Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2004

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Количество объектов: 475.

Є

Єресов, В.І. (2004) Сучасні напрямки удосконалення технологій управління дорожнім рухом у містах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 180-186.

Єрошкіна, О.О. (2004) Курс лекцій. "Архітектурна графіка". [Образовательные ресурсы]

І

Івлєва, Н.П. (2004) Економічне обґрунтування вартості науково-технічних розробок у будівництві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 157-160.

Ільїна, Н.О. и Ляшенко, О.М. (2004) Електричні апарати: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Ільїна, Н.О. и Тугай, Д.В. (2004) Математичне моделювання у світлотехніці: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

А

АВЕДЯН, Л.И. (2004) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СПОСОБНОСТИ К ПЕРЕМЕНАМ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 248-254.

АГАДЖАНОВ, Г.К. и ГРИГОРЧУК, Ю.Н. и ПЛАХОТНИК, О.Н. (2004) ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 28-36.

АЛЬ-АРДЖАН, РАИД (2004) МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 46-52.

АМОСОВ, О.Ю. (2004) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 63-68.

АНІН, В.І. (2004) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 173-178.

АНІН, В.І. (2004) НОРМАТИВНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 170-177.

АНДРИЙЧУК, Н.Д. (2004) ОБ УЧЕТЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДСИСТЕМ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 90-94.

АСАУЛ, А.Н. (2004) КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 100-105.

Абракiтов, В.Е. (2004) Програма для обчислення конструктивних параметрів багатошарових звукоізолюючих панелей типу «сандвіч» з використанням явища поляризації звуку. Науковий вісник будівництва. Вип. №. 29. Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ (29). С. 226-230.

Абракитов, В. Э. (2004) Взаимосвязь сходственных параметров модели и натуры при аналоговом моделировании процессов распространения шума. In: Науково-методична конференція "Безпека життєдіяльності", Харків, 2004..

Абракитов, В.Э. и Русова, В.А. (2004) Многослойная звукопоглощающая панель. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 239-243.

Абракитов, В.Э. и Русова , В.А. (2004) Звукоотражающая панель. Науковий вісник будівництва (Вип. №). С. 277-281.

Абракітов, В.Е. (2004) Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. In: Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. Основа,, Київ, С. 62-72.

Абракітов, В.Е. (2004) Точність, вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 251-256.

Абракітов, В.Е. (2004) Вперше в світі - акустичний лазер створено в Харкові! Тем. сборник "Новые решения в современных технологиях" (Вып. 4). С. 83-87.

Абракітов, В.Е. (2004) Каустики хвильових фронтів, і їхні метаморфози. Строительство, материаловедение, машиностроение / Сб. научн. трудов. (Вып. 2). С. 237-241.

Абракітов , В.Е. (2004) Посилення самостійної наукової роботи студентів з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у контексті приєднання України до Болонського процесу. In: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу», 14-15 грудня 2004, Харків, ХНАМГ.

Абракітов, В.Е. (2004) Моніторинг шумового забруднення сучасних міст. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції «Сучасний соціокультурний простір», Київ.

Абрамов, В.В. и Полчанинова, И.Л. (2004) Методические рекомендации к изучению курса и выполнению курсовой работы по дисциплине «Планирование и организация туристских маршрутов». [Образовательные ресурсы]

Адаменко, М.І. (2004) Основи розрахунку резервуару системи автоматичного пожежегасіння спеціальних будівельних об’єктів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 267-272.

Адаменко, М.І. и Гелета, О.В. и Федюк, І.Б. (2004) Розробка методики пожежегасіння складів вибухових речовин за допомогою автоматичної установки пожежегасіння нового типу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 278-281.

Адаменко, М.І. и Гелета, О.В. и Федюк, І.Б. (2004) Розробка методики пожежегасіння складів вибухових речовин за допомогою автоматичної установки пожежегасіння нового типу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 278-281.

Адамчо, Я.В. (2004) Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 187-191.

Азаренкова , Г.М. и Самородова, Н.М. (2004) Тренінгові технології у практичній підготовці фахівців з обліку і аудиту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 243-247.

Азаров, С.И. и Сидоренко, В.Л. (2004) Оценка взрывоопасности природного газа. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 275-278.

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електростатика і постійний струм" курсу фізики, частина 1 (№117). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електрика і магнетизм" курсу фізики (№150). [Образовательные ресурсы]

Андреев, С.Ю. (2004) Исследование влияния стоимости электроэнергии на результаты решения задачи оптимального управления отопительными котельными. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 165-172.

Андрийчук, Н.Д. (2004) Снижение загрязнений окружающей среды теплогенерирующими установками. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 216-220.

Андронов, В.А. (2004) Основные зависимости, характеризующие солевой (материальный) и водный балансы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 151-155.

Андрієнко, Л.М. и Потапенко, С.М. и Шелухіна, В.С. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з німецької мови. [Образовательные ресурсы]

Анін, В.І. (2004) Ефективність капітальних вкладень та інвестицій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 42-48.

Б

БАБАНИН, А.Б. и АРТЕМЕНКО, В.В. (2004) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПЫТАНИЙ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 171-177.

БАРАНОВА, В.В. (2004) ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 346-352.

БЕЙГУЛ, С.Б. (2004) РЕГІОНАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ТА ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 223-231.

БЕЛОВА, Л.А. (2004) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ –ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ЕГО СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 12-33.

БОЛОТСКИХ, О.Н. и КОБЗАРЬ, И.И. и ПАНЧЕНКО, В.А. (2004) ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 250-254.

БРАТУТА, Э.Г. и ГАНЖА, А.Н. и СЛЕСАР, Е.П. (2004) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОВОДЯНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СХЕМЫ ТУРБОБЛОКА МОЩНОСТЬЮ 300 МВт. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 95-101.

БРУСІЛЬЦЕВА, Г.М. (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 184-188.

БУБЕНЕЦЬ, Г.А. (2004) УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЄДИНОГО ПОДАТКУ, СПЛАЧУВАНОГО СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 178-185.

БУДНИЧЕНКО, В.Б. (2004) КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВІБРАЦІЇ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВОДІЯ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНА ТА ТРОЛЕЙБУСА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 162-165.

БУЛЫГА, С.Н. (2004) ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 322-328.

БУРКО, Д.Л. (2004) К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 152-156.

БУХАРИН, С.Л. и ЧЕРНЕЦ, В.С. (2004) СВЕРХЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ БЫТОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 132-135.

Бабаев, В.Н. и Горох, Н.П. и Коваленко, Ю.Л. и Коринько, И.В. и Науменко, А.С. и Пилиграмм, С.С. и Саратов, И.Е. и Ткачев, В.А. и Шутенко , Л.Н. и Юрченко, В.А. (2004) Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч. пособие. [Образовательные ресурсы]

Бабаев, В.Н. (2004) Управление развитием современных городов. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 19-22.

Бабаев, В.Н. и Семенов, В.Т. и Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Бутник, С.В. (2004) Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе сбалансированной системы показателей. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 35-52.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.В. (2004) Визначення виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції. «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів». . С. 151-153.

Барбашин, В.В. и Чіжов, В.Ф. (2004) Вплив вогнищ ядерного ураження при світловому випромінюванні на особовий склад та споруди. Матеріали науково-практичної конференції. «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів». . С. 23-24.

Белянский, А.М. (2004) Приоритеты и стратегии в модели реформирования жилищно-коммунального сектора. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 28-35.

Бервецький, В.Ф. (2004) Структура команд управління оновленням житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 50-54.

Бережна, Н.І, (2004) Деякі аспекти економічного зростання в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 85-89.

Берещук, М.Я. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань з курсу "Раціональне використання і охорона водних ресурсів" (№68). [Образовательные ресурсы]

Блакита, Г.В. и Мормітко, В.Г. (2004) Аспекти обліку під час реструктуризації підприєм-ства-боржника. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 197-201.

Близнюк, О.П. (2004) Основные направления коммерциализации на основе принципов логистики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 323-329.

Бойко, Л.Г. (2004) Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по курсу «Бухгалтерский учет». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2004) УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Бізнес Информ (11-12). С. 81-83.

Братута, Э.Г. и Круглякова, О.В. и Харлампиди, Д.Х. (2004) Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 161-165.

Братчун, В.И. и Губарь, В.Ф. и Бачурин, А.Н. и Жеребьев, Я.И. (2004) О применении IQ-системы управления микроклиматом производственных помещений для работы персонала промышленных предприятий инвестиционного комплекса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 125-131.

Бригінець, К.Д. (2004) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розрахунок параметрів хвостосховища" з курсу "Основи утилізації відходів". [Образовательные ресурсы]

Бугрова, О.О. (2004) Ланцюжок проектного управління ефективністю. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 363-369.

Булгакова, О.В. (2004) Вплив напруженості магнітного поля і вмісту у розчині коагулянту анодно-розчиненого заліза на ефективність прояснення води. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 101-103.

Булгакова, О.В. (2004) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона / Охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Бутько, Т.В. и Данько, М.І. и Огар, О.М. и Топчієв, М.П. (2004) Розробка моделі для визначення витрат палива гірковими локомотивами при насуві та розформуванні составів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 217-221.

Бутько, Т.В. и Данько, М.І. и Сіконенко, Г.М. (2004) Оптимізація роботи мережі залізниць на основі раціонального розподілу сортувальної роботи. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 196-200.

Бухарін, С.Л. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Світлотехнічні матеріали" (№48). [Образовательные ресурсы]

В

ВАНДОЛОВСКИЙ, А.Г. и РАЧКОВСКИЙ, А.В. и СУССКИЙ, Е.П. и ГАСАНОВ, А.Б. (2004) НЕМЕДЛЕННАЯ РАСПАЛУБКА БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 276-281.

ВАРЛАМОВ, Е.Н. (2004) РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 73-80.

ВЕРБИЦКАЯ, В.И. и БРЕДИХИН, В.М. (2004) ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРООБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 100-103.

ВОЛЫНСКИЙ, Г.С. (2004) ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: АСПЕКТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 60-63.

Василенко, Н.А. и Крижановская, Н.Я. (2004) Эколого-градостроительные аспекты формирования архитектурно-ландшафтной среды г.Белгорода. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 38-44.

Василенко, С.Л. (2004) Использование воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 55-61.

Великих, А.А. и Лысенкова, В.В. (2004) Философия. Конспективный курс. [Образовательные ресурсы]

Великих, К.А. (2004) Анализ эксплуатационных затрат электротехнических изделий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 139-142.

Велит, И.А. и Петренко, Ю.П. (2004) Исследование характеристик натриевых ламп, предназначенных для светокультуры растений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 138-142.

Величко, В.В. (2004) Конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання з курсу "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Величко, С.В. (2004) Дослідження роботи кордієритових фільтрів при різних питомих витратах води. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 138-148.

Видашенко, Н.І. и Гнатушко, В.М. (2004) Методичні вказівки i завдання до текстів з англійської мови. [Образовательные ресурсы]

Винников, Ю.Л. и Яковлєв, А.В. и Яковлєв, В.С. (2004) До проблеми визначення несучої здатності паль із застосуванням пенетрацї. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 16-22.

Власова, Е.Е. (2004) Организация системы управленческого учета на предприятиях Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 189-193.

Волгіна, Н.О. (2004) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Фінансовий ринок". [Образовательные ресурсы]

Волинець, В.І. и Ромашевська, Н.О. (2004) Облік та аналіз операцій придбання запасів в програмі автоматизованого обліку 1С: Бухгалтерія. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 247-251.

Воінова, Т.С. и Бондаренко, А.В. (2004) Теоретичні основи адаптації підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 255-265.

Высоцкая, Г.В. и Гончарова, З.В. (2004) Исследование стратегии как базовой категории стратегического планирования. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 248-254.

Візняк, Р.І. и Головко, Т.В. и Дунай, Л.М. (2004) Шляхи вирішення проблеми масових пошкоджень рухомого складу при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 247-251.

Г

ГАЄВСЬКА, В.О. и ШУР, В.А. (2004) НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ Й ОПАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 63-68.

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2004) ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВБЛИЗИ ТРАСС МЕТРО. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 271-276.

ГОЛЬДФАРБ, А.Г. (2004) СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 231-238.

ГОРБАЧЕВА, Ю.И. (2004) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 177-181.

ГОРЯЙНОВА, Ю.С. (2004) МАРКЕТИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 244-248.

ГРИНЕНКО, В.В. (2004) МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 68-72.

ГУБА, О.М. (2004) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОКАЗНИКА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 256-260.

Гаврилов, Э.В. и Линник, И.Э. и Сирота, В.М. (2004) Эргономическое обеспечение организации дорожного движения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 163-169.

Гавриш, О.М. (2004) Конкурентні фактори інноваційного економічного розвитку підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 107-113.

Гаевская, В.А. и Шур, В.А. (2004) Создание и улучшение комфортных и безопасных условий проживания – главный приоритет развития крупного города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 239-244.

Гайдуков, В.Е. и Цвиркун, Н.С. (2004) Выбор параметров современных устройств очистки рельсов Харьковского метрополитена. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 206-209.

Гапонова, Л.В. и Болквадзе, З.Р. (2004) Влияние различных факторов на усадку покрытий полов из акриловых полимеррастворов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 85-89.

Гаєвська, В.О. (2004) Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 27-31.

Гаєвська, В.О. (2004) Управління реформуванням і розвитком ЖБК і ОСІБ на основі базового проекту і моно проектів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 44-50.

Гелеверя, Є.М. (2004) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗАБОРГОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ З ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 72-78.

Гелета, О.В. (2004) Основи розрахунку ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру у мегаполісах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 272-275.

Глазунов, Ю.В. (2004) Работа сталебетонных стержней при центральном сжатии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 104-109.

Глазунов, Ю.В. (2004) Совершенствование конструкций пролетных строений мостов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 25-29.

Глебова, М.Л. и Капустин, Г.В. и Финкельштейн, В.Б. (2004) Способ непосредственного измерения тока в обмотке короткозамкнутого ротора. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 205-210.

Глебова, М.Л. и Любарский, Б.Г. (2004) Расчет характеристик сварочных генераторов комбинированного возбуждения для автономных сварочных постов на основе метода магнитной цепи. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 215-219.

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Параметри та режими освітлювальних електричних мереж" з курсу "Освітлювальні системи й мережі" (№138). [Образовательные ресурсы]

Голендер, В.А. и Губенко, Н.А. и Коржик, Б.М. (2004) Виброакустическая активность подвижного состава трамвая, оценка и пути ее снижения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 235-239.

Голияд, Н.Ю. (2004) Анализ циклов в социально-экономическом развитии региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 96-101.

Горбачева, Ю.И. (2004) Инвестиционная привлекательность Украины и ее регионов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 59-65.

Гордиенко, Н.И. (2004) Аудит корпоративных прав хозяйственных обществ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 142-146.

Гордиенко, Н.И. и Малеева, С.А. (2004) Факторы, методы и модели оценки риска в аудите. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 164-168.

Гордиенко, Н.И. и Светличная, В.Ю. и Лисина, В.Ю. (2004) Планирование аудита при оценке бизнеса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 181-184.

Гриб, О.Г. (2004) Контроль и регулирование несимметричных режимов в системах электроснабжения: Уч. пособие. [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Гаряжа, В.Н. и Салтыков, В.А. и Харченко, В.Ф. (2004) Построение модели кривых силы света светильников наружного освещения городов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 219-229.

Григор’єв, В.І. и Матусевич, І.О. и Рейцен, Є.О. (2004) Оптимізація розміщення об’єктів транспортної інфраструктури у містах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 169-175.

Гриневич, Е.А. (2004) Проблемы обеспечения устойчивого развития и пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 58-63.

Громоздова Л.В., (2004) Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону. Другой thesis, Інститут економіко-правових досліджень НАН України.

Губарь, В.Ф. и Горожанкин, С.А. (2004) Анализ параметров установок с тепловыми насосами, работающими по циклу Стирлинга. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 172-177.

Губарь, С.А. и Флер, М.З. (2004) Температурный и тепловой режимы в топке жаротрубных теплогенераторов для локального теплоснабжения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 121-125.

Губенко, В.Д. (2004) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Правові питання охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Губкина, Д.А. (2004) Методические указания к проведению деловой игры по курсу «Формы и методы организации проектного дела» (№195). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2004) Теплові джерела світла: Конспект лекцій з курсу "Джерела світла". [Образовательные ресурсы]

Гусенцова, Я.А. и Андрийчук, К.Н. (2004) Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной системы. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 191-195.

Гусєва, Ю.Ю. (2004) Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Д

ДАВИДИЧ, Ю.А. (2004) ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВМЕСТИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 147-151.

ДВОРКИН, С.В. (2004) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 148-153.

ДЕГТЯРЕВ, Н.И. и БОНДАРЕНКО, Г.И. и ТИТЯЕВ, В.В. (2004) РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 247-252.

ДЕЙНЕКО, Н.А. (2004) ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ОПЕРАТИВНОГО ПИТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СХЕМ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 177-182.

ДЕРКАЧ, Т.М. (2004) ДО НОРМУВАННЯ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 338-341.

ДМИТРИЕВА, Е.А. и ИГНАТЕНКО, Л.Г. и КОЛДОБА, И.В. (2004) СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОЕМОВ – ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 50-59.

ДМИТРУК, И.А. и ПАН, Н.П. и СОБОЛЕВА, А.Г. и АЧКАСОВ, И.А. и ХОХОТВА, А.А. (2004) ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЛИНГА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 67-91.

ДОЛЯ, В.К. и РОСЛАВЦЕВ, Д.Н. (2004) ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТНИКА В СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 135-141.

ДРУЖИНИН, А.В. и ДАВЫДЕНКО, О.А. и Нимков, Д.А. (2004) ОЦЕНКА РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЕКТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 153-157.

ДУДОЛАД, А.С. и СЕДАК, В.С. и ПЕЛЬКИНА, Л.Н. (2004) КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ В УСЛОВИЯХ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 108-117.

ДУЛУБ, Л.М. (2004) ВИЩА ОСВІТА ТА ЇЇ ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 160-165.

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2004) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2004) Макроекономіка. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы]

Дашевская, Е.Е. (2004) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИКИ И КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING ПРИ ПОСТРОЕНИИ АСУ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ В ИС. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 41-45.

Дашевская, Е.Е. (2004) Применение метода нейронных сетей при построении АСУ потокораспределением в ИС. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 225-229.

Дегтерева, Л.І. и Мельман , В.О. (2004) Конспект лекцій з курсу „Моніторинг навколишнього середовища (для студентів 3 – 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092601 „Водопостачання та водовідведення”, 6.092108 „Теплогазопостачання та вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Пожежна профілактика в будівництві". [Образовательные ресурсы]

Добровольская, О.Г. и Украинец, Н.А. и Сокольник, В.И. (2004) К вопросу определения зон недостаточного напора в водопроводных сетях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 66-75.

Доля, В.К. и Лежнева, О.І. (2004) Аспекти ефективності пасажирських перевезень. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 158-163.

Доля, В.Т. (2004) Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту у міському господарстві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 227-231.

Доля, В.Т. и Ситник, Ю.О. (2004) Методичний посібник з вивчення «Теорії економічного аналізу». [Образовательные ресурсы]

Древаль, І.В. (2004) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Ландшафтна архітектура". [Образовательные ресурсы]

Древаль, И.В. (2004) Открытые пространства исторического центра г.Харькова и проблемы его архитектурно-градостроительного преобразования в современных условиях. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 301-306.

Дремова, Л.В. (2004) Мониторинг эстетического потенциала природного ландшафта. Природный ландшафт как формообразующее начало в архитектуре ХХ в. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 317-321.

Дрозд, Г.Я. и Погостнова, О.А. и Чернышева, О.А. (2004) Влияние осадков бытовых сточных вод на свойства строительной керамики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 75-78.

Дружинин, А.В. и Нимков, Д.А. (2004) Оценка реализуемости проектов реконструкции объектов строительной организацией. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 332-335.

Дударь, З.В. и Збитнева, М.В. и Комиссаров, А.В. (2004) Анализ формата PNG для внедрения цифрового водяного знака. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 229-235.

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2004) Методические указания к практическим занятиям по курсу "Водоснабжение". Раздел І. "Водопотребление города". Раздел ІІ. "Свободные напоры в водопроводной сети". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. и Булгакова, О.В. (2004) Влияние добавок активированных растворов флокулянтов в осветляемую воду перед фильтрами на продолжительность фильтроцикла и качество очистки воды. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 61-66.

Душкин, С.С. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2004) Проблемы устойчивого развития систем водоснабжения и водоотведения г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 254-257.

Дымченко, В.В. (2004) Перспективы применения методов управленческого учета при определении убытков от простоя подвижного состава на городском электрическом транспорте. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 184-189.

Дьяков, Е.Д. (2004) Рабочая программа, методические указания к изучению курса и контрольные задания "Кабельные и воздушные линии". [Образовательные ресурсы]

Е

ЕРЕМЕЕВ, И.С. и ОГОРОДНИК, С.С. (2004) КОНЦЕПЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЮ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 3-9.

Ж

ЖАРТОВСЬКИЙ, В.М. и БУТ, В.П. и ЦАПКО, Ю.В. и БАРИЛО, О.Г. (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЕВИНИ ПРОСОЧУВАЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 219-229.

ЖЕЛЯЗКО, О.В. (2004) СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 265-271.

ЖУЧКОВА, Г.А. и МІНЯЙЛЕНКО, І.В. и ОЧЕНАШ, В.А. (2004) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ „РЕСУРСОМІСТКОСТІ” ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 205-208.

Жартовський, В.М. и Білошицький, М.В. и Бут, В.П. и Цапко, Ю.В. и Барило, О.Г. (2004) Дослідження корозійної дії вогнезахищеної деревини на кольорові метали. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 244-253.

Жемеренко, О.В. (2004) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Економіка та організація інноваційної діяльності" (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. (2004) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці». [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Гарьковець , А.М. и Дмитрієв, С.Л. (2004) Ергономіка робочих місць і діяльність оператора систем "людина – машина". Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Ергономіка". [Образовательные ресурсы]

Жихор, О.Б. (2004) Визначення величини дисконту при обґрунтуванні інвестиційних проектів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 74-82.

Жуков, В.Ф. (2004) РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АЛЬЯНСАМИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 283-291.

З

Запара, В.М. и Щербина, Р.С. (2004) Формализация поведенческой модели транспортного рынка в современных условиях Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 191-196.

Запорожец, А.В. (2004) Планирование деятельности предприятий коммунальной собственности в условиях рынка. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 35-42.

Захаренко, О.В. и Созник, А.П. (2004) Обзор возникновения пожаров в Украине. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 264-267.

Заіченко, В.І. и Коржик, К.Б. (2004) Життєдіяльність людини в умовах низьких температур. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 257-260.

Зварыч, Л.В. (2004) Пути повышения эффективности системы внутрихозяйственного контроля в условиях действия национальных стандартов бухгалтерского учета. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 201-205.

Зеленский, Б.К. и Деденева, Е.Б. и Деденева, Е.А. (2004) Некоторые проблемы канализования и мусороудаления городов. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 174-176.

Зюзин, Д.Ю. и Любарский, Б.Г. и Гаряжа, В.Н. (2004) Математическая модель магнитного поля вентильного высокомоментного двигателя комбинированного возбуждения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 200-205.

И

ИВАНИСОВ, О.В. (2004) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ГИБКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 243-247.

ИЗБАШ, М.Ю. и АСАНОВ, В.В. (2004) КОНСТРУКЦИИ ЛОКАЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 306-313.

К

КАТРЕЧКО, М.О. (2004) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 238-244.

КИСЬ, В.Н. (2004) СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 314-316.

КЛИМЕНКО, Є.В. и ПОГРІБНИЙ, В.В. и Довженко, О.О. (2004) ДЕФОРМОВАНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ СТАН НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СТАДІОНУ „ВОРСКЛА” В м.ПОЛТАВІ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 319-324.

КОВАЛЕВСКИЙ, Г.В. и КАЗАК, Т.В. (2004) НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ СТРАН, РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 132-140.

КОВАЛЬОВА, Т.В. и ЄВТУШЕНКО, Н.О. (2004) Ф’ЮЧЕРСНІ І ФОРВАРДНІ УГОДИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 162-165.

КОЖУШКО, В.П. (2004) РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 298-306.

КОРЖИК, Б.М. и ШЕВЧЕНКО, В.И. и ПЕРЕТЯТЬКО, Л.А. (2004) УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 214-218.

КОСМАТЕНКО, Н.Л. (2004) ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 231-237.

КОТЮК, Ф.А. (2004) СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 37-40.

КУДЕНКО, А.І. (2004) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКОЮ І КРЕДИТНА СИСТЕМА. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 137-147.

КУДЕНКО, М.Ю. и ОСИПЕНКО, С.М. и ПАСІЧНИЙ, В.О. (2004) ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 155-162.

КУДОЯР, О.Ю. (2004) ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 252-256.

КУЗЬКИН, Е.Ю. и НОВИКОВА, М.Н. (2004) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 225-231.

КУЛЬБАШНАЯ, Н.И. и ХРАМЦОВА, Н.А. (2004) ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЧИСЛО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 157-161.

КУЧМА, О.А. (2004) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 57-60.

Кадыгроб, С.В. (2004) О стратегии развития г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 74-97.

Кайлюк, Є.М. (2004) Контролінг. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Калиниченко, Ю.С. и Кузнецов, А.І. (2004) Тягові електричні машини. Двигуни постійного струму: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Каракай, С.В. и Рейцен, Є.О. (2004) Проблема організації дорожнього руху і охорона оточуючого середовища у центрах міст України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 154-157.

Карпушенко, М.Ю. (2004) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку". [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2004) Особенности бухгалтерского учета в строительстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 213-217.

Карпушенко, М.Ю. и Сіробаба, Л.А. (2004) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності". [Образовательные ресурсы]

Карпушин, Э.И. (2004) Уменьшение расхода электроэнергии на движение за счет рациональной организации эксплуатации. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 206-211.

Карюк, А.М. и Пашинський, В.А. (2004) Територіальне районування України за статистичними характеристиками температури повітря. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 123-129.

Касимов, А.М. (2004) Программа и методические указания к выполнению курсовой работы и контрольных работ (практических заданий) по дисциплине "Основы санитарии городов". [Образовательные ресурсы]

Качан, В.Н. и Лукьянов, А.В. и Короваев, А.Ю. (2004) Вероятностный подход к оценке работы жаротрубных котлоагрегатов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 108-112.

Качура, А.А. и Лапшин, А.С. и Мусин, С.О. и Ибрагим, Р.С. и Войтюк, Ю.В. и Третинник, А.Н. и Парамонов, Д.Ю. (2004) Лопастной питатель с увлажняющим устройством для стабилизации процесса механического торкретирования с комплексной расширяющей добавкой. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 90-95.

Кизилов Г.І., (2004) Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов’язаннями. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 168-172.

Кизилова, Л.О. (2004) Проблеми зв’язку змісту економічної освіти і функціональної дієздатності випускників спеціальності "Облік і аудит". Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 234-239.

Киркин, А.П. и Пешков, А.А. (2004) Особенности динамики потоковых процессов логистических систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 305-310.

Клименко, Є.В. и Харченко, О.А. и Шаповал, С.Л. и Овсій, М.О. (2004) Розрахунок міцності кам’яних конструкцій при їх місцевому стисненні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 95-103.

Клочко, В.М. и Безкоровайний, Д.О. (2004) Методичні вказівки та нормативні положення правил безпеки під час занять з фізичного виховання й спорту (№170). [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. и Волгіна, Н.О. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Планування діяльностi підприємств готельного господарства та туризму”. [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. и Славута, О.І. (2004) Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Обґрунтування бізнес-ідеї з диверсифікації діяльності підприємства водопровідного господарства" з курсу "Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (№61). [Образовательные ресурсы]

Ковалевский , Г.В. и Ищенко, Т.В. (2004) Новые подходы и методы эффективного развития городов. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 193-200.

Коваленко, М.В. и Сергеев, С.А. (2004) Предпроцессорная обработка данных для прогнозирования газопотребления в быту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 104-108.

Ковальов, В.М. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ. [Образовательные ресурсы]

Кожушко , Г. М. (2004) Енергоекономічні джерела світла: шляхи підвищення світлової ефективності та екологічності. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Козирєва, О.В. и Жуков, П.П. (2004) Організаційно-економічна стійкість підприємства в умовах ринку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 335-340.

Козодой, Д.С. и Коржик, Б.М. и Кислый, Н.Я. (2004) О реализации нового метода оценки и борьбы с производственным шумом. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 260-264.

Козюра, И.В. (2004) Институциональное обеспечение реализации государственной региональной политики и развития местного самоуправления: пути решения проблемы. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 162-169.

Колесник, Н.Ю. (2004) Теплогазоснабжение и вентиляция. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Конащук, В.Л. (2004) Організаційно-економічний механізм формування цінової політики будівельних підприємств. Другой thesis, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури.

Коржик, Б.М. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму" з дисципліни "Охорона праці в будівництві". [Образовательные ресурсы]

Коринько, И.В. (2004) Научно-технический прогресс как решающий фактор совершенствования водоотведения. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 148-152.

Косматенко М.Л., (2004) Органiзацiя регiонального управлiння пiдприємствами житлово-комунального господарства в аграрному секторi. Другой thesis, Інституті економіки промисловості НАН України.

Костюк, Н.Г. и Качура, А.А. (2004) Влияние вида армирования и способа формования на прочность бетона в трубах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 259-261.

Котенева, З.И. (2004) Конструкции гражданских и промышленных зданий. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Кочетов, Г.М. (2004) Утилизация никельсодержащих шламов гальванических производств в глазурях облицовочных плиток. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 341-345.

Кравчук, Н.Ю. (2004) План рахунків бухгалтерського обліку – трансформація до вітчизняної практики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 209-213.

Краївська, І. А. (2004) Організація бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 194-197.

Кремень , В.Г. (2004) Наказ МОН України № 812 від 20 жовтня 2004р Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. МОН України.

Крикавський, Є.В. и Патора, Р. и Дашківська, О.П. (2004) Транспортні витрати в структурі логістичних витрат. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 293-299.

Крутий, Л.М. и Заславский, Е.Г. и Ребров, Л.В. (2004) Когенерационные установки на базе газовых мотор-генераторов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 112-120.

Куденко, А.І. (2004) Ринкова економіка як вектор перехідного процесу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 273-279.

Куденко, М.Ю. и Жуков, П.П. (2004) Особливості підготовки інвесторської кошторисної документації в сучасних умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 126-131.

Куракса, В.М. и Куракса, С.В. (2004) Синергетические аспекты управления развитием территориальных общин и социально-географических систем. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 188-193.

Куракса, С.В. (2004) Человеческий и социальный капитал как составляющие развития социально-географических систем. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 200-205.

Кушнир, Н.Ф. и Карагоз, В.Ф. (2004) Реформирование жилищного хозяйства г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 108-112.

Кічкіна, О.І. (2004) Застосування теорії нечітких множин в оцінюванні ефективності логістичних систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 329-331.

Л

ЛОБАШОВ, А.О. и ПРАСОЛЕНКО, А.В. (2004) О ВЛИЯНИИ ПАРКОВОЧНОЙ СЕТИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В ГОРОДАХ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 142-147.

ЛЮБАВІНА, О.О. и МИХАЙЛЕНКО, В.Г. и АКСЬОНОВА, О.Ф. (2004) МЕХАНІЗМ ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ АЛЮМІНІЙ СУЛЬФАТОМ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 59-63.

Лаврухін, О.В. (2004) Оперативне корегування вагонопотоку в межах існуючого плану формування поїздів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 221-225.

Лановий, О.Т. (2004) Формування сучасних показників соціально-економічної оцінки ефективності інвестицій у розвиток транспортних систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 65-73.

Латкин, М.А. и Чумаченко, И.В. (2004) Формирование структурно-функционального представления участников проекта. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. (4). С. 39-45.

Лелюк, В.А. (2004) Проблемы и пути развития институциональных систем города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 181-187.

Лелюк, Н.Є. (2004) Деякі аспекти проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 231-234.

Линник, И.Э. (2004) Антропогенное воздействие на воздушный бассейн г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 258-262.

Ломотько, Д.В. и Шевченко, В.І. и Берестов, В.І. (2004) Проблеми взаємодії видів транспорту у перевізному процесі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 201-206.

Лусь, В.И. и Демиденко, Т.П. (2004) Методические указания к выполнению лабораторной работы «Плоский контур» по курсу «Компьютерная графика» (№81). [Образовательные ресурсы]

Ляхов, М.В. (2004) Управление эскалаторными установками Харьковского метрополитена. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 186-190.

М

МІШИН, О.Ю. (2004) ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ, ЙОГО ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 189-193.

МАЙБОРОДА, О.В. (2004) ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 147-155.

МАКСИМОВА, Е.Э. и КОЛОТИЛО, В.Д. и КОБЫЛЯНСКИЙ, В.Я. и СТАРОДУБОВ, А.Г. (2004) ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ КОЛИФАГОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 19-28.

МАЛЯРЕВСКИЙ, В.Ю. (2004) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 165-170.

МАЛЯРЕЦ, Л.М. и ИВАЩЕНКО, А.А. (2004) ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ УРОВНЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 200-209.

МАМАЕВА, Т.А. и ИВАНОВ, А.А. и ИВАНОВА, Е.О. и ИВАНОВА, О.А. и КРАВЧЕНКО, О.В. (2004) РОЛЬ ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ И РОССИИ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 165-173.

МАРЮХИН, А.В. и КУЦЕНКО, Т.Г. и ВАСИЛЬЕВ, Д.И. и ТРОЯНОВСКАЯ, О.Б. и СОКОЛОВ, Д.В. и КОСТЮЧЕНКО, Е.И. (2004) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 91-100.

МЕЛЬНИКОВА, К.В. (2004) ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 185-189.

МИШУРОВА, Т.В. (2004) СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРОВ СИЛИКАТОВ КАЛИЯ И НАТРИЯ ПРИ ИНЪЕЦИРОВАНИИ В ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ГРУНТЫ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 268-271.

МОЛОДЧЕНКО-СЕРЕБРЯКОВА, Т.Г. (2004) РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И КОНСТРУКТИВНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 342-345.

МОМОТ, Т.В. (2004) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 140-143.

МОМОТ, Т.В. и ЧАЛИЙ, І.Г. (2004) ОЦІНКА ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ЮРИДИЧНИЙ ТА РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 271-276.

Майорченко, В.Н. и Таран, Н.И. и Калюжный, В.В. (2004) Качество жизни населения. Проблемы измерения. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 142-148.

Макаренко, І.І. (2004) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Основи маркетингу". [Образовательные ресурсы]

Макаренко, І.І. (2004) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Основи менеджменту". [Образовательные ресурсы]

Маляренко, В.А. и Голощапов, В.Н. и Орлова, Н.А. и Лысак, Л.В. (2004) Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии устойчивого развития крупных городов. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 211-216.

Маляренко, В.А. и Лисак, Л.В. (2004) Енергетика довкілля енергозбереження. Видавництво "Рубікон" ТОВ. ISBN 966-7152-52-9

Маляренко, В.А. и Лысак, Л.В. (2004) Реабилитация и развитие коммунальной теплоэнергетики на современном этапе. Интегрированные технологии и энергосбережение (2). С. 33-42.

Маляренко, В.А. и Лысак, Л.В. (2004) Энергетика и окружающая среда. Видавництво "Рубікон" ТОВ.

Маляренко, В.А. и Орлова, Н.А. (2004) Энергосберегающие технологии в жилом фонде городов Украины. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 224-230.

Маляренко, В.А. и ЧАЙКА, Ю.И. (2004) МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОТЫ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 84-90.

Маматова, О.В. и Маматова, Н.В. (2004) Практичні завдання до вивчення текстового матеріалу з англійської мови. Частина 1. [Образовательные ресурсы]

Маматова, О.В. и Маматова, Н.В. (2004) Практичні завдання до вивчення текстового матеріалу з англійської мови. Частина II. [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. (2004) Особенности использования системы единого налога субъектами малого предпринимательства в современных экономических условиях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 160-164.

Мамонова, В.В. (2004) Система оценки управления городом. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 177-180.

Минеева, Ю.В. и Задорожный, А.Н. (2004) Выбор параметров современных противоюзовых устройств вагонов метрополитена. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 209-212.

Митрофанов, В.П. (2004) Практическое применение деформационной модели с экстремальным критерием прочности железобетонных элементов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 29-48.

Мовчан, С.И. и Бунин, Н.И. (2004) Технология утилизации осадков гальванических производств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 148-151.

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2004) Оценка стоимости объектов жилого фонда города с учетом их физического износа. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 244-248.

Мочаліна, З.М. (2004) Аналіз фінансового стану як складової фінансового менеджменту підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 146-152.

Мочаліна, З.М. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з "Економічного аналізу". [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з "Фінансового менеджменту". [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2004) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з курсу "Теорія економічного аналізу". [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2004) Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни "Теорія економічного аналізу". [Образовательные ресурсы]

Мірошниченко, Г.А. (2004) Короткий курс програмування в середовищі Delphi. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мішина, С.В. (2004) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 214-218.

Н

НАУМЕНКО, М.О. (2004) ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 336-341.

НЕСТЕРЕНКО, О.М. (2004) ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 257-265.

НЕФЕДОВ, Л.И. и ЗАПОРОЖЦЕВ, С.Ю. и ПЛУГИНА, Т.В. и ШЕВЧЕНКО, М.В. (2004) СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 209-214.

НЕФЕДОВ, Л.И. и КОРОЛЬ, О.Н. и ВАСИЛЬЕВА, Л.В. (2004) ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 204-209.

НОСКОВ, В.И. (2004) ЗАДАЧА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 166-171.

Найманов, А.Я. и Зотов, Н.И. и Антоненко, С.Е. (2004) Электрохимическая технология водоподготовки для паровых котлов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 89-94.

Ноордин, Ашади Джелла (2004) Модель формирования реинжиниринга бизнес-процессов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 118-125.

О

ОВЧАРОВ, А.В. и КОРЖИК, Б.М. (2004) ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 80-84.

ОДАРЕНКО, Т.Е. (2004) ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД И ИХ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 33-42.

ОКСЕНЕНКО, С.П. (2004) ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЩО РОЗШИРЮЄ ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 237-243.

ОЛЬШАНСКИЙ, В.П. (2004) О ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОЛОГОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТРУИ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 239-245.

ОНИЩУК, Г.І. (2004) РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 3-10.

ОСИПОВ, С.В. (2004) УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 52-57.

ОСТРОВЕРХ, Н.М. (2004) НЕРІВНОВАЖНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 328-336.

Ольшанский, В.П. (2004) О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 253-258.

Онищук, І.Г. (2004) Регіональна інвестиційна політика: сучасний стан і напрями розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 49-58.

Орлов, В.О. и Кусковець, С.Л. (2004) Витрати води на пожежегасіння в сільських населених пунктах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 155-160.

Орлова, В.М. (2004) Теоретичні проблеми і закономірності перехідної економіки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 280-286.

Оспищев, В.И. и Пруненко, Д.А. (2004) Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 355-362.

Островерх, Н.М. (2004) Перехідна економіка в контексті альтернатив і концепцій розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 287-293.

П

ПАВЛІКОВ, А.М. (2004) РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ ПОЗДОВЖНЬОЇ АРМАТУРИ З УРАХУВАННЯМ НЕПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ БЕТОНУ В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 254-258.

ПАВЛІКОВ, А.М. и ДЯЧЕНКО, Е.В. (2004) ВИЗНАЧЕННЯ КУТА НАХИЛУ НЕЙТРАЛЬНОЇ ЛІНІЇ В РОЗРАХУНКАХ МІЦНОСТІ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ КОСОМУ ЗГИНАННІ У ВИПАДКУ ТРИКУТНОЇ ФОРМИ СТИСНУТОЇ ЗОНИ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 324-328.

ПАН, Н.П. (2004) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ARIS И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 195-204.

ПАНАСЮК, Н.О. (2004) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 276-283.

ПАСІЧНИЙ, В.О. и ШВЕЦЬ, Р.В. (2004) ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІВИРОБНИЧИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 208-214.

ПЕРЕТЯТЬКО, А.Ю. (2004) ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ПЛАНУВАННЯ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 42-46.

ПЕТРОСОВ, В.А. и АГАДЖАНОВ, Г.К. и ВАСИЛЕНКО, С.Л. и КОБЫЛЯНСКИЙ, В.Я. (2004) ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 9-19.

ПЕТРЯЄВ, О.О. (2004) АНАЛІЗ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ РІЗНИХ РІВНІВ УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 254-257.

ПОГОРЕЛЕНКО, Н.П. (2004) ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 200-205.

ПОГРІБНИЙ, В.В. и ДОВЖЕНКО, О.О. и РОЖКО, В.Н. (2004) МІЦНІСТЬ ОБТИСНУТИХ БЕТОННИХ ШПОНОК ПРИ ЗРІЗІ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 290-297.

ПОДГОРНИЙ, О.Л. и ТОРКАТЮК, В.І. и АНЕНКОВА, Н.А. и ВЛАЩЕНКО, Н.М. и БУТНІК, Д.В. и ШАГИН МУСА, и ПУДОВА, І.С. и БЕРЕЖНОЙ, В.В. (2004) КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН (на прикладі м. Велика Ялта АР Крим). Коммунальное хозяйство городов (59). С. 291-322.

ПОДЛЕСНАЯ, С.В. (2004) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗИ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 106-108.

ПУСТОВОЙТОВ, О.В. (2004) МЕХАНИКА СЛОИСТЫХ СТЕКЛОПЛАСТБЕТОННЫХ ТРУБ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 259-263.

ПУСТОВОЙТОВ, О.В. (2004) ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФУТЕРОВКИ ТРУБ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 317-318.

Павлов, П.В. (2004) Особливості використання різних методів оцінки запасів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 217-224.

Пастухов, И.А. (2004) Развитие методов ценообразования на рынках жилищно-коммунальных услуг в Украине. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 156-162.

Петченко, О.М. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ "Механіка" (№130). [Образовательные ресурсы]

Пивавар, И.В. (2004) Структура жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономической системе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 22-26.

Пилиграмм, С.С. и Гончаренко, В.Д. (2004) Реформирование предприятий системы водоотведения – путь к повышению их инвестиционной привлекательности. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 169-174.

Питухина, Е.В. (2004) Разные взгляды на устойчивое развитие. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 285-289.

Политучий, С.Я. (2004) Маркетинг города в системе местного самоуправления. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 152-155.

Поліщук, В.М. и Гуракова, Л.Д. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Фотометрія". Частина 2 курсу "Метрологія та електровимірювальна техніка" (№141). [Образовательные ресурсы]

Поліщук, В.П. и Загоруй, О.О. (2004) До питання щодо паркування автомобілів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 175-180.

Прасол, В.М. и Нохрина, Л.А. и Высоцкая, Г.В. (2004) Индикаторы качества услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 230-238.

Приведенний, С.А. и Рой, В.Ф. (2004) Перспективи і напрями розвитку сільських електричних мереж. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 196-200.

Присяжнюк, С.В. и Новодворська, В.В. (2004) Облік витрат за центрами формування собівартості продукції. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 205-209.

Протасенко, О.Ф. (2004) Перспективные методы оценки надежности человека-оператора в эргономике. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 281-286.

Р

РАДЧЕНКО, Н.Е. (2004) ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ПО ДЕПО ХКП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС». Коммунальное хозяйство городов (59). С. 103-109.

РАПОПОРТ, Г.А. (2004) К РАСЧЕТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО КОМПЛЕКСНЫМ РАСЧЕТНЫМ СХЕМАМ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В.З.ВЛАСОВА ОБ УПРУГОМ СЖИМАЕМОМ СЛОЕ МЕТОДОМ Л.В.КАНТОРОВИЧА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 281-290.

РАПОПОРТ, Г.А. (2004) К РАСЧЕТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО КОМПЛЕКСНЫМ РАСЧЕТНЫМ СХЕМАМ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЖИМАЕМОГО СЛОЯ - ТТСС. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 328-337.

РЕДУАН СУЛЕЙМАН, ИБРАГИМ (2004) ОСОБЕННОСТИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ЛИВАН. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 346-349.

РУДЬ, А.Г. и РУДЬ, И.А. (2004) СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСИСТЕНЦИИ ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 263-268.

РУДЬ, Л.П. (2004) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ХАРКІВЩИНИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 181-184.

РЯБЧЕНКО, И.Н. и ДОНЕЦ, Л.Ю. (2004) АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ РАСЧЕТНЫХ БАЗ ДАННЫХ СИСТЕМ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 68-72.

Рейцен, Є.О. и Кучеренко, Н.М. (2004) Проблеми міського транспорту центрів міст України і логістика. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 142-150.

Решетникова, Т.П. (2004) Концепция управления конкурентоспособностью предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 89-96.

Роговий, С.І. (2004) Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 48-53.

Романенко, І.І. и Котеньова, З.І. и Мізяк, М.І. (2004) Громадська будівля (культурно-видовищни заклад): Методичні рекомендації, індивідуальні завдання і приклад виконання курсового проекту. [Образовательные ресурсы]

Романовский, А.Г. (2004) Эффективность управления и проблемы подготовки современных руководителей-лидеров. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 130-142.

Рудь, И.А. (2004) К определению осадки основания в однородном несущем слое грунта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 22-25.

Рябченко, О.Д. (2004) Нові підходи до управління державних комунальних і акціонерних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 265-273.

Рябченко, О.Д. (2004) ПРИВАТИЗАЦІЯ І СТВОРЕННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 116-130.

Рябчиков, Н.Л. и Шевченко, О.А. (2004) Определение рациональных параметров рабочих органов устройств очистки коммунальных труб. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 177-182.

С

САПРЫКА, А.В. (2004) ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАЗРЯДНЫХ ЛАМП В СТУПЕНЧАТОМ РЕЖИМЕ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 118-124.

СВІТЛИЧНА, В.Ю. (2004) ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ФОРМУВАННЯ, СПЕЦИФІКА, ПЕРСПЕКТИВИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 78-85.

СВЕТЛИЧНАЯ, Т.И. и СВЕТЛИЧНАЯ, В.Ю. (2004) АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ: ПОИСК ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 143-148.

СЕМЕНОВ, В.Т. и ПАСИЧНЫЙ, В.А. и ТИМОШЕНКО, В.Н. и ВЫШЕТРАВСКАЯ, А.С. и ВЕСЕЛА, Ю.М. и ПАНЧЕНКО, А.В. (2004) РОЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 114-132.

СИДОРЕНКО, А.Л. (2004) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЛИНГ – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 3-12.

СМАЧИЛО, В.В. (2004) СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 218-222.

СТАДНИК, Г.В. (2004) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – ОСНОВА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОНОМИСТОВ ДЛЯ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 33-36.

СТРІЛЕЦЬ, В.М. и БОРОДИЧ, П.Ю. и ИВАНОВ, В.Г. (2004) ІМІТАЦІЙНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЖЕЖЕГАСІННЯ НА СТАНЦІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 229-239.

СТРОЙ, А.Ф. и ЧУМУРИНА, Е.Б. (2004) СОПРЯЖЕННЫЙ ТЕПЛОМАССООБМЕН ПРИ СУШКЕ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 101-106.

Сабина, Ю.С. (2004) Вопросы стратегического планирования устойчивого развития населенных пунктов. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 103-108.

Салтовец, Е.А. и Таранов, В.Г. (2004) О динамике подтопления городской территории. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 262-267.

Сафонов В.В. (2004) Деклараційний патент на винахід № 69935А (Україна). Пристрій для візуалізації зашумованості міської забудови. 69935А.

Свіренко, Л.П. и Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2004) Навчально-методичний посібник «Інженерно-геологічні властивості гірських порід та штучних ґрунтів» з дисципліни "Прикладна літоекологія і радіоекологія" (№152). [Образовательные ресурсы]

Світлична, В.Ю. (2004) Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 31-35.

Світлична, Т.І. (2004) Теоретичні основи курсу «Економічний ризик та методи його вимірювання» навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Світлична В.Ю., (2004) Організаційні засади формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Семенов, В.Т. (2004) Методологические предпосылки разработки «Программы устойчивого развития г.Харькова до 2010 г.». Коммунальное хозяйство городов (57). С. 124-130.

Семенов, В.Т. и Дудка, Е.Н. (2004) Исторические особенности взаимосвязи территориального и функционального развития жизнедеятельности города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 290-301.

Сергиенко, Е.А. (2004) Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 348-354.

Сердюченко, Н.Б. (2004) Управління інвестиційним ризиком в умовах невизначеності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 83-85.

Серобаба, Л.А. (2004) Проблемы учета при осуществлении экспортных операций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 176-180.

Сироменко, А.Н. и Кулаков, А.Ю. (2004) Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния плитных железобетонных элементов при температурно-усадочных воздействиях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 65-75.

Сисоєв, В.В. и Кушнерук, Ю.І. (2004) Визначення оптимальної кількості і місцезнаходження складів логістичної мережі регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 318-323.

Ситник, Ю.О. (2004) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Біржова діяльність". [Образовательные ресурсы]

Скоков, Б.Г. и Романькова, О.П. и Радченко, Н.Е. (2004) Учет обновления активной части основных средств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 153-157.

Скоков, Б.Г. и Тихонова, Г.Б. (2004) Учет основных фондов и их амортизационных отчислений в строительных организациях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 173-176.

Славута, О.І. и Княжеченко, В.В. (2004) Конспект лекцій з курсу "Особливості економіки підприємств міського господарства". [Образовательные ресурсы]

Слободян, Я.О. (2004) Автоматизація нелінійного розрахунку просторових систем споруд в складних умовах деформаційних навантажень. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 109-119.

Смиричинський, В.В. (2004) Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 311-318.

Соколов, М.М. (2004) МАГ: сотрудничество во благо городов. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 22-28.

Соловьева, О.С. (2004) Градостроительная историко-культурная среда Харькова как фактор устойчивого развития города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 313-317.

Сорока, К.О. (2004) Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Сорока, Л.С. (2004) Качество и уровень жизни населения Украины: теория и практика оценки. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 63-69.

Сорокіна, К.Б. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Водопровідні очисні споруди системи господарсько-питного водопостачання" (№95). [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. (2004) Методичні вказівки та завдання до курсового проекту із залізобетонних конструкцій з програмою дисципліни "Будівельні конструкції. Розділ залізобетонні і кам’яні конструкції" (№66). [Образовательные ресурсы]

Т

ТАРАСЕНКО, О.Н. (2004) ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 209-217.

ТИТАРЬ, О.В. (2004) ЕФЕКТИВНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 220-225.

ТИТЯЕВ, В.И. и Чистякова, С.В. (2004) ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 194-199.

ТКАЧЕНКО, А.В. (2004) РОЗРОБКА Й РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГ-МІКСУ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 261-268.

ТОРКАТЮК, В.І. и АЧКАСОВ, А.Є. и СУХОНОС, М.К. и МУСА САЛЕХ, ШАГІН и НЕДОБАЧІЙ, Т.С. (2004) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 106-113.

ТОРКАТЮК, В.И. и ВОЛЫНСКИЙ, Г.С. и ПАН, Н.П. и Горбачева, Ю.И. и Бережной, В.В. и Никифоров, А.С. и Бутник, С.В. (2004) МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 85-100.

ТОРКАТЮК, В.И. и СОЛОВЬЕВ, А.В. и НОХРИНА, Л.А. и ЗОЛОТОВА, Н.М. и БУТНИК, С.В. и КУЛИК, В.Т. и ДЕНИСЕНКО, А.П. (2004) ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 51-67.

ТРИДІД, О.М. и ОРЄХОВА, К.В. (2004) ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 130-137.

ТУГАЙ, А.М. и ТУГАЙ, Я.А. (2004) ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ НАПОРІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ФІЛЬТРА І ПРИФІЛЬТРОВОЇ ЗОНИ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 45-50.

Таран, О.В. (2004) Ризик ринкової та балансової ліквідності підприємств – узагальнення взаємозалежності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 114-118.

Таранов, В.Г. и Рудь, О.Г. и Рудь, І.О. (2004) Методичні вказівки і вихідні дані до курсової роботи "Розрахунок несучої здатності основи споруди, що розташована на схилі" з курсу «Механіка ґрунтів, підвалини та фундаменти» (№44). [Образовательные ресурсы]

Таррад, Моханнад Сулаиман (2004) Современные проблемы жилища Иордании. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 291-295.

Таукешева, Т.Д. и Юрьева, Т.П. (2004) Городской бюджет г.Харькова: наполняемость бюджета, социальная направленность использования бюджетных средств. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 69-74.

Тахтай, Д.А. и Веретенников, В.И. и Бармотин, А.А. (2004) Прочность и деформативность бетона при внецентренном циклическом нагружении. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 53-65.

Ташинський, В.І. (2004) Нові навчально-наукові видання загального напрямку "Енергетика – довкілля – енергозбереження". Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 269-273.

Тимофеев, В.А. (2004) Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по «Основам менеджмента». [Образовательные ресурсы]

Тищенко, А.Н. и Давыскиба, Е.В. (2004) Оценка эффективности использования экономического потенциала региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 3-13.

Ткачев, В.А. и Чуб, И.Н. (2004) Применение компьютерных технологий при расчете сорбционных процессов водоподготовки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 78-82.

Ткачук, О.А. (2004) Вплив змін основних параметрів на економічно вигідні діаметри водоводів і водопровідних мереж. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 129-138.

Товяжнянский, Л.Л. (2004) Эффективное управление и информационное обеспечение жизнедеятельности города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 113-123.

Тонева, К.В. (2004) Модель планирования рекламной кампании предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 132-139.

Топоров, В.Г. и Шимановський, Р.В. и Капцов, І.І. (2004) До вибору форми підсилюючої накладки при ремонті трубопроводів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 183-187.

Торкатюк, В.И. и Бойко, Л.Г. и Сухонос, М.К. (2004) Совершенствование стратегии формирования системы энергосбережения в строительной отрясли. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 3-16.

Тугай, А.М. и Тугай, Я.О. (2004) Аналіз процесів кольматажу і існуючих методів його врахування при визначенні продуктивності свердловин. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 261-269.

Тупчій, В.А. (2004) Теоретичне застосування основних методів нормування товарних запасів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 341-345.

Тюріна, В.М. (2004) Конспект лекцій з дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Тітов, Ю.П. и Яковенко, М.М. (2004) Насосні станції водопостачання і водовідведення. Навчально-методичний посібник до практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів. [Образовательные ресурсы]

У

УКРАЇНСЬКА, Л.О. и КІСЬ, О.П. (2004) СТРАТЕГІЇ ЗАВОЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 188-192.

Углов , В.И. и Хорунжий, В.А. (2004) Реформирование энергетической отрасли – залог устойчивого развития города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 97-102.

Українська, Л.О. и Іванісов, О.В. (2004) Обґрунтування та вибір методологічних підходів щодо підвищення ефективності підготовки виробничого процесу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 251-255.

Усик, Г.А. и Шушляков, Д.О. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Газопостачання". [Образовательные ресурсы]

Ф

Фатеев, Ю.А. (2004) Логика. Краткий курс лекций. [Образовательные ресурсы]

Фатеев, Ю.А. (2004) Планы семинарских занятий и методические указания по курсу «Логика». [Образовательные ресурсы]

Фесенко, Г.Г. (2004) Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи. [Образовательные ресурсы]

Х

ХАРИСОВ, А.А. (2004) К ВОПРОСУ ТОЧНОГО РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ КРУГОВЫХ ПРОВОДНИКОВ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 124-132.

Харисов, А.А. (2004) К расчету сопротивления прямых усеченных конусообразных токоведущих элементов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 210-215.

Харченко, В.Ф. (2004) Щодо питання моделювання кривих сили світла світильників зовнішнього освітлення міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 132-138.

Харченко, В.Ф. и Безрук, В.І. и Гаряжа, В.М. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств» (№194). [Образовательные ресурсы]

Хворост, М.В. (2004) Базові положення теорії випрямлячів-стабілізаторів напруги для перетворювальних агрегатів головних тягових підстанцій метрополітенів з повздовжньою лінією постійного струму. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 236-247.

Хоботова, Э.Б. и Дмитриченко, Л.В. и Самоквит, А.В. и Шмырева, Ю.А. (2004) Радиационно-гигиеническая оценка шлаков, используемых в строительстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 95-100.

Хоботова, Э.Б. и Уханева, М.И. и Семенович, Т.А. и Махова, О.Г. и Пантелеева, Н.М. (2004) Определение химического и дисперсного составов цементной пыли. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 119-123.

Хоружий, В.П. (2004) Інтенсифікація очистки природних вод на установках з волокнистими і пінополістирольними фільтрами. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 82-89.

Ц

Цимбалюк, О.А. (2004) Довідник змістових модулів нормативної програми дисципліни "Основи економічної теорії” і методичні поради до їх вивчення. [Образовательные ресурсы]

Ч

ЧАЛА, Т.Г. и ЩЕРБИНА, Л.В. (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ „КОН’ЮНКТУРА”. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 192-200.

ЧЕКЛОВ, В.Ф. (2004) СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РОЗПУСКУ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 191-194.

ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛИ, Т.М. (2004) МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 217-220.

ЧУМАК, А.Н. (2004) ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 109-116.

Черненко, Е.В. (2004) Основные вопросы развития экономики города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 52-58.

Чернявський, А.Д. (2004) Концепція трансформації акціонерного товариства в холдінг. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 345-348.

Чижевська, Л.В. (2004) До питання про високу якість вищої бухгалтерської освіти. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 239-242.

Чистякова, С.В. (2004) Определение психоэмоционального состояния человека-оператора "в точках психогенного контроля". Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 286-291.

Чумаченко, И.В. и Илюшко, Я.В. (2004) Анализ надежности системы обработки информации специализированной АСУ, функционирующей в системе остаточных классов. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (3). С. 121-126.

Чумаченко, И.В. и Момот, В.М. и Федоренко, Н.М. (2004) Обеспечение ресурсов оперативного планирования в условиях параметрической неопределенности. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. (3). С. 116-122.

Чухрай, Н.І. (2004) Сучасна логістика: нові можливості та напрямки удосконалення. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 299-305.

Ш

ШАША, И.К. и ФЕСЕНКО, Г.И. (2004) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА ПРИ АНАЛИЗЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 182-191.

ШЕХАДИ, АЛИ ХАСАН (2004) СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ ЛИВАНА. Коммунальное хозяйство городов (55). С. 245-249.

ШКУРКО, О.В. и СЫТНИК, Н.Г. (2004) РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 157-159.

ШУТЕНКО, Л.Н. и ТОРКАТЮК, В.И. и ЗОЛОТОВ, М.С. и ПАН, Н.П. и НИКИФОРОВ, А.С. и КИЕВЕЦ, С.В. (2004) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (59). С. 10-33.

Шаповалов, А.Л. (2004) Построение информационно-аналитической подсистемы обеспечения управления городом. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 276-281.

Шевченко, В.І. (2004) Правові питання охорони праці. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Шекшуєв, О.А. и Тимофієва, С.Б. (2004) Мікроекономіка. Тексти лекцій та завдання до основних тем курсу. [Образовательные ресурсы]

Шелегеда, Б.Г. и Кравцова, Л.В. (2004) Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 14-22.

Шипулин, В.Д. и Трипутина, Н.П. и Патракеев, И.М. (2004) Использование ГИС-технологий для проведения диахронно-генетического анализа территории г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 267-276.

Шипулін, В.Д. и Новицький, В.В. и Запара, Л.Г. (2004) Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії. Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Шкурко, О.В. (2004) Особенности учета операций оперативной аренды нежилых помещений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 224-227.

Шпачук, В.П. и Жуков, В.Ф. (2004) Методичні вказівки і завдання до самостійної комплексної роботи з курсу "Технічна механіка". [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Коваленко, А.В. (2004) Ударное и динамическое взаимодействие трамвая с принимающим рельсом в месте изолированной стыковой неровности с учетом эксплуатационных факторов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 229-235.

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2004) Методичні вказівки до курсового проектування з прикладної механіки. [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Рубаненко, А.И. и Кузнецов, А.Н. и Рябов, А.Н. (2004) К анализу собственных частот и форм колебаний балки тягового двигателя трамвайного вагона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 213-217.

Штерн, Г.Ю. и Репенко, І.І. (2004) Основы коммерческой деятельности. Тексты лекций. [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2004) Тексти лекцій з економічної історії. [Образовательные ресурсы]

Штомпель, Н.Э. (2004) Развитие местного самоуправления – один из основных приоритетов устойчивого развития г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 281-285.

Шубович, С.А. (2004) «Вековые образы» в архитектуре города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 306-313.

Шульга, М.О. и Юхно, І.П. (2004) Вентиляція та кондиціювання повітря: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Шульга, Н.А. (2004) Повышение эффективности работы системы теплоснабжения (на примере г.Харькова). Коммунальное хозяйство городов (57). С. 220-223.

Шумилкин, В.А. (2004) Город Харьков: вчера, сегодня, завтра. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 3-13.

Шутенко, Л.М. и Пустовойтов, В.П. и Засядько, М.А. (2004) Опір матеріалів: Навчально-методичний посібник до лабораторних робіт. [Образовательные ресурсы]

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Стадник, Г.В. и Пан , М.П. (2004) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (№164). [Образовательные ресурсы]

Шутенко, Л.Н. и Лупан, Ю.Т. и Клемяционок, П.Л. и Рудь, А.Г. и Стрижельчик, Г.Г. и Жиров, А.В. (2004) Основания и фундаменты: Уч. пособие. [Образовательные ресурсы]

Шутенко , Л.Н. (2004) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ НА ПУТИ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ. Коммунальное хозяйство городов (54). С. 37-51.

Шутенко , Л.Н. (2004) Инновационные проекты для обеспечения жизнедеятельности города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 13-19.

Шутенко , Л.Н. и Гаврилов, Э.В. и Сирота, В.М. (2004) Эффективность эргономического обеспечения организации дорожного движения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 150-154.

Шутенко , Л.Н. и Золотов, М.С. и Скляров, В.А. и Золотов, С.М. и Пилиграмм, С.С. (2004) Крепление технологического оборудования коммунального предприятия болтами на акриловых клеях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 76-85.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Золотова , Н.М. и Бутник, С.В. и Марюхин, А.В. (2004) Технология нанесения акриловых клеев на подготовленную поверхность старого бетона при соединении с новым. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (58). С. 29-37.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Золотова , Н.М. и Виноградская, О.М. и Радван, Осама и Белаш, Ю.В. и Клочко, Е.В. и Степаненко, С.А. и Железнякова, И.А. и Кулик, В.Т. и Денисенко, А.П. и Бутник, С.В. (2004) Организационно-технологические и технические особенности сокращения продолжительности возведения зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (60). С. 3-28.

Шушлякова, О.В. (2004) Щодо моделювання фінансової стратегії підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). С. 102-107.

Ю

Юр’єва, Т.П. и Водка, Н.В. (2004) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Фінанси підприємств”. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Прасол, В.М. и Тюріна, В.М. (2004) Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Я

Ярещенко, Н.В. и Очеретенко, С.В. (2004) Мониторинг системы «человек – техносфера – природная среда» в транспортных системах города. Коммунальное хозяйство городов (57). С. 321-325.

Яхіна Т.Р., (2004) Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Полтави). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Этот список был создан Mon Feb 18 20:14:37 2019 EET.