проектних ризиків інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 14-25.

Булаенко, М.В. and Васюта, К.С. (2006) О методе оптимизации функционирования системы связи. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 117-120.

Булах, Н.А. (2006) Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентоспроможності регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 263-268.

Бурак, Н.П. and Помазан, М.Д. (2006) Вакуумирование бетона для изготовления железобетонных изделий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бурак, О.М. (2006) Заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на озеленення міст. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 165-170.

Буркун, И.Г. (2006) Программа молодежного кредитования как фактор устойчивого развития города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 360-364.

Буряк, В.М. and Дейнеко, Н.А. (2006) Експлуатація високовольтних вимикачів. Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати". [Teaching Resource]

Буряк, В.М. and Дейнеко, Н.А. (2006) Експлуатація силових трансформаторів. Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати". [Teaching Resource]

Бутенко, В.І. (2006) Моделювання механізму стратегічного розвитку промислових підприємств Харківського регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 190-196.

Бутенко, О.П. and Бутиріна, С.О. and Садовніченко, О.В. (2006) Тенденції розвитку ринку житла в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 303-307.

Бутник, С.В. (2006) Стратегия и тактика интенсификации строительного производства на основе оптимальной его механизации. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Бізюк, В.В. and Грєвцова, О.Ф. and Колбун, О.М. (2006) Контрольні роботи з математики для слухачів заочних підготовчих курсів. [Teaching Resource] (In Press)

Бізюк, В.В. (2006) Елементи теорії поля. Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики. [Teaching Resource]

Білянський, О.М. (2006) Планування розвитку комунальних підприємств на методологічних засадах проектного менеджменту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 142-148.

Білянський О.М., (2006) Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Біляєва, Г.В. (2006) Орієнтація на споживача – головний критерій збалансованої системи управління житловим господарством. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 79-84.

В

ВАКУЛЕНКО, Е.Е. (2006) К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ ПАССАЖИРОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 304-307.

ВЕЛИКИХ, К.О. (2006) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 181-183.

ВИНИЧЕНКО, В.С. and ВИНИЧЕНКО, В.В. (2006) РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 279-283.

ВИННИКОВ, Ю.Л. and АНДРІЄВСЬКА, О.В. and ЗАВАЛІЙ, Б.І. (2006) МОДЕЛЮВАННЯ ЗАНУРЕННЯ В ГРУНТ КОНІЧНОГО НАКОНЕЧНИКА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 77-84.

ВЛАЩЕНКО, Н.Н. (2006) АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРЫМСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 398-404.

Василевська, Н.Є. and Сіробаба, Л.А. and Левченко, Н.А. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних занять,самостійної та контрольної робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" (№510). [Teaching Resource]

Василевська, Н.Є. and Шкурко, О.В. (2006) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (№497). [Teaching Resource]

Васильев, О.Л. (2006) Инфраструктура как совокупность обслуживающих и вспомогательных подсистем. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 353-356.

Васильева , Ю.О. (2006) Экспериментальная оценка качества изображения светодиодных осветительных систем для эндоскопии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Васильєв, О.В. (2006) До питання визначення сутності ринкової інфраструктури. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 28-33.

Велит, І.А. (2006) Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки високоінтенсивних джерел світла для вирощування овочів в умовах закритого ґрунту. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Вертиль, Н.Н. (2006) Государственное регулирование рынка жилья в Украине (на примере Донецкой области). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 293-296.

Видашенко, Н. І. and Сергээва, Г.Б. (2006) "VEHICLES: HISTORY AND MODERNITY"("ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ": Навчальний посібник з англійської мови. [Teaching Resource]

Виноградская, О.М. and Шевченко, В.С. and Виноградская, Н.С. (2006) Управление процессами труда в сфере услуг города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 376-379.

Висоцька, Г.В. and Гончарова, З.В. (2006) Особливості та напрямки удосконалення організаційних структур управління житлово-комунального господарства регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 176-179.

Висоцька, Г.В. and Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (№439). [Teaching Resource]

Власова О.Є., (2006) Методичні вказівки та індивідуальне завдання з курсу "Управлінський облік". [Teaching Resource]

Влащенко, Н.Н. (2006) Методические указания к изучению и выполнению курсового проекта по курсу "Стратегическое управление предприятием". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вовк, О.С. (2006) Передумови успішної зміни форм власності. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Воеводина, М.Ю. (2006) Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій. Почесна грамота за інноваційну діяльність та впровадження інформаційних технологій в практичну діяльність бібіліотек, відданість бібліотечній справі. [Image]

Войславский, Л.К. (2006) Теория математической обработки геодезических измерений. Часть 1. Теория погрешности измерений: Учебно-методическое пособие. [Teaching Resource]

Волкова, М.В. and Водовозов, Є.Н. (2006) Регіональне управління соціально-економічним розвитком промислових підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 111-117.

Володченко, А.А. (2006) Компьютерная технология разбиения транспортной сети на районы. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 129-133.

Волоснікова, Н.М. (2006) Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 42-49.

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Математичне програмування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Математичне програмування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Воропай, В.Г. and Ільїн, О.Є. and Шрамко, Ю.С. and Саприка, О.В. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроустаткування електроустановок» (№405). [Teaching Resource]

Воропай, В.Г. and Гаряжа, В.М. and Саприка, О.В. (2006) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Понижувальна підстанція 6 – 750 кВ» (№456). [Teaching Resource]

Врода, М.В. (2006) Разработка программы экономического обоснования диверсификации производства для предприятий Украины. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 268-272.

Врубель, Ю.А. (2006) Магистральное управление дорожным движением в г.Минске. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 249-253.

Врубель, Ю.А. and Капский, Д.В. (2006) Некоторые вопросы разработки концепции безопасности дорожного движения в Республике Беларусь. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 301-307.

Высоцкая, Г.В. and Ищенко, Т.В. (2006) Развитие системы индикаторов комплексного мониторинга состояния и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (70). pp. 3-6.

Віниченко, В.С. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи управління на транспорті» (№392). [Teaching Resource]

Віниченко, В.С. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи управління транспортом» (№435). [Teaching Resource]

Г

ГАВРИЛЕНКО, И.А. and ПЕРЕДЕРИЙ, Т.С. and САМОЙЛЕНКО, Н.И. (2006) ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 193-200.

ГАВРИЛЕНКО, И.А. and САМОЙЛЕНКО, Н.И. (2006) РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВКИ ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА КОНКРЕТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ В СИСТЕМАХ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 222-229.

ГАЙДУКОВ, В.Е. and АНДРЕЙЧЕНКО, В.П. and ЦВИРКУН, Н.С. (2006) ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 244-247.

ГАЛІНСЬКА, Т.А. and ОВСІЙ, М.О. (2006) РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЕЛЬ, ЯКІ ОСВІТЛЮЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗЕНІТНІ КРУГЛІ У ПЛАНІ ЛІХТАРІ ПРИ ЯСНОМУ І ХМАРНОМУ НЕБІ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 111-115.

ГАРЯЖА, В.Н. and ГЛЕБОВА, М.Л. and ЛЮБАРСКИЙ, Б.Г. and ЗЮЗИН, Д.Ю. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЬНОГО ВЫСОКОМОМЕНТНОГО ДВИГАТЕЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ С ИНВЕРТОРОМ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 246-250.

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2006) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЕБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД НАГРУЗКОЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 69-77.

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2006) ВЛИЯНИЕ СЛОЖНЫХ НАПРЯЖЕННЫХ СОСТОЯНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ БЕТОНА В СТАЛЕБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 26-34.

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2006) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ВНЕШНИМ АРМИРОВАНИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 190-197.

ГЛЕБОВА, М.Л. and КАПУСТИН, Г.В. and ФИНКЕЛЬШТЕЙН, В.Б. (2006) ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ РОТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ АСИНХРОННЫХ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 263-267.

ГОЛОВКО, В.Ф. and БОНДАРЕНКО, В.В. and ВІЗНЯК, Р.І. (2006) ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ПАСАЖИРІВ ВАГОНІВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКЛИКУ ПРОВІДНИКА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 298-304.

ГОНЧАРОВ, Ю.П. and ПАНАСЕНКО, М.В. and ЧУМАК, В.А. and ПАНАСЕНКО, Н.М. (2006) ТЯГОВИЙ ТРИФАЗНИЙ МОСТОВИЙ ІНВЕРТОР НАПРУГИ НА ОСНОВІ ВУЗЛА ОДНОРІДНОЇ КОМУТАЦІЇ З ЛІНІЙНИМ ДРОСЕЛЕМ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 271-279.

ГОРОДЕЦКИЙ, Д.А. and РАССКАЗОВ, А.А. (2006) К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА (КОЛОННЫ, ПИЛОНЫ, ДИАФРАГМЫ). Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 122-127.

ГОРЯИНОВ, А.Н. (2006) ВИДЫ МАРШРУТОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 304-309.

ГРИБ, О.Г. and СЕНДЕРОВИЧ, Г.А. and СЕНДЕРОВИЧ, П.Г. (2006) АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСКАЖЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 237-245.

ГРИБ, О.Г. and СЕНДЕРОВИЧ, Г.А. and СЕНДЕРОВИЧ, П.Г. (2006) МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ В НАРУШЕНИИ СИММЕТРИИ ПО ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 209-217.

ГУБАРЬ, В.Ф. and ВЕРЕМЕЕНКО, М.В. (2006) ДВИЖЕНИЕ ПЫЛИ В ЦИКЛОНАХ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ИНЕРЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 218-222.

Гавриленко, И.А. and Самойленко, Н.И. (2006) О выборе оптимального варианта проектирования и эксплуатации трубопроводных транспортных систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 109-116.

Гайко, Ю.И. (2006) Особенности инженерной подготовки техногенных территорий городов Донбасса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Галінська, Т.А. (2006) Розрахунок природного освітлення приміщень будівель, які освітлюються через зенітні прямокутні у плані ліхтарі при ясному і хмарному небі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ганус, А.И. (2006) Экспериментальное определение границ областей возможных затухающего и незатухающего феррорезонансных процессов в электрических сетях с изолированной нейтралью с трансформаторами напряжения. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Гапонова, Л.В. (2006) Современные методы защиты трубопроводов, находящихся в эксплуатации газовых и тепловых систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гапонова, Л.В. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технічна діагностика систем теплогазопостачання і вентиляції" (№237). [Teaching Resource]

Гарьковець , А.М. and Данова, К.В. (2006) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах. [Teaching Resource]

Гарьковець , А.М. and Дмитрієв, С.Л. and Івашина, М.А. and Данова, К.В. (2006) Наскрізна програма практики. [Teaching Resource]

Гаєвська, В.О. (2006) Технологія управління реформуванням і розвитком ЖБК та ОСББ як ефективна складова системи управління сталим розвитком міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 338-344.

Гелеверя, Є.М. (2006) Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 220-224.

Гелеверя, Е.М. and Жовтяк, А.А. (2006) Методические указания к изучению курса «Ценообразование на предприятиях городского хозяйства» и выполнению контрольной работы (УКЦ). [Teaching Resource]

Гелеверя, Е.М. (2006) Методические указания к изучению дисциплины «Финансы» и выполнению контрольной работы. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Е.М. (2006) Методические указания к изучению курса «Финансы предприятий» и выполнению курсового проекта. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимчук, М.В. (2006) Кількісний аналіз середовища міських кварталів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Глазунов, Ю.В. (2006) Перспективи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 339-346.

Глазунов, Ю.В. (2006) Технико-экономическая эффективность и перспективы развития конструкций с внешним армированием. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 376-388.

Глазунов, Ю.В. (2006) Экспериментально-теоретические исследования прочности и устойчивости сталебетонных конструкций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Глєбов, Є.М. (2006) Ефективність функціонування інвестиційних потоків в умовах невизначеності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 246-255.

Гнатенко, М.К. (2006) Реінжиніринг організацій та інформаційні технології. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 131-134.

Гольдфарб, А.Г. (2006) Бюджетирование на предприятии: проблемы и пути их решения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 268-273.

Горбачева, Ю.И. (2006) Государственное управление отраслевыми и региональными аспектами формирования инвестиционного климата в Украине. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 258-263.

Горбачева, Ю.И. (2006) Инвестиционный климат Украины как страны-реципиента капитала. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 46-51.

Горбачов, П.Ф. and Копитков, Д.М. (2006) Дослідження інтервалу руху на міському автобусному маршруті. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Горбачова, Ю.І. (2006) Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 24-28.

Гордієнко, Л.Ю. and Швець, Є.В. (2006) Семантичний аналіз сутності стратегічного потенціалу підприємства як економічної категорії щодо умов трансформаційної економіки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 151-157.

Гордієнко, Н.І. (2006) Оцінка народногосподарської ефективності інтенсифікації будівництва. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 77-80.

Гордієнко, Н.І. and Мочаліна, З.М. (2006) Бюджетування як складова удосконалення управління підприємством у ринкових умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 264-268.

Гордієнко, Н.І. and Карпушенко, М.Ю. (2006) Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. and Левченко, Н.А. (2006) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий облік". [Teaching Resource]

Горяинов, А.Н. and Алпеева, А.В. (2006) Подходы к определению материального потока. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 150-156.

Горяинов, А.Н. and Ольхова, М.В. (2006) Обслуживание потребителей транспортных услуг в логистической системе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Горяинов, А.Н. and Федорова, Т.Ф. (2006) Терминологические изменения в организации перевозок грузов в контексте развития логистики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 187-191.

Горяїнов, О.М. and Федорова, Т.Ф. (2006) Оцінка ефективності міжміських вантажних перевезень. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Горяїнов, О.М. (2006) Методичні вказівки до розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Логістика» (№226). [Teaching Resource]

Гранкина, В.В. (2006) Компьютерное моделирование системы отопления с инфракрасными обогревателями. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гребенюк, С.Г. (2006) Формирование экономических параметров управления строительством объектов газового хозяйства в условиях динамики рыночных отношений. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 305-311.

Грецька, Г.М. and Кайлюк, Є.М. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва». [Teaching Resource]

Грецька, Г.М. and Кайлюк, Є.М. (2006) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва». [Teaching Resource]

Гриценко, Ю.О. (2006) Визначення інвесторської кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Гришина, И.В. (2006) Формирование механизма тактического управления в рамках системы регулирования рынка конечного потребления домохозяйств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 216-220.

Губенко, В.Д. (2006) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці". [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. and Коржик, Б.М. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Охорона праці і безпека життєдіяльності". [Teaching Resource]

Губій, М.М. and Коваленко, О.С. (2006) Обгрунтування нормативних і розрахункових величин опору на зріз і виривання розпірних анкерів для кріплення елементів зовнішнього утеплення будівель. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гудина, Марина and Сексембаева, Тамаша and Семенова, Елена (2006) Шаблон сказки по дисциплине "Управление потенциалом предприятия". [Teaching Resource]

Д

ДАЛЕКА, В.Д. and СРИБНА, И.П. (2006) К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 247-251.

ДАЛЕКА, В.Ф. and ШМАТКОВ, В.А. and БАБУТИН, И.А. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ГРАФИТ-ПОЛИМЕР ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ ТОКОСЪЕМА ТРОЛЛЕЙБУСОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 283-289.

ДАУД, САМЕР (2006) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 313-318.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ, О.Г. and УКРАИНЕЦ, Н.А. (2006) УЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ЗОН НЕДОСТАТОЧНЫХ НАПОРОВ В ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 181-183.

ДОВГАНЬ, А.Д. and ЛЯШЕНКО, Т.В. and ШАРШУНОВ, А.Б. and ПОДАГЕЛИС, И. and ЛАУРИНАВИЧУС, А. (2006) ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕСТОЙКОСТИ ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ «МАКРО». Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 18-23.

ДУДОЛАД, А.С. (2006) МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 140-151.

ДУШКИН, С.С. and ВОЛОДЧЕНКО, О.В. and БЛАГОДАРНАЯ, Г.И. (2006) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОБМЕННОЙ ЕМКОСТИ СОПОЛИМЕРИЗОВАННЫХ ИОНИТОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 171-174.

ДЫМЧЕНКО, В.В. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИДИМЕНСИАЛЬНОЙ СИНЕРГИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 34-56.

Давидич, Ю.А. and Куш, Е.И. (2006) Составление графика работы подвижного состава на маршрутах городского пассажирского транспорта с учетом состояния водителя. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 156-161.

Давидова, О.Ю. and Халіна, І.В. (2006) Дослідження факторів, що впливають на туристський попит в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 372-376.

Давидова, Н.Б. and Рибакова , Н.О. (2006) Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку. Науково-допоміжний покажчик літератури (2004 - 2006). Довідково-бібліографічний відділ.

Далека, В.Х. (2006) Основи концепції управління проектами ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 88-95.

Далека, В.Х. and Говоров, П.П. and Будниченко, В.Б. (2006) Підвищення рівня ресурсозбереження при експлуатації світлових приладів рухомого складу міського електротранспорту. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Даниленко, А.В. (2006) Анализ сооружений эпохи конструктивизма в Украине и Германии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 406-409.

Даниленко, А.В. (2006) До питання реставрації споруд в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Цимбалюк, О.А. and Шекшуєв, О.А. (2006) Про інфляційні передумови розвитку житлового будівництва в Україні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 182-186.

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2006) Структурні макроекономічні зрушення і проблеми розвитку будівництва в Україні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 95-99.

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2006) Про деякі політекономічні аспекти аналізу конкурентоспроможності будівельного комплексу України. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2006) Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Данильчук, В.Ф. and Бовсуновская, А.Я. and Блакберн, А.А. (2006) Оценка природного туристско-рекреационного потенциала Донецкой области с целью оптимизации управления туристической отраслью в регионе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 410-420.

Данова, К.В. (2006) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів". [Teaching Resource]

Дауд, С. (2006) Региональные особенности планирования и проектирования аэропортов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 401-406.

Дегтерева, Л.И. and Ковалёва, Е.А. (2006) Методические указания к выполнению практических заданий по курсу «Санитарно-гигиенические основы специальности» (№357). [Teaching Resource]

Денисенко, М.П. and Білан, Д.І. and Шпильова, Т.І. and Шпильовий, В.Д. (2006) Особливості розвитку технологічних парків України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 41-53.

Денісова, Н.В. (2006) Визначення критерію ефективності для оцінки динаміки розвитку соціальної інфраструктури регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 121-126.

Деркач, І.Л. (2006) Міські інженерні мережі: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Джаферова, С.Э. (2006) Проблемы повышения конкурентоспособности строительных организаций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 115-120.

Димченко, В.В. and Світлична, Т.І. and Соловйова, О.Є. and Хорошко, І.О. and Черноморденко, Г.В. (2006) Формування критеріїв прийняття ефективних рішень на об’єктах житлово-комунального господарства. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 197-201.

Димченко, О.В. (2006) Деякі аспекти трансформації економічного змісту тарифної системи на основні види житлово-комунальних послуг. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 122-125.

Димченко, О.В. (2006) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка". [Teaching Resource]

Дмитрієва, О.О. (2006) Прогнозування вартості перевлаштування відведення поверхневих стічних вод в населених пунктах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 317-324.

Довгалюк, О.Н. (2006) Учет влияния вероятностного характера нагрузок электрических сетей на величину показателей качества электроэнергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Довженко, О.О. and Карабаш, Л.В. and Мітрофанов, П.Б. (2006) Результати експериментальних досліджень міцності окремих прямокутних шпонок з урахуванням особливостей армування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Довженко, О.О. and Рожко, В.Н. and Качан, Т.Ю. (2006) Міцність шпонкових з’єднань з урахуванням різної форми шпонкового профілю. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Доля, В.К. and Грицюк, П.М. and Кристопчук, М.Є. (2006) Дослідження транспортної мережі регіону методом побудови функції щільності населення. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 205-211.

Драпиковский, А.И. and Иванова, И.Б. (2006) Управление городскими землями в условиях рынка. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 304-310.

Древаль, И.В. and Камардаш, С.И. (2006) Историко-архитектурный потенциал как фактор повышения рекреационной емкости территорий городов-курортов Крыма. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 379-384.

Древаль, И.В. and Швец, Л.Н. (2006) Архитектурно-градостроительные аспекты актуализации вопросов формирования вокзальных комплексов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 390-394.

Дриль, Н.В. (2006) Особенности венчурного финансирования. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 192-197.

Дробітько, Н.А. and Горбенко, П.Г. (2006) Пропозиція як складова маркетингу проектів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 3-9.

Дружинин, А.В. and Давыденко, О.А. and Нимков, Д.А. (2006) Оценка синергетического эффекта в деятельности предприятия. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 272-276.

Дрібний, М.М. (2006) Використання земель та майна населених пунктів при переході до економіки ринкового типу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 313-317.

Дубинский, В.П. (2006) ПРИЕМЫ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ФОРМИРОВАНИИ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов . pp. 158-164.

Дудолад О.С., (2006) Вплив обмежених енергоресурсів на якість життя населення (на прикладі Харківського регіону). Other thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Душкин, С.С. and Солодовник, М.В. and Благодарная, Г.И. and Булгакова, О.В. (2006) Математические методы решения задач надежности водопроводно-канализационных систем. Раздел І. Основы надежности инженерных систем. [Teaching Resource]

Душкин, С.С. and Солодовник, М.В. and Благодарная, Г.И. and Булгакова, О.В. (2006) Методические указания к курсовому проекту и практическим занятиям по курсу «Математические методы решения задач надежности водопроводно-канализационных систем». [Teaching Resource]

Душкін, С.С. and Лусь, В.І. and Благодарна, Г.І. (2006) Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи. [Teaching Resource]

Дымченко, В.В. (2006) Формирование стратегии развития экономики Украины в условиях рынка на основе межотраслевых оптимизационных моделей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 64-79.

Дымченко, В.В. (2006) Принципы формирования системы специализирован-ного производства. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Дьяков, Є.Д. (2006) Електротехнічні матеріали. розділ "Діелектрики". Текст лекцій за курсом "Електротехнічні матеріали". [Teaching Resource]

Дьяков, Є.Д. and Хітров , А.В. (2006) Визначення місць пошкодження в силових кабелях: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Е

ЕПИШОВА, М.А. (2006) ОБЗОР МИРОВЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ И СРАВНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 351-362.

ЕРЕМЕНКО, С.А. (2006) О КОМПЬЮТЕРНОМ МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОЧАГОВ ПРИ ПЛАСТОВОМ САМОНАГРЕВАНИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ НА ОБЪЕКТАХ АПК. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 329-331.

ЕРЕМИН, А.М. (2006) К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 165-169.

ЕРМЕКОВ, Т.Е. and БАЙСАЛОВА, Г.Ж. and ИДРИСОВ, Б.Р. (2006) ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 64-68.

Евтухова , Г.П. and Дмитренко, Т.В. and Джураева, О.С. (2006) Методические указания к выполнению курсового проекта "Технические средства и технология очистки газов" по дисциплине «Прикладная аэроэкология». [Teaching Resource]

Есаулов, С.М. and Бабичева, О.Ф. and Иванской, С.И. (2006) Автоматизация контроля исправности оборудования на объектах электротранспорта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ефременко, Т.Н. and Борисов, В.Г. (2006) Экономическая эффективность малосточных водохозяйственных систем, созданных на базе агроэнергетических комплексов. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 327-331.

Ж

ЖДАНЮК, В.К. and ШРЕСТХА, Р.Б. (2006) К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АСФАЛЬТОПОЛИМЕРБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ. Коммунальное хозяйство городов . pp. 10-13.

ЖИХОР, О.Б. (2006) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 56-66.

Жартовський, В.М. and Цапко, Ю.В. and Жартовський, С.В. and Соколенко, К.І. (2006) Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Жемеренко, О.В. (2006) Методические указания к выполнению контрольной работы по предмету «Организация производства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жемеренко, О.В. and Плакида, В.Т. (2006) Методические рекомендации к изучению курса «Основы коммерческой деятельности». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. (2006) Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови для слухачів заочних підготовчих курсів. [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, О.О. and Малюкова, О.Ю. (2006) Методичні вказівки з української мови професійного спілкування. [Teaching Resource]

Жовнир, Н.Н. and Олейникова, Н.А. (2006) Формирование стратегии повышения качества труда в строительстве. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Жовтяк , Г.А. (2006) Организационно-экономические принципы развития инфраструктуры пассажирского транспорта регионов. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (№ 754). С. 215-221.

Жуков, В.Ф. and Шпачук, В.П. and Пушня, В.О. (2006) Методичні вказівки і завдання до курсового проекту "Механічний розрахунок елементів конструкції вуличних світильників". [Teaching Resource]

Журахівський, А.В. and Кенс, Ю.А. and Яцейко , А.Я. and Третяк, Б.С. (2006) Діелектричні характеристики ізоляції трансформаторів струму та діагностика їх ізоляції під робочою напругою. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

З

ЗАДОРОЖНІКОВА, І.В. (2006) РОЗРАХУНОК ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ У СТИСНУТІЙ ЗОНІ ШАРОМ ПОЛІМЕРБЕТОНУ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 42-46.

ЗАДОРОЖНА, Я.Г. (2006) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 176-181.

ЗАДОРОЖНЫЙ, В.А. and ВОЙТОВА, Ж.Н. (2006) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ И УСИЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В СИЛЬНОАГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 33-37.

ЗОЛОТОВ, М.С. and ГАПОНОВА, Л.В. and МАКОГОН, Д.А. (2006) ПОЛИМЕРРАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 37-42.

ЗОЛОТОВ, М.С. and СИМЕЙКО, И.В. (2006) НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ ГИБКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕРЖНЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 343-347.

Заворотній, Р.І. (2006) Сучасні проблеми кредитування будівельної галузі в Україні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 128-133.

Замалеев, Ю.С. and Гавриленко, И.А. and Шельма, О.Н. (2006) Конспект лекций по дисциплинам «Информатика и компьютерная техника», «Вычислительная техника и программирование». Раздел “Текстовый процессор Microsoft Word”. [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2006) Методичні вказівки до курсового проекту "Безпека виробничих процесів" (№391). [Teaching Resource]

Зеленський, Б.К. (2006) Управління проектами глобального та локального значення. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 67-70.

Золотов, М.С. and Симейко, И.В. (2006) Конструктивные особенности и прочность центрально сжатых железобетонных элементов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Золотова , Н.М. and Еремин, А.М. and Железнякова, И.Л. (2006) Усовершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством городов и регионов на основе интегрированной системы менеджмента. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 255-257.

Зубенко, Д.Ю. (2006) Визначення впливу показника питомої потужності тягового рушія трамвая на швидкість у важких умовах руху. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Зіньковська, А.І. and Дворкін, С.В. and Юр'єва, С.Ю. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни “Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств" (№411). [Teaching Resource]

И

ИВАЩЕНКО, А.М. and БАКУШЕВ, С.В. (2006) ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КОЛОНН В КАРКАСАХ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 3-10.

ИСМАГИЛОВ, А.О. (2006) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ РАЗВИТИИ НЕРАВНОМЕРНЫХ ПРОСАДОК ОСНОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 97-102.

ИЩЕНКО, Т.В. (2006) НОВАЯ ПРОГРАММА И КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 70-79.

Иванова, О.Ю. (2006) Требования к конкурентным преимуществам в зависимости от типа конкурентной стратегии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 101-109.

Иващенко, Т.А. (2006) Вовлечение инвестиций в водохозяйственный сектор. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 242-246.

Избаш, М.Ю. (2006) Моделирование работы сталежелезобетонных неразрезных балок в зоне промежуточных опор. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ильина, Н.А. and Сабалаев, А.Н. (2006) Перспективы внедрения альтернативных источников энергии в систему электроснабжения. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Ищенко, Т.В. (2006) Новые направления в исследовании эффективности развития городов и регионов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 17-24.

К

КАЛІНІЧЕНКО, О.П. and ДЕНИСЕНКО, О.В. and ВДОВИЧЕНКО, В.О. (2006) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ НА СТІЙКІСТЬ ГРАФІКІВ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 281-288.

КАРЛОВА, Е.А. (2006) ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ КАК ОСНОВА ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 67-70.

КНЯЖЕЧЕНКО, В.В. (2006) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 103-107.

КОЛЕСНИКОВ, О.М. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 89-98.

КОЛОНТАЄВСЬКИЙ, Ю.П. and АНДРЄЙЧЕНКО, В.П. (2006) ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІКИ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УСТАТКУВАННІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ АПАРАТІВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 250-256.

КОРИНЬКО, И.В. and ГОРОХ, Н.П. and КОВАЛЕНКО, А.Н. and ТИМОШЕНКО, В.В. and ЯРОШЕНКО, Ю.В. (2006) ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 56-63.

КОСТЮК, В.О. (2006) ОБ АНАЛИЗЕ И ВЗАИМОСВЯЗЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 260-267.

КРАВЦОВА, Л.В. (2006) Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство. Other thesis, Донецький університет економіки та права.

КРИНИЧНИЙ, П.Я. and ГРИЦІВ, А.Б. and РАЙТЕР, П.М. (2006) КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАСТМАСОВИХ ТРУБ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 23-33.

КУСТЕНКО, А.А. (2006) ОПТИМИЗАЦИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДВИЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 264-269.

Кадничанський, М.В. (2006) Особливості становлення будівельних інтегрованих корпоративних структур в Україні. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Кайлюк, Є.М. (2006) Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Кайлюк, Е.Н. and Парасюк, Е.О. (2006) Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны и основные проблемы, которые мешают его развитию в Украине. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 335-339.

Кайлюк, Е.Н. and Френкель, А.А. (2006) Методика регулирования цен естественных монополистов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 318-323.

Кайлюк, Є.М. and Бондаренко, О.В. (2006) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент в міському господарстві". [Teaching Resource]

Кайлюк, Є.М. and Гриненко, В.В. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Стратегічний менеджмент" (№500). [Teaching Resource]

Калмикова, І.В. (2006) «Педагогічний вісник «Умови успішного розвитку дитини». Розвиток навичок самостійної діяльності учнів на уроках історії та в позаурочний час». [Teaching Resource] (Submitted)

Калюжный, Д.Н. (2006) Оценка регулировочной способности двухобмоточных трансформаторов с регулированием под нагрузкой. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Калініченко, Л.Л. (2006) Роль банківського кредиту в розвитку будівельної галузі України. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 157-165.

Капский, Д.В. (2006) К вопросу создания систем автоматизированного управления дорожным движением на автомагистрали. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 244-249.

Капский, Д.В. (2006) Повышение безопасности дорожного движения на основе прогнозирования аварийности. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 274-281.

Капустин, Г.В. and Финкельштейн, В.Б. and Форкун, Я.Б. (2006) Экспериментальное исследование асинхронного двигателя с удаленными короткозамыкающими кольцами на роторе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Карлова, Е.А. (2006) Социально-экономический аспект региональной стратифицированности Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 93-98.

Карлова, О.А. (2006) Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. and Свєтлова, Н.М. (2006) Проблеми залучення інвестицій і основний капітал житлово-комунального господарства по Черкаській області. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 51-59.

Карлова, О.А. (2006) Конспект лекций по курсу «Технология производства в отраслях городского хозяйства». [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2006) Конспект лекцій з курсу «Системи життєзабезпечення міст». [Teaching Resource]

Карпалюк, И.Т. and Кузнецов, А.И. and Мирошниченко, А.А. (2006) Компьютерные сети и телекоммуникации. Конспект лекций. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Фісун, К.А. and Фісун, І.В. (2006) Методичні вказівки до виконання дипломних проектів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. and Грінчак, М.І. and Волков, Д.О. and Гомза, Н.І. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків» з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. and Сіробаба, Л.А. (2006) Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності". [Teaching Resource]

Качев, А.С. (2006) Задания и методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Организация производства и маркетинг". [Teaching Resource]

Качев, А.С. (2006) Методические указания и задания к практическим работам по курсу "Основы производства и маркетинг". [Teaching Resource]

Кизилов, Г.І. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» і виконання контрольних завдань (№398). [Teaching Resource]

Кизилова, Л.О. and Бурдун, А.В. (2006) Проблеми іноземного інвестування розвитку економічної діяльності Харківського регіону. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 99-104.

Кизилова, Л.О. and Кизилов, Г.І. (2006) Формування джерел фінансових ресурсів для відродження виробничого потенціалу будівельних підприємств в умовах сучасних інвестиційних процесів ПРОЦЕСІВ. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 25-33.

Кизилова Л.О., and Мізік Ю.І., (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю». [Teaching Resource]

Кизилова Л.О., and Кизилов Г.І., (2006) Організація податкового контролю. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Килимник, І.І. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (№344). [Teaching Resource]

Клименко, Є.В. and Овсій, М.О. (2006) Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Клочко, Е.А. (2006) Экологическое страхование как средство предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Клочко, В.М. (2006) Методичні вказівки з подання системної інформації (№147). [Teaching Resource]

Клочко, В.М. and Чётчикова, О.И. and Протоковило, В.И. (2006) Методические указания по плаванию для студентов групп отделений общей физической подготовки и спортивного совершенствования (№337). [Teaching Resource]

Княжеченко, В.В. and Славута, Е.И. (2006) Формирование экономически обоснованных тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве: опыт и проблемы. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 125-128.

Княжеченко, В.В. and Покуца, І.В. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№410). [Teaching Resource]

Княжеченко, В.В. and Тюріна, В.М. and Юр’єва, Т.П. (2006) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств". [Teaching Resource]

Коваленко, Л.Б. and Станішевський, С.О. (2006) Дискретна математика: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ковальов, В.М. and Гаряжа, В.М. and Білоха, Д.О. (2006) Швидкодіючий оптимальний однофазний компенсатор. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ковальчук, Н.В. (2006) Організаційно-економічне обґрунтування підходів до формування плану розвитку регіонального ринку житлово-комунальних послуг. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 224-230.

Ковалёва, Е.А. (2006) Конспект лекций по курсу «Использование ЭВМ для решения задач водоподготовки». [Teaching Resource]

Ковалёва, Е.А. (2006) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Использование ЭВМ для решения задач водоподготовки» (№468). [Teaching Resource]

Ковирягіна, Н.І. (2006) Екологія та людина (метали в навколишньому середовищі). [Teaching Resource] (Submitted)

Ковирягіна, Н.І. (2006) За здоровий спосіб життя. [Teaching Resource] (Submitted)

Кожушко , Г. М. and Кислиця , С. Г. and Четверікова , І.М. (2006) Вплив газового наповнення зовнішніх колб мгл на тепловий режим їх пальників. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Козловская, С.Б. and Сорокина, Е.Б. (2006) Методические указания к практическим занятиям по курсу "Обработка и утилизация осадков" и выполнению дипломного проекта (№448). [Teaching Resource]

Колесник, Т.М. and Байов, О.С. (2006) Соціальна інфраструктура в умовах трансформаційної економіки України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 85-88.

Колесник, Т.М. (2006) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з Маркетингу (№380). [Teaching Resource]

Колонтаевский, О.П. (2006) Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 384-388.

Колонтаевский, О.П. (2006) Совершенствование планирования результатов деятельности производственного персонала. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 329-332.

Колонтаєвський, Ю.П. and Сосков, А.Г. (2006) Промислова електроніка і мікросхемотехніка: Методичні вказівки до курсової роботи (для студентів, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка")(№1538). [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Кадець, М.Й. and Станішевський, С.О. and Тихонович, О.Ю. (2006) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей). Частина друга. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Станішевський, С.О. and Кадець, М.І. and Тихонович, А.Ю. (2006) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей). Частина перша. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. and Наземцева, Л.В. (2006) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. and Наземцева, Л.В. (2006) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша. [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. (2006) ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 318-321.

Коляда, Т.А. (2006) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право». [Teaching Resource]

Коляда, Т.А. and Євтушенко, М.В. (2006) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни "Трудове право". [Teaching Resource]

Комаричина, В.В. (2006) Оцінка рівня якості трудового життя. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 368-379.

Кондратенко, Н.О. (2006) Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 203-207.

Кондратьев, С.Н. (2006) О динамических графиках совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных средств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 180-183.

Кондращенко, Е.В. and Баранова, А.А. and Баранов, А.Н. (2006) Теоретические основы тепловой обработки гипсового вяжущего. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кондращенко, Е.В. and Костюк, Т.А. (2006) Влияние фиброармирования на свойства смесей проникающего действия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кондращенко, О.В. and Юшко, В.А. (2006) Методичні вказівки до вивчення курсу "Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій" (№351). [Teaching Resource]

Коноплева, Е.В. (2006) Проблемы реконструкции исторически сложившейся городской среды. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 375-379.

Константинова, К.В. (2006) Маркетингові засади розвитку індустрії міжнародного туризму в Україні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 379-386.

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи охорони праці" (№472). [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. and Шевченко, В.І. (2006) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту. [Teaching Resource]

Коржова, А.В. and Кот, Е.Н. (2006) Применение методов физического и психологического регулирования скорости движения транспортных потоков в городах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 257-264.

Косов, В.В. and Рябченко, О.Л. and Бойко, К.О. and Богдан, Н.Н. (2006) Дослідження впливу монетарної політики на ефективність соціально-економічних відносин в Україні в трансформаційний період її розвитку. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 187-191.

Костенко, А.Б. and Погребняк, Б.И. (2006) Принцип декомпозиции в проектировании инфологических моделей информационных систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 105-109.

Костюк, В.О. (2006) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. [Teaching Resource]

Костюк, Т.С. and Поколодная, М.Н. (2006) Шахматный туризм как фактор культурно-экономического развития города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 433-438.

Костюк, В.О. (2006) Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Костюк, М.Г. and Панченко, В.О. and Качура, А.О. (2006) Методичні вказівки до вивчення курсу "Технологія і організація спеціальних ремонтно-будівельних робіт" і до виконання розрахунково-графічної роботи "Заміна труб при ремонті зовнішньої мережі водовідведення" (№72). [Teaching Resource]

Кот, Е.Н. (2006) Разработка мероприятий по совершенствованию дорожного движения на примере г.Могилева. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 287-294.

Котельникова, Ю.М. (2006) Система управління кадрами як основний елемент системи управління підприємством. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 332-339.

Кочева, Л.І. and Кочевой, М.М. (2006) Економіко-правове забезпечення безпеки інвестиційних відносин. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 234-238.

Кочетов, Г.М. and Терновцев, В.Е. (2006) РАЗРАБОТКА МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 141-147.

Коюда, П.М. and Коюда, О.П. (2006) Характеристика та класифікація ризиків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 203-214.

Кравцова Л.В., (2006) Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство. Other thesis, Донецький університет економіки та права.

Крижановська, Н.Я. and Цигичко, С.П. (2006) Регіональні традиції ландшафтного мистецтва у формуванні міського середовища: Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни «Ландшафтна архітектура» (№347). [Teaching Resource]

Крикунова, В.А. and Короленко, В.В. (2006) Проблема урахування впливу оподаткування на економічну ефективність інвестиційного проекту. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 65-70.

Крусь, Ю.А. and Крусь, А.Ю. (2006) Влияние режима нагружения на очертание диаграммы механического состояния бетона, тип и структуру аппроксимирующей функции. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Крутий, Л.М. and Голтвянский, Н.А. and Дибривный, В.В. (2006) Перспектива применения роторно-поршневых электрокомпрессоров на троллейбусах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кубах, А.И. and Пан, Н.П. and Воронина, О.С. and Безценный, А.А. and Соболева, А.Г. and Гарькавец, А.А. and Шумаков, Ф.Т. and Булыга, С.Н. (2006) Моделирование реализации инвестиционных проектов капитального ремонта жилищного фонда г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 60-65.

Кубах, А.І. (2006) Конспект лекцій з дисципліни "Правознавство". [Teaching Resource]

Куваєва, Д.А. (2006) Економічна деонтологія менеджменту у будівництві. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Куденко, М.Ю. and Стародубцев, О.С. and Пасічний, В.О. (2006) Особливості матеріально-технічного забезпечення організації на різних етапах життєвого циклу. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 263-268.

Кудокоцев, Н.С. and Голубничая, С.Н. (2006) Культурно-исторические ресурсы в контексте развития туризма в регионе (на примере Донецкой области). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 428-433.

Кузло, М.Т. (2006) Математичне моделювання напружено-деформованого стану водонасичених грунтових масивів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кузнецов, А.Н. and Рубаненко, А.И. (2006) Анализ сплошности столба жидкости в полости низкого давления гидрообъемных механических передач. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Култышева, Н.М. (2006) Кадровое обеспечение малого бизнеса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 379-384.

Кульбашна, Н.І. (2006) Організація руху міського електротранспорту. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (№400). [Teaching Resource]

Кульбашна, Н.І. (2006) Організація руху міського електротранспорту: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (№399). [Teaching Resource]

Кульбашная, Н.И. (2006) Новые подходы к оценке безопасности движения в городских условиях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 165-171.

Кульбашная, Н.И. (2006) Согласование смежных участков дорог. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Курганов, Р.М. (2006) Методы анализа производственно-финансовых результатов деятельности предприятия мелкосерийного производства. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Кустенко, А.А. (2006) Некоторые вопросы оптимизации трамвайного движения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 294-301.

Кустенко, А.А. (2006) Экономические потери в трамвайном движении г.Минска. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кустенко, А.А. and Седюкевич, В.Н. (2006) Проблемы расположения транспорта в городах на проезжей части улиц. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 265-274.

Кухаренок, Г.М. and Карпилович, В.Ю. and Пустовойт, Е.Н. (2006) Применение многофункциональных дополнительных секций светофоров. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 233-244.

Кіяшко, І.В. and Новаковський, Д.М. and Пархоменко, О.Ю. (2006) Особливості визначення міцності дорожньої конструкції в міських умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Л

ЛАПТЄВ, В.І. and НАЗАРОВА, Г.В. (2006) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 386-392.

ЛЕБІДЬ, О.В. (2006) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ». Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 362-372.

ЛЕВАШОВА, Ю.С. (2006) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ЗАВИСЛИХ ДОМІШОК. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 155-158.

ЛЕПЕЙКО, Т.І. and КОТЕЛЕВСЬКА, Ю.В. (2006) ОБҐРУНТУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ БРЕНДИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 392-398.

ЛЕПЕЙКО, Т.И. and ТИЩЕНКО, А.Н. and ЮРЬЕВА, Т.П. (2006) О РЕФОРМИРОВАНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 3-9.

ЛЕПЕЙКО, Т.И. and ХВАСТОВСКАЯ, И.Б. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 169-176.

ЛИСЕНКО, Н. (2006) ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ШЛЯХОМ ПОГАШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ ЗА ЗНЕЦІНЕНИМИ ГРОШОВИМИ ЗАОЩАДЖЕННЯМИ ГРОМАДЯН. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 152-158.

ЛОЛА, А.В. and РОЙ, В.Ф. (2006) СНИЖЕНИЕ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 256-259.

ЛОЛА, А.В. and РОЙ, В.Ф. (2006) СНИЖЕНИЕ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 256-259.

ЛУГЧЕНКО, Е.И. (2006) НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫХ БАЛОК. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 91-97.

ЛУК’ЯНОВ, О.В. (2006) ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 194-198.

Лановий, О.Т. (2006) Визначення мультиплікативного ефекту формування національного доходу країни залежно від обсягів фінансування дорожнього господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ларіна Р.Р., (2006) Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем. Other thesis, Донецький державний університет управління.

Ластовец, Н.В. (2006) Возможности применения комфортной климатической техники в Украине. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Левченко, Д.В. and Войтова, Ж.Н. (2006) Определение оптимальных геометрических параметров конструкций покрытия при реконструкции склада АО «техника» г. Донецка. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Левченко, Н.А. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Система національних рахунків" (№403). [Teaching Resource]

Лежнева, Е.И. (2006) Внедрение экспрессного режима движения автобусов в крупнейших городах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 175-180.

Лелюк, В.А. (2006) Городские системы: методологии управления и реинжиниринга. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 134-142.

Лелюк, Н.Є. and Короп, О.О. (2006) Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 223-228.

Лелюк, Н.Є. (2006) Конспект лекцій з курсу "Фінанси". [Teaching Resource]

Леонтьева, Ю.Ю. (2006) Методические рекомендации к выполнению контрольной работы и задания по курсу "Экономические риски". [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонтьева, Ю.Ю. (2006) Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по курсу "Страхование". [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонтьева, Ю.Ю. (2006) Методические указания к выполнению контрольной работы и задания по курсу "Прогнозирование". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лепейко, Т.І. and Тищенко, О.М. and Юр’єва, Т.П. (2006) Про сучасні проблеми реформування житлово- комунального господарства. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Лещинский, Г.А. and Корсунов, А.Р. (2006) Влияние колебаний входного давления на параметры двухфазного течения и гидравлические силы в трубопроводах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Линник, И.Э. (2006) Эволюция системы «человек – автомобиль – дорожная среда» в разомкнутом состоянии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лисицин, В.Э. (2006) Методические указания к выполнению курсовой работы по фотограмметрии и дистанционному зондированию. [Teaching Resource]

Лисицин, В.Э. (2006) Практикум по фотограмметрии и дистанционному зондированию. [Teaching Resource]

Лобашов, А.О. and Бурко, Д.Л. (2006) Определение скорости движения транспортных потоков в городах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 202-205.

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2006) Моделювання транспортних потоків у містах з урахуванням мережі парковки автомобільного транспорту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 161-165.

Лозовой, Д.Ю. (2006) Защита питающей контактной сети метрополитена от радиопомех, генерируемых широтно-импульсными преобразователями тягового электропривода. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Луб’яний, П.В. (2006) Імовірність вибору пасажиром варіанту поїздки в міському пасажирському транспорті. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 171-175.

Лугченко, О.І. (2006) Будівельні конструкції. Частина 1. Металеві конструкції: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Лукашенко, В.М. and Лукашенко, С.В. (2006) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія очищення стічних вод». [Teaching Resource]

Лусь, В.І. (2006) Автоматизированное проектирование в системе «компас-график 5.11». Методические указания к выполнению лабораторных и курсовых работ. [Teaching Resource]

Лусь, В.И. (2006) Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Задания для выполнения практических работ: Методические указания к выполнению заданий по дисциплине (№384). [Teaching Resource]

Лусь, В.И. and Швыдкий, С.Н. (2006) Твердотельное моделирование в системе «КОМПАС 3D» Методические указания к выполнению лабораторных работ по компьютерной графике. [Teaching Resource]

Лысенко, Д.Э. and Чумаченко, И.В. and Выходец, Ю.С. (2006) Методологическое обеспечение процесса управления человеческими ресурсами проектов. Анализ методов планирования потребности в персонале. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (2). pp. 115-120.

Лысиков, Е.Н. and Безуглов, О.Е. (2006) Модели скорости изнашивания сопряжений в аксиально-плунжерных насосах гидроприводов спецтехники. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лісіна, В.Ю. and Тридід, О.М. (2006) Класифікаційні ознаки цінних паперів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 328-334.

М

МІНЄЄВА, Ю.В. and УМАНЕЦЬ, М.Г. and КОВАЛЕНКО, Д.М. (2006) ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТРОКУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 239-244.

МАВРІДУ, В.Ю. (2006) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАНЧАЙЗИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 303-313.

МЕЛЬМАН, В.А. (2006) СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 120-124.

МИГАЛЬ, Г.В. and ПРОТАСЕНКО, О.Ф. (2006) МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 313-318.

МИРЕНСКИЙ, И.Г. and Бабичева, О.Ф. (2006) ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН ТРОЛЛЕЙБУСОВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 289-293.

МИТРОФАНОВ, В.П. (2006) ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МЕХАНИКА ПСЕВДОПЛАСТИЧЕСКОГО ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОНА: ОСНОВЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 6-26.

МИХАЛКІВ, С.В. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТНОГО АНАЛІЗУ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 299-304.

МОМОТ, В.В. and РОЙ, В.Ф. (2006) ТОЧНІСТЬ ОБЛІКУ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННИМИ ЛІЧИЛЬНИКАМИ РІЗНОГО ТИПУ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ПОНАД 1000 В. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 223-226.

МОСТЕПАН, О.В. (2006) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА ІНТЕНСИВНОСТІ ДОЩУ 20-ХВИЛИННОЇ ТРИВАЛОСТІ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 158-161.

МОСТЕПАН, О.В. (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МАСИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ВІД ВИТРАТИ ЗЛИВОВИХ ВОД З ПОВЕРХНІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 138-141.

МОСТЕПАН, О.В. (2006) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗЛИВОВИХ ВОД З ПОВЕРХНІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 190-194.

Макаренко, І.І. (2006) Основи менеджменту й маркетингу. Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Маляренко, В.А. and Голощапов, В.Н. and Орлова, Н.А. (2006) Тепловые режимы зданий - основа эффективного управления системой теплоснабжения. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (11). pp. 10-14.

Маляренко, В.А. and Яковлев, А.И. (2006) Биодизель - альтернатива диверсификации моторных топлив. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (3). pp. 64-73.

Маляренко, В.А. and Яковлєв, О.І. and Жиганов, І.Г. (2006) Розвиток біоенергетики - важливий шлях підвищення енергонезалежності сільгоспвиробника. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (12). pp. 8-20.

Малімон, Н.А. (2006) Інформаційне супроводження реалізації стратегії залучення інвестицій: додаткові переваги для міського та регіонального розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 239-242.

Мамаева, Т.А. and Иванова, О.А. and Иванова, Е.О. and Кравченко, О.В. and Савиных, А.В. (2006) Системный подход к раскрытию творческого потенциала при подготовке специалиста с помощью синергетического метода и объективных экономических законов. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Маматова, Н.В. (2006) Тестові завдання з англійської мови. [Teaching Resource]

Маматова, Н.В. (2006) Тестові завдання з англійської мови. [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2006) Оцінка розвитку будівельних підприємств в умовах трансформаційних процесів України. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 134-137.

Мамонов, К.А. and Мамонова, Н.В. (2006) Проблеми вибору стратегії та формування цілей діяльності будівельних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 89-93.

Мамонов, К.А. (2006) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Стратегічний аналіз". [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2006) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Фінансовий ринок". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Економетрія". [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних завдать і самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий ринок". [Teaching Resource] (Unpublished)

Манойленко, А.В. (2006) Проектный подход к оценке санационного потенциала временно неплатежеспособных субъектов хозяйствования. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 168-176.

Мартиненко, Л.С. and Ковирягіна, Н.І. (2006) Роль батьків у вихованні дитини. На допомогу класному керівникові. [Teaching Resource] (Submitted)

Мартюшева, Л.С. and Петровська, Т.Е. and Трихліб, Н.І. (2006) Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 235-238.

Матвєєва, Н.М. (2006) Щодо формування економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 115-122.

Матросов, А.Д. and Хан, Т.Ф. (2006) Проблемы обеспечения энергосбережения в Украине в современных условиях хозяйствования. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 346-353.

Мельман , В.О. and Голуб, О.І. (2006) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу «Організація будівництва» (№387). [Teaching Resource]

Мельман , В.О. and Голуб, О.І. and Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Тексти лекцій з курсу «Організація будівництва». [Teaching Resource]

Меренкова, Л.О. (2006) Классификация факторов, влияющих на затраты предприятия. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 141-145.

Мерхо, О. (2006) ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ЗАКОРДОННЕ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 113-118.

Минчукова, Л.А. (2006) Инвестиционно-строительный комплекс: инфраструктурный аспект. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 255-258.

Мироненко, В.П. and Сошинський, О.І. (2006) Дизайнерські засоби формоутворення сучасних типів підприємств торгівлі у контексті проблеми сталого розвитку мегаполісів (на прикладі м.Харкова). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 369-375.

Мироненко, О.В. (2006) Архитектурные приемы оптимизации взаимодействия внутреннего пространства с окружающей средой. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 384-389.

Мирошниченко, А.А. (2006) Мониторинг качества теплоснабжения, основанный на сингулярно-спектральном анализе связанного потребления энергоресурсов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мисюров А.В., (2006) Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Информационные системы и технологии учета» (№395). [Teaching Resource]

Михальченко, А.А. (2006) Развитие логистического управления ресурсами городского транспорта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 228-233.

Мовсесян, С.М. (2006) Финансово-экономические аспекты безопасности инновационного предпринимательства. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 89-95.

Могила, В.С. and Галушко, В.Н. and Чечет, П.Л. (2006) Имитационная модель технологического процесса перевозки пассажиров городским транспортом. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 281-287.

Могила, В.С. and Олешкевич, Н.А. (2006) Имитационная модель городского электрического транспорта с учетом случайных факторов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 314-321.

Молодченко, Г.А. and Сироменко, А.Н. (2006) Силовое взаимодействие трехслойной железобетонной системы при учете температурно-усадочных деформаций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 345-350.

Молодченко, Г.А. and Псурцева, Н.О. and Пустовойтова, О.М. (2006) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з підсилення несучих елементів будівель при реконструкції (№479). [Teaching Resource]

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Методичний підхід до оцінки впливу основних характеристик житлової нерухомості на її вартість з використанням економіко-математичного моделювання МОДЕЛЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 178-182.

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду у ринкових умовах (на прикладі Харківського регіону). Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. and Бутенко, Т.Е. (2006) Влияние фактора местоположения на формирование стоимости жилой недвижимости. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 277-280.

Молодченко-Серебрякова Т.Г., (2006) Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду у ринкових умовах (на прикладі Харківського регіону). Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Момот, Т.В. (2006) Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія. Other. ХНАМГ.

Момот, Т.В. (2006) Паспорт спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. ХНАМГ.

Момот, Т.В. and Бібік, Н.В. (2006) Внутрішній аудит у системі корпоративного управління будівельного акціонерного товариства. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 259-263.

Момот, Т.В. and Грінченко, О.І. and Кадничанський, М.В. (2006) Зовнішнє середовище будівельного акціонерного товариства в процесі формування вартісно-орієнтованої моделі стратегічного управління. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 229-235.

Момот, Т.В. and Доля, Т.А. (2006) Корпоративні технології акціонерних товариств Харківського регіону: конфлікти та шляхи до цивілізації. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 310-317.

Момот, Т.В. and Чалий, І.Г. (2006) Постприватизаційне функціонування акціонерних товариств будівельної галузі україни: узагальнення корпоративних трендів і систематизація сучасних корпоративних технологій. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Момот, Т.В. (2006) Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія і практика. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мороховська, С.І. (2006) Творчий портрет суспільно-гуманітарної кафедри. [Teaching Resource] (Submitted)

Москалець, І.М. (2006) «Позакласна робота з української літератури: літературно-музичні композиції, присвячені Т.Г. Шевченку». [Teaching Resource] (Submitted)

Москалець, І.М. (2006) Творчий портрет природничо-наукової кафедри. [Teaching Resource] (Submitted)

Мочалин, С.М. and Войтенков, С.С. (2006) О необходимости совершенствования оперативного планирования грузовых автомобильных перевозок. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 143-145.

Мочаліна, З.М. (2006) Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля "Фінансовий менеджмент". [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2006) Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни "Фінансовий менеджмент". [Teaching Resource]

Моісєєнко, О.Б. and Юр’єва, Н.П. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з французької мови (№494). [Teaching Resource]

Муренко, А.А. (2006) Особливості формування регіонального ринку житла. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 280-286.

Мухортов, М.Л. (2006) Методичні матеріали з курсу «Теорія і критика архітектури ХХ ст.» (№504). [Teaching Resource]

Мущинська, Н.Ю. (2006) Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 61-66.

Місюров А.В., (2006) Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи і технології обліку". Теми і задачі для курсової роботи. [Teaching Resource]

Мішина, С.В. (2006) Економічна сутність поняття „логістика”. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 176-179.

Н

НЕДОБАЧИЙ, Т.С. (2006) ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 207-216.

НОСКОВ, В.И. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЯГОВЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 288-298.

Назаренко, Є.І. and Петченко, О.М. and Сисоєв, А.С. (2006) Конспект лекцій із скороченого курсу «Фізика». [Teaching Resource]

Наумик, Е.Г. and Нечепуренко, А.И. (2006) Понятие «социализация» как основа формирования социального капитала предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 325-329.

Неклюдов , Д.В. (2006) Дослідження реактивної потужності трифазних тиристорних електроприводів постійного струму. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Нелапший, Л.М. (2006) Оціночні характеристики використання мотиваційних механізмів підприємницької діяльності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 125-132.

Нем, В.К. and Кисельов, М.І. and Лукашова, Н.П. (2006) Зниження блукаючих струмів рейкового електричного транспорту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Нестеренко, Г.Б. (2006) Використання земель м. Львова на сучасному етапі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 300-304.

Нефедов, Л.И. and Мартыченко, О.И. (2006) Логистическая система управления поставками оборудования для предприятий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 321-328.

Нефедов, Л.И. and Филь, Н.Ю. (2006) Выбор программного обеспечения для реализации СУБД в системе городского управления. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 196-201.

Нефедов, Л.И. and Шевченко, М.В. (2006) Технология автоматизированного реинжиниринга структурированных информационных сетей городских организаций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 101-105.

Николаенко, Л.Ф. (2006) Совершенствование систем формирования персонала региональных структур в условиях нестабильных экономических отношений переходного периода Украины к рынку. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Новикова, Т.В. and Пивавар, И.В. (2006) Тарифное регулирование в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 229-234.

Новицький, В.В. (2006) Фотограмметрія (Конспект лекцій з дисципліни "Фотограмметрія і дистанційне зондування". [Teaching Resource]

Новобранов, В.Н. and Обухова, Н.В. (2006) Системный подход к решению задач логистики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Новікова, М.М. (2006) Методика визначення фактичної вартості робочої сили. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 170-178.

Нубарян, С.М. (2006) Контрольно-измерительные приборы в теплотехнических измерениях. Курс лекций. [Teaching Resource]

О

ОБУХОВА, Н.В. and ОБУХОВ, В.В. (2006) УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 135-138.

ОВСІЙ, О.Д. and ЗЕРНЮК, О.В. (2006) ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА КАПІТАЛЬНІ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ КОНСТРУКЦІЇ (ЕЛЕМЕНТА) БУДІВЛІ ЧИ СПОРУДИ З УРАХУВАННЯМ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТІВ ТА ЇЇ (ЙОГО) ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 197-207.

ОГАР, О.М. and БАНТЮКОВА, С.О. (2006) МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 307-313.

ОЛЬШАНСКИЙ, В.П. and ОЛЬШАНСКИЙ, С.В. (2006) МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЗИВЕРТИКАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ КАПЛИ ОГНЕТУШАЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 322-328.

ОЛЬШАНСКИЙ, В.П. and ОЛЬШАНСКИЙ, С.В. (2006) О НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ПАДЕНИЯ ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ КАПЛИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 351-357.

Обухов, С.О. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях" (№394). [Teaching Resource]

Обухов, С.О. and Овчаров, О.В. and Чеботарьова, О.В. (2006) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності" (№442). [Teaching Resource]

Овсій , М.О. (2006) Розрахунок міцності перерізів, які нормальні до поздовжньої осі залізобетонних елементів, що згинаються і підсилені шляхом встановлення додаткової арматури в розтягненій зоні, яка приварена до існуючої (основної). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Овчаров, О.В. (2006) Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. and Обухов, С.О. and Мікуліна, І.О. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Безпека життєдіяльності" (№491). [Teaching Resource]

Овчинников, С.С. and Сапрыка, А.В. and Полищук, В.Н. and Степура, В.И. (2006) Исследование спектральной эффективности излучения разрядных ламп сверхвысокого давления. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Огурцова, Н.И. (2006) Инструкция пользователя системы "Учебный процесс". Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Огурцова, Н.И. and Савенкова, Л.С. (2006) Инструкция пользователя системы "Учебный процесс". Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Одаренко, Т.Є. (2006) Конспект лекцій з курсу "Організація праці менеджера". [Teaching Resource] (Unpublished)

Одаренко, Т.Є. (2006) Програма курсу «Організація праці менеджера» і методичні вказівки до виконання контрольної работи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольшанский, В.П. and Ольшанский, С.В. (2006) К расчету максимальной высоты выброса капель, испаряющихся при полете. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Онищук, І.Г. (2006) Інноваційна модель регіональної інвестиційної політики та планування соціально-економічного розвитку територій. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 7-14.

Орлова, В.М. (2006) Проблеми створення системи ринкового типу. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Осипенко, И.Н. and Ободец, Р.В. (2006) Пути повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в управлении теплоснабжением в регионе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 194-198.

Оспищев, В.И. and Лукьянченкова, В.Е. and Пруненко, Д.А. and Жилякова, Г.С. (2006) Факторы, влияющие на уровень сбытовых запасов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 180-186.

Оспищев, В.И. and Пруненко, Д.А. (2006) Хозяйственный механизм управления затратами на предприятиях строительных материалов. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 285-292.

Оспіщев, В.І. and Вакуленко, К.Є. (2006) Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу». [Teaching Resource]

Оспіщев, В.І. and Костенко, О.І. and Пруненко, Д.О. (2006) Основи менеджменту. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Данильченко, Є.П. and Шекшуєв, О.А. (2006) Про деякі особливості регіональної міграційної політики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 107-110.

Островський, І.А. and Чуприна, О.О. (2006) Основи зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2006) Інформаційні системи і технології на підприємствах: Конспект лекцій (для студентів і слухачів ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). [Teaching Resource]

П

ПІМАЧОВА, К.В. and ПРИВЕДЕННИЙ, С.А. and РОЙ, В.Ф. (2006) СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 204-209.

ПАНЧЕНКО, В.А. and ШУМАКОВ, И.В. (2006) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 104-106.

ПАНЧЕНКО, Н.Г. (2006) Стратегія приватизації в Чехії. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

ПЕТРОВА, Н.Б. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 184-190.

ПИЛИПЕНКО, А.А. (2006) РЕКОНФІГУРАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ В ЦИКЛІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 289-296.

ПОВГОРОДНИЙ, В.О. (2006) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 177-180.

ПОЛЕТАЕВА, Т.Н. (2006) УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 151-155.

ПОСМІТНИЙ, Б.М. and ГОРПИНКО, Ю.І. (2006) СИСТЕМИ ДОДАТКОВОГО Й АВАРІЙНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ РОТОРНО-КАВІТАЦІЙНИХ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 180-186.

ПОСТІЛ, І.І. (2006) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 82-88.

ПРОГУЛЬНЫЙ, В.И. (2006) ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРИСТЫХ СИСТЕМ ОТВОДА ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ИЗ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 147-150.

ПРОХОРОВА, М.С. (2006) МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 79-82.

ПУСТОВОЙТОВ, О.В. and ПУСТОВОЙТОВА, О.М. and ПСУРЦЕВА, Н.А. (2006) КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 127-130.

ПУСТОВОЙТОВ, О.В. and ПУСТОВОЙТОВА, О.М. and ТЛЕБЗУ, А.Т. (2006) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 53-56.

ПУСТОВОЙТОВ, О.В. and ПУСТОВОЙТОВА, О.М. and ТЛЕБЗУ, А.Т. (2006) ПРИМЕНЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 52-56.

ПШЕНИЧНАЯ, Е.Н. (2006) НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 320-329.

Павлов, И.Д. and Арутюнян, И.А. and Каплуновская, М.А. (2006) Конструктивно-технологические аспекты для оценки проектных решений архитектурно-бионических систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Павліков, А.М. and Бойко , О.В. (2006) Визначення площі арматури в косозігнутих балках на основі спрощеної деформаційної моделі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пакулін, С.Л. and Кушнір, Т.Б. and Чеканова, Л.Г. (2006) Стратегія розвитку економічної бази малих міст. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Панасенко, І.О. (2006) Відображення у державній політиці питань соціальної сінергетики в будівництві та житлово-комунальній сфері. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Панченко, В.О. and Рищенко, Т.Д. (2006) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Капітальний ремонт житлового будинку" (№79). [Teaching Resource]

Пасенко, М.В. (2006) Методи кількісної оцінки податкового потенціалу регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 364-370.

Пасичный, В.А. and Одаренко, Т.Е. (2006) Рекомендации по формировании фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Пеньков, В.А. (2006) Особенности городских улиц и дорог на подрабатываемых территориях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 217-221.

Петрова, В.Ф. (2006) Значение инвестиционных проектов при разработке инвестиционной стратегии предприятия. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 33-39.

Петрова, Н.Б. (2006) Взаємозв’язок прогнозів розвитку будівництва в сучасному мегаполісі з енергетичною стратегією України. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Петрова, В.Ф. (2006) Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Фізика. Розділ "Механіка" (№311). [Teaching Resource]

Петченко, О.М. and Яценко, Н.М. and Петченко, Г.О. and Назаренко, Є.І. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Молекулярна фізика і термодинаміка" (№355). [Teaching Resource]

Пилипко, Є.В. (2006) Логіка: Лекції для студентів усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Писаревський, І.М. (2006) Стратегічні аспекти адаптивного проектування організації робіт з будівництва та реконструкції залізниць. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 49-56.

Писаревський, І.М. (2006) Теоретико-методологічні основи проектування організації будівництва та реконструкції залізниць: фінансовий, часовий та ресурсний аспекти. Other thesis, Українська державна академія залізничного транспорту.

Пихтіна, В.В. (2006) Використання swot-аналізу при організації маркетингового планування на підприємстві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 142-150.

Плакіда, В.Т. and Богдан, Н.М. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плеханова, О.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу "Маркетинг". [Teaching Resource]

Плотницька, С.І. (2006) Роль житлового фактору в підвищенні життєвого рівня населення сільських регіонів. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 322-326.

Погореленко, Н.П. and Баглай, О.І. (2006) Кредитно-інвестиційна діяльність банків: стан, проблеми та перспективи розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 238-248.

Погребняк, Е.Б. and Самойленко, Н.И. (2006) Анализ методов формирования матрицы корреспонденций транспортной сети города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 121-126.

Поколодна, М.М. (2006) Регіональний менеджмент у туризмі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 400-405.

Поколодна, М.М. (2006) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Екскурсознавство". [Teaching Resource]

Поколодна, М.М. (2006) Методичні рекомендації до вивчення дисципліні "Рекреаційна географія" (№419). [Teaching Resource]

Поколодна, М.М. (2006) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація туризму». [Teaching Resource]

Полянська, А.С. (2006) Транспортна функція логістики як необхідна умова регіонального розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 66-70.

Понкратов, Д.П. (2006) Учет психофизиологического состояния водителя при определении параметров движения транспортных средств по улично-дорожной сети города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 328-333.

Попова, Н.В. and Кальчева, Я.И. (2006) Методические основы оценки сильных и слабых сторон предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 337-349.

Постернак, И.М. and Постернак, С.А. and Постернак, А.А. (2006) Неавтоклавный пенобетон – эффективный стеновой материал. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Прасоленко, О.В. (2006) Обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста (на прикладі м. Харкова). Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Прокопенко, О.Ю. (2006) Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 393-399.

Прокопишак, К.В. and Ціцька, Н.Є. (2006) Деякі особливості розвитку Карпатського регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 28-34.

Проноза, П.В. and Вергелес, Ю.В. (2006) Оценка эффективности организационной структуры управления. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 94-101.

Протопопова, В.П. and Архипова, Е.С. (2006) Оптимальность надежности энергетических систем в виде параллельных линий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пушкар, О.І. and Бондар, І.О. (2006) Концепція моделювання розвитку малого виробничого підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 73-84.

Пушкар, Т.А. (2006) Особливості розвитку процесів диверсифікації будівельних підприємств Харківської області. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 257-259.

Пушкар, Т.А. (2006) Теоретичні аспекти методології формування моделі розвитку будівельного комплексу регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 98-107.

Пушкар, Т.А. (2006) Економіко-правові аспекти розвитку будівельної діяльності в україні. Економіка розвитку (4 (40)). pp. 45-49.

Пушкар, Т.А. (2006) Теоритичні аспекти диверсифікації діяльності будівельних підприємств. Економіка розвитку . pp. 68-73.

Пушкарь, Т.А. (2006) Государственное регулирование экономики: Конспект лекций. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкарь, Т.А. (2006) Учебное пособие. Основы внешнеэкономической деятельности: конспект лекций. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пшеничная, Е.Н. (2006) Формирование системы показателей для оценки уровня социального развития коллектива предприятия. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 360-368.

Піліпенко, І.М. and Рой, В.Ф. (2006) Динаміка відмов елементів леп у процесі експлуатації. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Р

РОМАНЕНКО, І.І. (2006) ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНДУСТРІАЛІЗОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 141-145.

РОСЛАВЦЕВ, Д.М. (2006) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ НА ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ В УМОВАХ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 309-313.

РЯБЧЕНКО, О.Д. (2006) ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 251-260.

РЯБЧИКОВ, М.Л. and ОБОЛЕНСЬКА, Т.О. and ЛАЗАРЕНКО, В.І. (2006) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМОГ ДО МІЦНОСТІ ПОКРИТТЯ В УМОВАХ ЗАМЕРЗАННЯ ВОДИ У ПОРАХ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 96-100.

Радионова, Л.А. (2006) Методология научных исследований: Курс лекций для магистров всех специальностей Академии. [Teaching Resource]

Радионова, Л.А. (2006) Социология. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины студентами ФПО и заочного обучения. [Teaching Resource]

Радченко М.Ю., (2006) Регіональний механізм відновлення основних фондів міського електротранспорту. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Радіонова, Л.О. (2006) Філософія: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Рак, Н.О. (2006) Токовая нагрузка на силовые полупроводниковые приборы гибридных коммутационных полупроводниковых аппаратов переменного тока в нормальных режимах работы. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Рахмангулов, А.Н. and Корнилов, С.Н. and Гридина, О.А. (2006) Методика совершенствования организации городских пассажирских перевозок как инструмент компенсации недостаточного уровня развития городской транспортной инфраструктуры. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 191-196.

Рейцен, Е.А. and Толок, А.В. (2006) Влияние градостроительных факторов на безопасность движения в городах Донецкой области. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ректорат , (2006) Сучасна освіта в Україні - 2006. Дев'ята міжнародна виставка навчальних закладів. Бронзова медаль у номінації "Кращий дизайн виставкового стенду та реклама досягненнь навчального закладу". [Image]

Ректорат , (2006) Сучасна освіта в Україні - 2006. Дев'ята міжнародна виставка навчальних закладів. Диплом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти. [Image]

Ректорат , (2006) Сучасна освіта в Україні - 2006. Дев'ята міжнародна виставка навчальних закладів. Почесне звання "Лідер сучасної освіти" за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України. [Image]

Ренсевич, Н.Н. (2006) Учетная политика предприятия как способ воздействия на решения пользователей финансовой отчетности. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 281-288.

Репенко, І.І. and Самойленко, І.О. (2006) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курса спеціальності 7.050.201 і 8.050.201 - «Менеджмент організацій»(№420). [Teaching Resource]

Репенко, І.І. and Штерн, Г.Ю. (2006) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з курсу "Основи комерційної діяльності" ("Основи бізнесу"). [Teaching Resource]

Репешко, І.В. (2006) Визначальні напрямки інвестиційної політики з урахуванням ресурсного потенціалу регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 57-60.

Рибакова, Н.А. and Науменко , О.М. (2006) Застосування пластмас у будівництві та містобудуванні. Рекомендаційний список літератури (1990 – 2006). Довідково-бібліографічний відділ.

Римшин, В.И. and Кустикова, Ю.О. (2006) Конструктивные особенности шумозащитных экранов в городской инфраструктуре. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Родченко, В.Б. and Родченко, С.С. (2006) Предпосылки совершенствования качества менеджмента банковских услуг путем стандартизации приемов работы с клиентами. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 151-157.

Рожков, П.П. and Полякова , Т.В. (2006) Линейная модель оптимизации конфигурации электрической сети. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. and Куцан, Ю.Г. and Колбасін, О.І. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" (№467). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Гапонова, Л.В. and Макогон, Д.А. (2006) Сучасний погляд на концепцію розвитку систем газопостачання м.Харкова. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 74-77.

Роменська, В.М. (2006) Іпотека як варіант „завуальованих” неформальних економічних відносин. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 268-276.

Рославцев, Д.Н. (2006) Планирование работы транспорта в цепи поставок. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 183-187.

Рудаков, В.Н. and РАХИМ , СОРАН (2006) Исследование несущей способности сжатых сталежелезобетонных элементов, армированных продольной стержневой и поперечной тонколистовой арматурой. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Рудь, Л.П. (2006) Сучасний стан та шляхи активізації інвестиційної діяльності регіону. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 42-46.

Рябченко, О.Д. (2006) Земельна власність і приватизація. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 307-313.

Рябченко, О.Л. (2006) Зміна форм власності в економіці України. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Рябчиков, Н.Л. and Оболенская, Т.А. and Кондратенко, Н.О. (2006) Решение многокритериальных задач в энергосберегающих мероприятиях при производстве энергозатратного оборудования. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 389-396.

С

САМОЙЛЕНКО, Н.И. and МАНАКОВА, Н.О. (2006) КОМПАКТНАЯ ЗАПИСЬ ОПЕРАТОРНЫХ СХЕМ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 229-234.

СВІДЕРСЬКИЙ, В.А. and ПЄТУХОВ, А.Д. and ШУСТИНСЬКА, Д.Г. and КОЛОМІЄЦЬ, С.С. (2006) ЕКСТРУЗІЙНІ ПІНОПОЛІОЛЕФІНИ: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА І ВЛАСТИВОСТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 46-52.

СИЛЬЧЕНКО, К.В. (2006) РАСЧЕТ ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ СООРУЖЕНИЙ В ВИДЕ СВАЙ-ШПОН НА ПРОДАВЛИВАНИЕ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 106-109.

СИНЧУК, О.Н. and ЛОЗОВОЙ, Д.Ю. (2006) ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВАГОНА МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ПИТАЮЩЕЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 267-271.

СИНЧУК, О.Н. and СИНОЛИЦЫЙ, А.Ф. and ЧЕРНЫЙ, А.П. and ПАСЬКО, О.В. (2006) УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ТЯГОВОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 251-259.

СКАЛА, Г.Ф. and СКАЛА, Ю.Г. (2006) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 217-222.

СКУРИХІН, І.Л. and БУДНИЧЕНКО, В.Б. and КУЛАГІНА, Л.І. and БЕРЛІЗЄВ, Р.М. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ ТРОЛЕЙБУСІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 234-239.

СОКОЛЬНИК, В.И. and СПАСЮК, П.А. and БОГДАН, К.К. and ПИЕНКО, К.С. (2006) ОПТИМИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 184-187.

СОРОКИНА, С.В. and ЛЕТУТА, Т.Н. and АКМЕН, В.А. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ КРОВЛИ С ДАЛЬНЕЙШИМ ДЕКОРАТИВНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 13-18.

СТАДНИК, Г.В. and БУХАРИН, Л.М. and БАРХАЕВ, Ю.П. and МАКАРЕНКО, И.И. (2006) ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОСТАВЛЕНИЯ СЕМЕСТРОВЫХ РАСПИСАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 318-351.

СТОЯНОВ, Е.Г. and ПОПОВИЧ, Ю.М. (2006) ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРМОКИРПИЧНОГО КАРКАСА ДЛЯ СКЛАДСКОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С СЕТКОЙ КОЛОНН 126 м. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 89-92.

СТРОЙ, А.Ф. and ВЕДЕНИСОВА, Н.В. and ЧУМУРИНА, Е.Б. (2006) ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 130-136.

СТРОЙ, А.Ф. and ДУБИНА, О.С. (2006) РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ ПАРОВОГО КАЛОРИФЕРА ЗА РАХУНОК ЗМІН РІВНЯ КОНДЕНСАТУ В НЬОМУ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 175-179.

СТРОЙ, А.Ф. and МАКАРЕНКО, А.В. and ЕЖИ ЗБИГНЕВ, ПИОТРОВСКИ (2006) РАСЧЕТ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЯ СКВОЗЬ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫТЯЖНЫХ КАНАЛОВ В ПОМЕЩЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 109-119.

СУПОНЕВ, В.Н. (2006) ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НОЖЕВОГО ТРУБОЗАГЛУБИТЕЛЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 186-192.

СУПРУН, О.Ю. and ЗОЛОТОВ, М.С. (2006) ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 44-52.

Сабліна, Н.В. (2006) Класифікація витрат промислового підприємства відповідно до цілей управління його діяльністю. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 145-151.

Савельев, С.В. (2006) Рациональные структуры взаимодействия элементов управления страхованием в строительстве. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Савенко, А.Ю. (2006) Аналіз законодавчих основ регулювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 153-161.

Самаха Бассам, and Манохина, М.Н. and Примак, М.В. and Никифоров, А.С. (2006) Теория нечетких данных как методологическая основа моделирования организации строительства в условиях смешанной экономики стран переходного периода. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 299-304.

Самойленко, І.О. (2006) Сучасний стан виконання обсягів будівництва, запланованих державними і регіональними програмами економічного та соціального розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 48-53.

Самойленко, Н.И. and Протопопова, В.П. and Гавриленко, И.А. (2006) Расчет надежности трубопроводных систем с мостовыми соединениями элементов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Самошкин, В.П. and Алаев, П.Н. (2006) Анализ влияния температуры и влажности на срок сохраняемости изоляции путевых выключателей прямого действия. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Самошкін, В.П. and Форкун, Я.Б. and Юрченко, С.М. and Капустін, Г.В. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами "Постійний струм" і "Синусоїдний струм" з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (№466). [Teaching Resource]

Саприка, О.В. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії" (№371). [Teaching Resource]

Саприка, О.В. and Кравченко, Ю.П. (2006) Споживачі електроенергії. Лекції. [Teaching Resource]

Сапрыка, А.В. (2006) Экономия электрической энергии в осветительных установках. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 396-400.

Сафонов , В.В. and Богданов , Ю.В. and Абракитов , В.Э. and Мелашич, В.В. and Диденко , Л.М and Стрежекуров , Э.Е. (2006) Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения на прилегающих территориях. Материалы научно-технического семинара «Актуальные проблемы акустической экологии и защиты от шума» .

Светличная, В.Ю. (2006) Необходимость разработки стратегических подходов в управлении экономическим развитием строительных предприятий, функционирующих в конкурентной среде. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 235-238.

Светличная, Т.И. (2006) Синергетическая стратегия деятельности предприятий строительного комплекса Украины. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Світлична, В.Ю. (2006) Проблеми цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства та особливості їх відображення в бухгалтерському обліку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 260-264.

Світлична, В.Ю. (2006) Взаємозв'язок бухгалтерського обліку і логістики в синергетичній концепції розвитку будівельних підприємств. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Світлична В.Ю., (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання з курсу «Фінансова статистика» (№404). [Teaching Resource]

Світлична В.Ю., (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансова статистика» (№444). [Teaching Resource]

Світлична, Т.І. (2006) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення курсу «Економічні ризики». [Teaching Resource]

Світлична, Т.І. and Соболєва, Г.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (№502). [Teaching Resource]

Селіванов, С.Є. and Абракітов, В.Е. (2006) Захист житлових будівель від транспортного шуму. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Семенов, В.Т. and Висоцька, Г.В. and Апатенко, Т.М. and Мельман , В.О. and Чепурна, С.М. (2006) Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м.Харкова. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 17-26.

Семенов, В.Т. and Карпушин, Е.І. and Завальний, О.В. and Шипулін, В.Д. and Сосіпатров, А.М. and Гордієнко, С.М. (2006) Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 33-40.

Сендерович , П.Г. (2006) Определение ответственности за нарушение качесва в приборах учета электроэнергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Сендерович, Г.А. and Калюжний, Д.М. and Довгалюк, О.М. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Електричні системи і мережі" (№483). [Teaching Resource]

Сергеева, Г.Б. and Крохмаль, А.Н. (2006) Практические задания к текстам на английском языке. [Teaching Resource]

Сергієнко, В.І. and Жиляєв, І.Б. and Торкатюк, В.І. (2006) Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: проблеми і рішення. Монографія. Other. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Середа, Н.В. and Чупринін, О.О. (2006) Методичні вказівки і завдання з опору матеріалів «Розрахунок статично невизначної багатопрогінної балки». [Teaching Resource]

Сидоренко, О.Л. and Соловйов, О.В. and Ігнатова, Н.І. and Пудова, І.С. and Дріль, Н.В. and Жилінська, О.І. (2006) Муніципальне і локально-правове регулювання відносин з проблем соціального забезпечення населення. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 257-360.

Сирота, В.М. (2006) Ергономічна оцінка характеристик процесу навчання людини водінню автомобіля. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства .

Сисоєв, А.С. and Безуглий, А.В. and Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Оптика" (№354). [Teaching Resource]

Ситник, Ю.О. (2006) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Банківська справа". [Teaching Resource]

Ситник, Ю.О. and Гордієнко, Н.І. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни "Біржова діяльність". [Teaching Resource]

Скала, Р.Г. (2006) Влияние особенностей технологий строительного производства на формирование рациональных экономических и организационных структур. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 277-280.

Скала, Г.Ф. and Черняева, К.А. (2006) Зависимость экономических показателей проектных решений от конструктивных схем зданий и сооружений. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Скирковский, С.В. (2006) Исследование закономерностей движения автобусов и времени ожидания поездки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 254-257.

Склярук, Н.І. and Славута, О.І. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№415). [Teaching Resource]

Скоков, Б.Г. and Мамонов, К.А. and Романькова, О.П. and Радченко, Н.Е. (2006) Формирование механизма организационно-экономической устойчивости предприятий городского электротранспорта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 138-142.

Скоков, Б.Г. and Мамонов, К.А. (2006) Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу "Економетрія". [Teaching Resource]

Скуріхін, І.Л. and Коваленко, А.В. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту". Частина ІІ. [Teaching Resource]

Скічко, О.О. (2006) Формування системи управління маркетинговою інформацією регіонального комерційного банку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 351-355.

Смирнов, І.Г. (2006) Міська логістика та створення логістичних парків в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 137-143.

Соколов, М.М. and Быстров, О.Ф. (2006) «Международная ассамблея столиц и крупных городов» как фактор устойчивого развития городов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 9-17.

Соколов, М.О. (2006) Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком на основі оптимізації міжбюджетних відносин. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 88-93.

Соловйов, О.В. and Торкатюк, В.І. and Соловйова, О.Є. and Пан , М.П. (2006) Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” (№121). [Teaching Resource]

Сорока, К.О. (2006) Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Сосков, А.Г. and Алаев, П.Н. and Рак, Н.О. and Соскова, И.А. (2006) Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппаратов при длительном воздействии токовой нагрузки. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Сосков, А.Г. and Колонтаєвський, Ю.П. and Білоусов, О.Ф. and Форкун, Я.Б. and Рак, Н.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Імпульсні та цифрові пристрої (№447). [Teaching Resource]

Сосков, А.Г. and Колонтаєвський, Ю.П. and Білоусов, О.Ф. and Форкун, Я.Б. and Рак, Н.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Перетворювальні пристрої (№379). [Teaching Resource]

Сосков, А.Г. and Колонтаєвський, Ю.П. and Білоусов, О.Ф. and Форкун, Я.Б. and Рак, Н.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Підсилюючі пристрої (№460). [Teaching Resource]

Сосіпатров, А.М. and Тарновецька, А.Г. (2006) Принципи формування політики виконавчого органу місцевого самоврядування в сфері пасажироперевезень. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 134-137.

Срібний В.І., (2006) Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст і районів (на рівні АР Крим). Other thesis, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.

Стадник, Г.В. and Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. and Нохрина, Л.А. (2006) Системотехника моделирования и формирования системы высшего образования Украины по оптимизации путей интеграции в объединенную структуру образования Европы в контексте Болонского процесса и подготовка кадров, обеспечивающих устойчивое развитие крупных городов. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 387-417.

Стадник, Г.В. and Чалий, І.Г. (2006) Звітність будівельних акціонерних товариств: особливості застосування стандартизованої облікової політики. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 137-140.

Стадник, Г.В. (2006) Совершенствование процесса управления подготовки инженерных кадров для строительной отрасли. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Стадник, Г.В. and Светличная, Т.И. and Трояновская, О.Б. and Дриль, Н.В. (2006) Совершенствование процесса управления подготовкой инженерных кадров для строительной отрасли. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Стадник, Г.В. and Торкатюк, В.І. and Ефременко, Т.Н. and Пан , М.П. (2006) Методические указания к выполнению курсовой работы «Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта» (№80). [Teaching Resource]

Степанов, Е.Г. (2006) Основы курортологии. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Степанов, Е.Г. (2006) Санаторно-курортное лечение. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Стоянов, Є.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни "Залізобетонні та кам`яні конструкції". Розділ 2 "Конструктивний розрахунок двогілкової колони, фундаменту і безрозкісної ферми одноповерхової промислової будівлі". [Teaching Resource]

Строй, А.Ф. and Гирман, Л.В. (2006) Діапазон оптимізації теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій за допомогою повітряних прошарків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Сухомлін, Л.В. and Дрібний, М.М. (2006) Перспективи розвитку земель комунальної власності населених пунктів базового рівня Полтавської області. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 296-300.

Сідак, В.С. and Супонєв, В.М. and Броневський, Ю.Ф. and Хренов, О.М. and Кротікова, О.С. (2006) Новий підхід до оцінки рівня технічного стану газопроводів-вводів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 77-84.

Т

ТОРКАТЮК, В.И. and ДАНИЛЬЧЕНКО, Е.П. and КУЗНЕЦОВ, А.И. and ДМИТРУК, И.А. (2006) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ УКРАИНЫ – ОСНОВА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕЕ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 330-351.

ТОРКАТЮК, В.И. and ДЫМЧЕНКО, В.В. and КАРЛОВА, Е.А. and ПРАВ, Ю.Г. and ГАЙКО, Е.Ю. and СОБОЛЕВА, А.Г. (2006) КОНЦЕССИОННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 98-103.

ТОРКАТЮК, В.И. and ЗОЛОТОВ, С.М. and ПАН, Н.П. and НОХРИНА, Л.А. and ДЕНИСЕНКО, А.П. and ПРЫЖКОВА, О.Ю. and НИВЕРЧУК, А.Н. and ДАНИЛЕНКО, А.Л. and ФЕСЕНКО, Ю.Л. and БУТНИК, С.В. (2006) АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СВАРИВАЕМОСТИ, ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ И ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ СВАРКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 56-85.

ТОРКАТЮК, В.И. and НОХРИНА, Л.А. and СТАДНИК, Г.В. and КУБАХ, А.И. and НИКОЛАЕНКО, Н.П. and НИКОЛАЕНКО, М.А. and ЧУВЫКИНА, Ю.Б. and ОЛЕЙНИКОВА, Н.А. and ЖИНЖИКОВА, О.В. and КРАСНИКОВА, Н.Г. (2006) СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 17-34.

ТОРКАТЮК, В.И. and ПАН, Н.П. and ЧЖУНЬ, ЛИНЬ and ЗОЛОТОВА, Н.М. and ПРИМАК, М.В. and Ветренко-Хрусталева, Т.Н. and МАНОХИНА, М.Н. and ХОРОШКО, И.А. (2006) СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 128-140.

ТОРКАТЮК, В.И. and ПАНЧЕНКО, В.А. and ШУМАКОВ, И.В. (2006) ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОЛОННОЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 40-43.

Тараруєв, Ю.О. (2006) Особливості відображення інтелектуальних активів у звітності будівельних підприємств. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Тарасенко, Г.А. and Поколодна, М.М. (2006) Франчайзингові відносини як елемент стратегії розвитку туристичної індустрії України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 424-428.

Таукешева, Т.Д. (2006) Реформування житлово-комунального господарства – шлях до забезпечення сталого функціонування міста. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 214-223.

Терешин, В.Н. and Панарина, Е.Н. (2006) Коммутационное устройство для управления и защиты наружного освещения. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Тимонин, А.М. and Гулякин, Е.И. (2006) К вопросу адаптации предприятий к изменениям внешней среды. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71).

Тимофієва, С.Б. (2006) Тестовий контроль знань, умінь і навичок з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями, підсумковий тест. [Teaching Resource]

Титов, Ю.П. and Яковенко, Н.М. (2006) Воздуходувные станции. Методические указания для выполнения курсового проекта. [Teaching Resource]

Титяев, В.И. and Беляева, А.В. and Шкурко, О.В. (2006) К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 180-184.

Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія очищення природних вод" (№388). [Teaching Resource]

Тишенко, Д.О. (2006) Етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 38-42.

Тищенко, А.Н. and Петрова, Н.Б. (2006) Перспективы развития предприятий электроэнергетики в современном мегаполисе на основе оценки их конкурентоспособности. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 110-115.

Ткаченко, Ю.О. (2006) Вплив банківських ризиків на специфіку грошово-кредитної політики регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 355-360.

Ткаченко, Р.О. (2006) Порівняльний аналіз методів оцінки об’єктів житлової нерухомості. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 287-293.

Токмакова, І.В. (2006) Удосконалення екологічної діяльності на вітчизняних підприємствах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 171-175.

Толстенко, С.М. (2006) Курс лекцій з дисципліни "Релігієзнавство". [Teaching Resource]

Толстікова, О.В. (2006) Методичний підхід до вибору адекватних методів мотивації соціальних потреб. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 333-337.

Торкатюк, В.І. and Штерн, Г.Ю. and Булига, С.М. and Соболева, Г.Г. and Ачкасов, І.А. and Богдан, Н.Н. and Куценко, Т.Г. and Хохотва, А.А. (2006) Стратегічні підходи до формування ефективних критеріїв і систем управління інвестиційно-будівельним комплексом у регіоні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 248-254.

Торкатюк, В.И. and Кузнецов, А.И. and Чеканова, Л.Г. and Вышетравская, А.С. and Ниверчук, А.Н. and Даниленко, А.А. and Полчанинова, И.Л. and Тремполец, О.В. and Никифоров, А.С. (2006) Саморегулирование в логистической системе оптового рынка строительной продукции. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 219-229.

Торкатюк, В.И. and Милькин, И.В. and Соловьева, О.Е. and Свичко, С.А. and Степаненко, С.А. and Фесенко, Ю.Л. and Жинжикова, И.В. (2006) Совершенствование организационно-экономиче-ского механизма управления инвестиционно-строительным комплексом региона. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 70-73.

Торкатюк, В.И. and Нохрина, Л.А. and Николаенко, Л.Ф. and Полчанинова, И.Л. and Жилинская, О.И. and Игнатова, Н.И. and Жинжикова, И.В. (2006) Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 354-368.

Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. and Воронина, О.С. and Прав, Ю.Г. and Шутенко , А.Л. (2006) Информационные технологии территориального управления при реализации региональных целевых программ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 70-73.

Торкатюк, В.И. and Пан , Н.П. and Углов , В.И. and Левицкий, А.В. and Мураев, Е.В. and Шутенко , А.Л. and Воронина, О.С. and Колнышив, А.В. and Ветренко-Хрусталева, Т.Н. (2006) Управляющая компания как основное звено экономического механизма энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной отрасли. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (12). pp. 21-28.

Торкатюк, В.И. and Фесенко, Г.Г. and Фирсов, Г.Г. (2006) Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 39-41.

Торкатюк, В.И. and Шевченко, Л.С. and Клочко, Е.В. and Шекшуев, И.А. and Хомутенко, А.В. and Журба, Н.Н. and Тимошенко, В.Н. and Голиков, А.П. and Прав, Ю.Г. (2006) Стратегия управления логистикой снабжения строительной фирмы. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 292-298.

Торкатюк, В.И. and Ачкасов, А.Е. and Волынский, Г.С. and Губкина, Д.А. and Вышетравская, А.С. and Штефан, С.И. and Богдан, Н.Н. and Журба , Н.Н and Фесенко , Ю.Л. and Еремин, А.М. (2006) Совершенствование стратегии и тактики формирования систем долевого экономического эффекта от создания и использования новой техники в строительной отрасли Украины. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Карлова, Е.А. and Васильев, Д.И. and Сухонос, М.К. and Баландина, И.С. and Горбачева, Ю.И. and Марюхин, А.В. and Ачкасов, И.А. (2006) Основные направления и принципы формирования регионального научного потенциала. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Клочко, Е.В. and Мураев, Е.В. and Игнатова, Н.И. and Полоют, А.Ю. and Примак , М.В (2006) Формирование параметров систем оценки качества функционирования строительных предприятий. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Кулик, В.Т. and Хохотва, А.А. and Муса Салех, Махмуд Шагин and Мирошниченко, Л.Е. and Осама, Радван and Прав, Ю.Т. and Железнякова, И.Л. and Манохина, М.Н. (2006) Исследование основных технологических и эксплуатационных параметров фасадной краски на керамических пигментах. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Николаев, В.П. and Жилинская, О.И. and Ниверчук, А.Н. and Даниленко, А.Л. and Хорошко, И.А. and Жинжикова, О.В. (2006) Стратегия и тактика совершенствования организации управления строительным комплексом. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Нотиевская, В.С. and Момот, Т.В. and Мамаева, Т.А. and Левицкий, А.В. and Тимошенко, В.Н. and Безценный, А.А. and Соколов, Д.В. and Хомутенко, А.В. (2006) Совершенствование эффективности функционирования строительного комплекса Украины на основе формирования единых строительных организаций в регионах. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Нохрина, Л.А. and Дмитрук, И.А. and Недобачай, Т.С. and Чупилко, А.В. and Бутенко, Т.Е. and Коненко, В.В. (2006) Научный потенциал как объект государственного управления и его использование для возрождения и наращивания экономического потенциала Украины. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Радионова, Л.А. and Гурина, И.В. and Углов , В.И. and Конышев, Г.А. and Красникова, Н.Г. and Воронина, О.С. (2006) Технико-экономическое обоснование совершенствования организации и методов оценки проектных решений сложных строительных систем. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Рябченко, О.Л. and Фесенко, Г.Г. and Никифоров, А.С. and Полчанинова, И.Л. and Гайко, Е.Ю. and Баржина, А.В. (2006) Исследование особенностей воздействия внутренних и внешних факторов на развитие науки. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. and Штерн, Г.Ю. and Куценко, Т.Г. and Белаш, Ю.В. and Прижкова , О.Ю and Коляда, Т.А. and Свечка, С.А. (2006) Методологические аспекты формализации основных направлений инноваций в области экономики, организации и управления в строительной отрасли Украины. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Сергиенко, В.И. and Гордиенко, Н.И. and Пан, Н.П. and Шутенко , А.Л. and Степаненко, С.А. and Черноморденко, Г.В. and Пруненко, Д.А. (2006) Стратегия и тактика формирования систем повышения эффективности финансирования затрат на развитие науки и техники в строительной отрасли Украины. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Тищенко, А.Н. and Пасичный, В.А. and Жиляев, И.В. and Бибик, Н.В. and Шумаков, Ф.Т. and Юрьева, С.Ю. and Крушевский, А.В. and Созонова, Л.Н. (2006) Повышение эффективности функционирования строительных предприятий на основе мобильности строительных систем. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Чеканова, Л.Г. and Ефременко, Т.Н. and Гурина, И.В. and Токарь, Л.А. and Николаенко, М.А. (2006) Совершенствование организационно- технологических решений строительного производства. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.И. and Шевченко, Л.С. and Золотова , Н.М. and Соболева, А.Г. and Кадничанский, Н.В. and Чекарева, Н.А. and Тараруев, Ю.А. (2006) Совершенствование систем управления строительными предприятиями с использованием балльного метода. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Торкатюк, В.І. and Момот, Т.В. and Кадничанський, М.В. (2006) Навчально - методичний посібник з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент». [Teaching Resource]

Торкатюк, В.И. and Ефременко, Т.Н. and Пан, Н.П. (2006) Методические указания по выполнению курсовой работы «Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта» (№243). [Teaching Resource]

Тофанюк, О.В. (2006) Особливості розвитку міжбюджетних відносин у фінансовій стабілізації регіонів України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 117-121.

Трегуб, Н.Є. (2006) Результати експериментів з кількісної оцінки формоутворюючої дії кольору в об’єктах архітектури і дизайну в контексті візуальної комфортності міського середовища. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 363-368.

Третякова, А.І. (2006) ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ. [Teaching Resource] (Submitted)

Третякова, А.І. (2006) Тестові завдання з алгебри. [Teaching Resource] (Submitted)

Тридід, О.М. and Орєхова, К.В. (2006) Комплексна цільова програма управління рухом капіталу підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 196-202.

Тридід С.О., (2006) Оцінка рівня та способу життя населення регіону. Other thesis, Харківський національний економічний університет.

Трипутіна, Н.П. and Єлісеєва, Т.П. and Лобинцева, Т.О. and Дудка, О.М. (2006) Альманах музею №10-2006. Історія кафедр Харківської національної академії міського господарства. Кафедра геоінформаційних систем і геодезії. .

Тімонін, О.М. and Ларіна, К.В. (2006) Обґрунтування механізму реалізації технічного переозброєння промислових підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 158-171.

Тітяєв, В.І. (2006) Конспект лекцій з дисципліни «Інфраструктура підприємств житлово-комунального господарства». [Teaching Resource]

Тітяєв, В.І. and Телятник, С.В. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Економіка підприємств електротранспорту”. [Teaching Resource]

Тітяєв, В.І. and Телятник, С.В. and Княжеченко, В.В. (2006) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств МЕТ». [Teaching Resource]

У

УКРАИНЕЦ, Н.А. and СОКОЛЬНИК, В.И. and ВОРОПАЕВА, А.В. (2006) ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗБЫТОЧНЫХ НАПОРОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 164-171.

УС, Т.В. and УС, М.И. (2006) ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 378-381.

Украинец, Н.А. and Сокольник, В.И. and Воропаева, А.В. (2006) Технико-экономическая оценка возможности полной замены металлических трубопроводов на пластмассовые при реконструкции водопроводных сетей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 400-405.

Ус, П.В. (2006) Методы и модели совершенствования управления бизнес-процессами современного предприятия энергообеспечения на основе применения географических информационных систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 198-203.

Ус, П.В. (2006) Методы и модели совершенствования управления бизнес-процессами современного предприятия энергообеспечения на основе применения географических информационных систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 95-101.

Усачева, Е.Ю. (2006) Исследование особенностей формирования водных культурно-развлекательных комплексов (на примере аквапарка «Голубой залив» в п.Симеиз). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Усачова, О.Ю. and Дудка, О.М. (2006) Практикум з нарисної геометрії. [Teaching Resource]

Усенко, Ю.Ю. (2006) Залучення приватного сектора в галузь комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 212-216.

Усенко, Ю.Ю. (2006) Место и значение анализа пространственных связей между городскими землепользователями в процессе планирования городов, при оценке городских территорий. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 214-218.

Усіна, А.І. and Кузнецова, М.О. (2006) Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучасних умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 368-372.

Ф

ФЕДОРУК, А.В. (2006) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ, АРМИРОВАННЫХ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 85-91.

Федоров, Н.В. and Хренов, А.М. (2006) Информационно-графическая схема расчета режимов работы электрической сети 10/0.4 кВ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 84-88.

Федотова, Ю.В. (2006) Трансформація відносин власності у житлово – комунальній сфері. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Фесенко, Г.Г. and Вандишева-Ребро, Н.В. (2006) Навчально-методичні рекомендації до вивчення культурології. [Teaching Resource]

Фирсова, И.В. (2006) Основные принципы реализации региональной экономической политики Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 45-48.

Фисун, К.А. (2006) Оценка эффективности бренда региона. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 105-114.

Фисун, К.А. and Жовтяк, А.А. and Фисун, И.В. (2006) Методические указания и контрольные задания к изучению курса «Логистика» (УКЦ). [Teaching Resource]

Фисун, К.А. (2006) Децентрализация системы экономического регулирования в регионах. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Фисун, К.А. and Карпалюк, И.Т. and Фисун, И.В. (2006) Маркетинг. Программа дисциплины и задания к контрольной работе. [Teaching Resource] (Unpublished)

Фисун, К.А. and Фисун, И.В. (2006) Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Маркетинг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Фомин, С.Л. and Али , Эззеддин (2006) Экспериментально-теоретические исследования огнестойкости железобетонных плит, опертых по контуру. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Фомин, С.Л. and Като , Лоренс Албат (2006) Расчет огнестойкости неразрезных сталежелезобетонных балок. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Фондорко, Е.Е. (2006) Методические указания "Нормативные документы в сфере строительства. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования". [Teaching Resource]

Форкун, Я.Б. and Самошкін, В.П. and Юрченко, С.М. and Капустін, Г.В. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами "Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола" з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (№465). [Teaching Resource]

Фісуненко, П.А. (2006) Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства. Other thesis, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Х

ХУДО, А.В. (2006) ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДИК ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З ІНФРАСТРУКТУРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 107-112.

Хазін, В.Й. and Сердюк, Д.В. (2006) Принципи архітектурної біоніки та приклади їх практичного застосування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Харламова, О.В. (2006) Пропозиції щодо врахування галузевих особливостей аудиту будівельних організацій. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Харламова, О.В. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» (№478). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит». [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит». [Teaching Resource]

Харченко, В.Ф. and Куцан, Ю.Г. and Воропай, В.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Розрахунок навантаження промислового підприємства" з курсу "Електропостачання міст та промислових підприємств" (№482). [Teaching Resource]

Харісов, А.А. and Волкова, О.П. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення розділу "Електричні машини та електропривод" (№402). [Teaching Resource]

Ц

ЦИГИЧКО, С.П. (2006) КОМПОЗИЦІЙНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕНОВАЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ІСТОРИЧНОМУ ЦЕНТРІ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 145-150.

Цапко, Ю.В. (2006) Дослідження умов флегматизування азотом сумішей повітря з продуктами піролізу целюлозовмісних матеріалів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Цимбалюк, А.А. and Гребенюк, С.Г. and Скала, Р.Г. (2006) Реструктуризация организационных и технологических связей на предприятиях строительной отрасли. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Цимбалюк, А.А. and Данильченко, Е.П. (2006) Экономическая теория: Краткий конспект лекций для студентов-иностранцев. [Teaching Resource]

Ч

ЧЕРЕВАТЕНКО, О.М. (2006) СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 271-276.

ЧЕРЕВКО, О.В. (2006) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ – ПЕРЕДУМОВА КОМПЛЕКСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 10-17.

ЧЕРКАСОВ, К.В. and БАБУШКИН, В.И. and КАЗИМАГОМЕДОВ, И.Э. and КОСТЮК, Т.А. (2006) ОЦЕНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГИПСОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 106-111.

ЧЕРНОВ, С.К. (2006) ОДИН ИЗ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ – ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК «ВОДОЛЕЙ» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 200-204.

ЧЕРНОВ, С.К. (2006) ПРОЕКТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 234-237.

ЧЕРНЫШЕВА, О.А. and ЗОТОВ, Н.И. (2006) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД В АГРОЛАНДШАФТАХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 174-176.

ЧЕРНЫШЕВА, О.А. and ЗОТОВ, Н.И. (2006) УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД г.СЕЛИДОВО. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 187-190.

ЧЕРНЯВСКИЙ, В.Л. and ТЕРЕХОВ, Б.Ф. and ЧУБУКИН, Р.Ю. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОДНОСТАДИЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ ПАРОРАЗОГРЕТЫХ ПЕНОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 103-106.

ЧУПРЫНИН, А.А. (2006) РАСЧЕТ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 92-95.

Чайковская, М.П. (2006) Анализ рисков управления программными проектами на этапе разработки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 230-234.

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці" (№455). [Teaching Resource]

Чеканова, Л.Г. and Сергієнко, В.І. and Волинський, Г.С. (2006) Реалізація інвестиційних проектів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 3-7.

Череватенко, О.М. (2006) Соціально-економічна значимість оцінки пропорцій державного і приватного секторів економіки. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Черевко, В.О. (2006) Формування поняття „фінансовий потік регіону”. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 339-345.

Чернец , В.С. (2006) Кодирование цвета в исследовании психосоматического воздействия цветного изображения. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" .

Черноиванова, А.С. (2006) Расчет внутренней нормы рентабельности при оценке инвестиционного проекта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 10-14.

Чжунь, Линь (2006) Основные положения и направления деятельности по сокращению продолжительности строительства в Китае. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Чижонок, В.Д. (2006) Анализ условий повышения производительности автотранспортных средств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Чумаченко, И.В. and Малафеев, Е.Е. and Шевцов, Е.Л. (2006) Обфускация алгоритмических структур. Системи обробки інформаціï (8). pp. 87-89.

Чупрынин, А.А. and Аббаси, Р. (2006) Численное моделирование деформирования неоднородных тонкостенных конструкций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ш

ШАПОВАЛ, С.Л. (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ З ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ПРИ МІСЦЕВОМУ СТИСНЕННІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МСЕ). Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 85-89.

ШАПОВАЛОВ, А.Н. and ДОВНАР, Ч.С. (2006) ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОМАСЛИВАНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА В МОНОЛИТНОМ РЕБРИСТОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 35-40.

ШЕРСТЮК, В.Г. (2006) ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДА И ТЕПЛОТЫ В СХЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ И ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 211-218.

ШПАЧУК, В.П. and ПЛОТНИЦКАЯ, Я.В. (2006) ДВУМЕРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 269-274.

ШУЛІКА, О.С. (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ПРИ ОБРОБЦІ РОБОЧОЇ РІДИНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИМ ПОЛЕМ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 115-119.

ШУЛЬГА, Н.А. and БОБУХ, А.А. and КОВАЛЕВ, Д.А. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАК СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 164-169.

ШУЛЬГА, Н.А. and БОБУХ, А.А. and КОВАЛЕВ, Д.А. (2006) РАЗРАБОТКА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – КОТЕЛЬНОЙ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 206-211.

ШУМ, М.В. (2006) РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В МІСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 118-122.

Шаповал, Л.П. (2006) Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 84-89.

Шаповал, С.В. and Лапшин, О.С. and Костюченко, А.А. (2006) АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 3-6.

Шаповал, С.В. and Лапшин, О.С. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Системи технологій». [Teaching Resource]

Шаповалов, А.Л. and Гринчак, Н.В. and Волков, Д.А. (2006) Интегрированная информационная среда для управления функционированием и развитием города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 190-193.

Шевченко, Л.С. (2006) Управління організаційним розвитком: методологічний аспект проблеми. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 132-138.

Шевченко , А.О. (2006) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Експлуатаційні властивості транспортних засобів". [Teaching Resource]

Шкодовский, Ю.М. and Мироненко, В.П. (2006) Методологические основы синергетического моделирования развития городов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 356-362.

Шкурупій, О.А. and Лазарєв, Д.М. (2006) Використання чисельних і оптимізаційних методів для розрахунку міцності нормальних перерізів залізобетонних елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Шпак, Л.О. (2006) Логістичне моделювання системи товаропросування на ринку торгівлі Черкаського регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 145-150.

Шпачук, В.П. and Байдалинов, Д.Н. and Дудко, В.В. (2006) К эффекту поддиапазонного перемещения резонансной частоты при испытаниях объектов на вибронадежность. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Шпачук, В.П. and ГОЛОВИНА, Е.И. (2006) К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ НА БАЗЕ АМПЛИТУДНО-СКВАЖНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 226-234.

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. and Скляров, В.О. (2006) Теоретична механіка. Кінематика: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Шпика, Н.И. and Донец, А.В. (2006) К вопросу модернизации тяговых электроприводов городского электротранспорта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Штерн, Г.Ю. and Карлова, О.А. and Погосьян, К.В. (2006) Розвиток муніципальних облігацій в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 323-327.

Штефан, С.І. and Тимофієва, С.Б. and Жиляков, Д.В. (2006) До питання державної регуляторної політики як складової економічного зростання. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Штомпель, Н.Э. (2006) Создание инновационных структур (технопарков) как средство обеспечения устойчивого развития г.Харькова. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 53-58.

Шубович, І.О. (2006) Академія міст. № 5-6 (40-41). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2006) Академія міст. №7 (42). Харківська національна академія міського господарства.

Шулик, В.В. (2006) Про рекреаційне районування території України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Шульга, М.О. (2006) Головні проблеми та технічне переоснащення систем теплопостачання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 70-74.

Шульга, Н.А. and Бобух, А.А. and Ковалев, Д.А. (2006) Применение коэффициента множественной корреляции как критерия адекватности математической модели статики и реального объекта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Шутенко , А.Л. (2006) Стратегия формирования механизма разработки и реализации стратегического управления предприятием на основе инновационного подхода. Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 80-89.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Асаул, А.Н. and Скала, Г.Ф. and Бутник, С.В. and Дмитрук, И.А. and Золотова , Н.М. (2006) Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам». In: Международная научно-практическая конференция.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Денисенко, А.П. (2006) Формирование параметров организационно организационно-технологических решений по повышению эффективности сварных соединений. In: Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам.

Шутенко , Л.Н. and Губкина , Д.А. and Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. (2006) Методические указания к изучению дисциплины «Экономика проектных решений» (№488). [Teaching Resource]

Шушляков, Д.О. (2006) Навчальний посібник "Технічна механіка рідин і газів". [Teaching Resource]

Ю

Юр'єва, С.Ю. (2006) Удосконалення системи управління житлового господарства (на прикладі м.Харкова). Коммунальное хозяйство городов (68). pp. 238-248.

Юр’єва, С.Ю. (2006) Пооб’єктне планування та облік витрат на управління багатоквартирними будинками як напрямок підвищення ефективності управління житловим фондом. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 184-189.

Юр’єва С.Ю., (2006) Організаційно-економічний механізм реформування житлового господарства (на прикладі Харківського регіону). Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Юр’єва, Н.П. (2006) Збірник текстів та завдань з французької мови. [Teaching Resource]

Юр’єва, Т.П. and Водка, Н.В. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Науково-дослідницька робота студентів". [Teaching Resource]

Я

ЯКОВЛЄВ, А.В. and ВИННИКОВ, Ю.Л. and ЯКОВЛЄВ, Г.С. (2006) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВОЛОГОСТІ ВОДОПОГЛИНАННЯ І ПАРАМЕТРІВ ПЛАСТИЧНОСТІ ГЛИНИСТИХ ГРУНТІВ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 101-106.

ЯНКОВИЧ, С.С. (2006) РАЗВИТИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (67). pp. 150-158.

Яворська, Л.М. (2006) Активізація залучення джерел в інвестиційну діяльність виробничих підприємств України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 60-64.

Ягуп, В.Г. (2006) Математичні задачі електроенергетики: робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (№378). [Teaching Resource]

Яковицкий, И.Л. (2006) Информационная модель адресного реестра. Анализ инструментального обеспечения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов . pp. 126-129.

Яловой, К.П. (2006) Сертификат за III место в Чемпионате Европы по военно-спортивным многоборьям раздел "Боевое многоборье". [Image]

Яценко, Р.Н. (2006) Модель определения степени влияния факторов на выбор ценовой стратегии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 274-281.

Яцюк, М.В. and Рябченко, О.Л. and Стрілець, Ю.І. and Фесенко, Г.Г. (2006) Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України». [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 27 22:19:21 2023 EEST.