A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 408.

Є

Євтухова, Г.П. and Коваленко, Ю.Л. (2003) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розрахунок розсіяння шкідливих речовин в атмосферному повітрі". [Teaching Resource]

Єрошкіна, О.О. (2003) Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу "Архітектурна графіка" частина 1. [Teaching Resource]

І

ІВАНІСОВ, О.В. (2003) АНАЛІЗ РІВНЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФУНКЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 79-83.

ІЗЮМСЬКА, О.С. (2003) ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА І ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 61-67.

Іванов, В.М. (2003) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки". [Teaching Resource]

А

АВЕДЯН, Л.И. (2003) ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ИХ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 142-148.

АГАДЖАНОВ, Г.К. and ГРИГОРЧУК, Ю.Н. (2003) ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 3-9.

АКІНІНА, А.Г. (2003) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 175-180.

АКСЬОНОВА, І.В. and ГРИНЕВИЧ, Л.В. (2003) СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 85-91.

АНІН, В.І. (2003) КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 77-82.

АНІН, В.І. (2003) ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 49-54.

АНІН, В.І. (2003) ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 109-115.

АНДРЕНКО, И.Б. (2003) КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 181-186.

АНДРИЙЧУК, Н.Д. (2003) ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРНО-СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ПО СЕТЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 189-191.

АНДРИЙЧУК, Н.Д. and САВЕЛЬЕВ, А.В. (2003) ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 172-175.

АНДРИЙЧУК, Н.Д. and СОКОЛОВ, В.И. and ПОДЛЕСНАЯ, С.В. (2003) МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 124-128.

АНДРИЙЧУК, Н.Д. and СОКОЛОВ, В.И. and ПОДЛЕСНАЯ, С.В. (2003) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 105-109.

АНИСИМОВА, С.В. and РЫБАЛОВА, О.В. and КОРОБКОВА, А.В. and ПОДДАШКИН, А.В. (2003) РАНЖИРОВАНИЕ МАЛЫХ РЕК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНДЕКСУ УСЛОВНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 101-107.

АРСЕНЬЕВА, О.П. and ХАВИН, Г.Л. and АНИПКО, О.Б. and ДЕМИРСКИЙ, С.В. (2003) ПАРОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 34-38.

Абракітов, В.Е. (2003) Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Охорона праці». [Teaching Resource]

Абраменко, И.Г. and Гриб, О.Г. and Довгалюк, О.Н. and Калюжный, Д.Н. and Карпенко, К.М. and Кольченко, А.В. and Левин, В.И. and Пан, Н.П. and Рябченко, И.Н. and Сендерович, Г.А. (2003) Компьютерные информационные технологии в электроэнергети-ке: Уч. пособие. [Teaching Resource]

Андрійчук , В.А. (2003) Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин. Other thesis, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

Апатенко, Т.М. (2003) Робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками з дисципліни "Будівельна фізика". [Teaching Resource]

Б

БІЛЯНСЬКИЙ, О.М. (2003) КОНЦЕПЦІЯ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 171-179.

БАБАЕВ, В.Н. and СЕМЕНОВ, В.Т. and ТОРКАТЮК, В.И. and ПАН, Н.П. and ЗОЛОТОВА, Н.М. and БУТНИК, С.В. and ШУТЕНКО, А.Л. (2003) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ГОРОДА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 20-37.

БАБАЕВ, В.Н. and ШУТЕНКО, Л.Н. and СЕМЕНОВ, В.Т. (2003) «ЦЕНТР МЕГАПОЛИС» – ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА г. ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 3-8.

БАБАЕВ, В.Н. and ШУТЕНКО, Л.Н. and Торкатюк, В.И. and ПАН, Н.П. and БУТНИК, С.В. (2003) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ОНОВЛЕНИЯ СИСТЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 228-247.

БАБАНІН, О.Б. and БАТЮШИН, І.Є. (2003) ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ РУХОМОГО СКЛАДУ, ЩО МАЮТЬ ПОШКОДЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 198-201.

БАКАЛИН, Ю.И. (2003) ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНЫХ ПОКРЫТИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 331-334.

БАЛАНДАЕВА, Л.Г. and ПЕТЧЕНКО, Г.А. and ТОКМАНЬ, А.И. (2003) ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ФОРМЫ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ СВЕТИЛЬНИКА С ТРЕБУЕМОЙ КСС. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 207-210.

БАРАБАШ, М.С. (2003) ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 38-44.

БАРАННИК, В.А. and ПРОСКУРНИН, О.А. (2003) АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА, РАССЧИТАННОЙ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 138-144.

БАРДАКОВ, В.А. and БЕРЗОН, Д.О. and ЛИСАНСЬКА, М.К. (2003) ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 221-223.

БАСОВ, Г.Г. (2003) ВИКОРИСТАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ В ПРИМІСЬКОМУ РУСІ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 201-206.

БЕЛОУСОВ, А.Ф. and БЕЛОУСОВ, Д.А. (2003) СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВОЛЬТОДОБАВКОЙ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 238-242.

БЕРВЕЦЬКИЙ, В.Ф. and НІКОЛАЄВ, В.П. (2003) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 35-40.

БИЧКОВ, О.П. (2003) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛА І ЙОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 54-63.

БОБУХ, А.А. and ШУЛЬГА, Н.А. and КЛИМОВ, А.А. (2003) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ (на примере г.Харькова). Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 109-114.

БОЛЬБОТЕНКО, І.В. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 90-94.

БОНДАРЕНКО, А.В. (2003) ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 72-78.

БОНДАРЕНКО, Г.И. and ЧИСТЯКОВА, И.А. (2003) ПРОБЛЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 204-208.

БРЕЗИНСКИЙ, В.Г. and ДРОБОТ, И.А. and НАМИТОКОВ, К.К. and Харченко, В.Ф. (2003) ДОЗАТОР РТУТИ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 236-238.

БРЕЗИНСКИЙ, В.Г. and ДЬЯКОВ, Е.Д. and КРАВЧЕНКО, Ю.П. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРРОМАТНИТНЫХ СВОЙСТВ ТЕРМОБИМЕТАЛЛОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 252-254.

БУДАЕВ, Д.В. (2003) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С СЕЗОННЫМ ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 247-251.

БУДНИЧЕНКО, В.Б. and КРИВУЛЯ, В.В. (2003) НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 157-160.

БУЛАЕНКО, М.В. and БУЛАЕНКО, В.И. (2003) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 258-260.

БУТЬКО, Т.В. and МАЛАХОВА, О.А. (2003) НОВІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ПОЇЗДОУТВОРЕННЯ НА СТАНЦІЯХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВУЗЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 193-198.

БУШМА, В.М. (2003) НОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕЛЕКТРОЛІЧИЛЬНИКІВ НА РУХОМИХ ОДИНИЦЯХ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 170-172.

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2003) Глобальная корректировка БД с использованием программы AWK. Библиотеки учебных заведений (7). pp. 37-58.

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2003) Формирование отчетов в электронных каталогах. Библиотеки учебных заведений (10). pp. 41-61.

Бочаров, Б.П. and Ерахторин, М.В. (2003) Оптимизация использования автоматизированной картотеки книгообеспеченности. Библиотеки учебных заведений (8). pp. 46-59.

В

ВІЗНЯК, Р.І. (2003) РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КУЗОВА ПІВВАГОНА ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ ПІДВІСНИМ ВАГОНОПЕРЕКИДАЧЕМ. Коммунальное хозяйство городов . pp. 227-232.

ВІНИЧЕНКО, В.С. and ЛЯХОВ, М.В. (2003) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 152-157.

ВІНИЧЕНКО, В.С. and ЛЯХОВ, М.В. (2003) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ХАРКОВА НА 2003-2006 рр. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 193-198.

ВІРЧЕНКО, В.В. (2003) ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 161-166.

ВАСИЛИНА, С.И. (2003) ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 216-221.

ВАСИЛЬЕВА, И.Н. and ШАРИПОВА, Т.К. (2003) ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРОЙ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 16-19.

ВАСЮРЕНКО, Л.В. (2003) МОДЕЛЬ УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖ ОКРЕМИМИ ПРОЕКТАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 103-108.

ВИННИКОВ, Ю.Л. and КОВАЛЕНКО, В.І. and ЄРМАКОВА, І.А. (2003) ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НАВЕДЕНИХ ПАРАМЕТРІВ ШТУЧНИХ ОСНОВ З УКОЧУВАННЯМ ГРУНТУ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 302-309.

ВИННИКОВ, Ю.Л. and ПОГРЕБНОЙ, В.В. and ХАЗИН, С.В. (2003) ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА СВАЙНЫХ АНКЕРОВ С УШИРЕНИЯМИ ПО ДЛИНЕ СТВОЛА. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 49-53.

ВИНОГРАДСЬКА, С.Г. (2003) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ ТА УРБАНІСТИЧНИХ СТРУКТУР ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 284-290.

ВОБЛЫХ, В.А. and КИЧАЕВА, О.В. and КИРЮШИН, В.Н. (2003) ПРОТАЛКИВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДА. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 56-61.

ВОВК, В.А. (2003) ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 88-96.

ВОВК, В.Я. (2003) СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 173-177.

ВОДОВОЗОВ, Н.П. and ЗАЙЦЕВ, В.Л. and ДЮЖЕНКО, М.Г. (2003) ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ І ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ – ПЕРШИЙ ДОСВІД САНАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ м.ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 60-66.

ВОЛКОВ, Д.А. (2003) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 192-197.

ВОЛОХОВ, В.А. (2003) АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРЕВОЗКИ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 215-221.

ВЫСТАВНАЯ, Ю.Ю. (2003) ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 53-58.

Варламов, Г.Б. and Любчик, Г.М. and Маляренко, В.А. (2003) Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. Видавництво «Політехніка» НТУУ «КПІ». ISBN 966–622–128–4

Великих, К.А. (2003) Пути развития электротехнической промышленности Украины. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (10). pp. 33-36.

Воеводина, М.Ю. and Семененко, Л.П. (2003) Каталогизация нотных изданий. Библиотеки учебных заведений (8). pp. 29-37.

Войславський, Л.К. (2003) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Картографія з основами топографії" "Складання програми і макету тематичної карти". [Teaching Resource]

Волгіна, Н.О. (2003) Конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий ринок”. [Teaching Resource]

Г

ГІРОЛЬ, А.М. (2003) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕОДНОРІДНОСТІ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ПЛАВАЮЧОГО ФІЛЬТРУЮЧОГО ШАРУ ВОДООЧИСНИХ ФІЛЬТРІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗА МАСОЮ ТА ОБ’ЄМОМ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 59-66.

ГІРОЛЬ, М.М. and КРАВЧЕНКО, Н.В. (2003) ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ДІАМЕТРА ВІДСТІЙНИКА З ГВИНТОВИМИ ПОЛИЦЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 138-141.

ГАВРИЛЕНКО, И.А. and МАНАКОВА, Н.О. (2003) АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-СРЕДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 249-253.

ГАЙДУКОВ, В.Е. and ХВОРОСТ, Н.В. and ЗАДОРОЖНЫЙ, А.Н. (2003) ВЛИЯНИЕ КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА НА СИЛУ СЦЕПЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 223-227.

ГАЙДУКОВ, В.Е. and ХВОРОСТ, Н.В. and ЗАДОРОЖНЫЙ, А.Н. (2003) ПРОТИВОЮЗОВАЯ ЗАЩИТА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 198-201.

ГАЙДУКОВ, В.Е. and ХВОРОСТ, Н.В. and ЦВИРКУН, Н.С. (2003) СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЯГИ И ТОРМОЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 223-226.

ГЕЛЕТА, А.В. and АРХИПОВ, О.В. (2003) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РУЧНЫХ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ МАШИН ПРИ БУРЕНИИ БЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 26-34.

ГИРОЛЬ, Н.Н. (2003) ОПЫТ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ В СХЕМАХ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 154-162.

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2003) ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА ПРИ МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЮЩЕМСЯ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 34-38.

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2003) ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 92-95.

ГОВОРОВ, Ф.П. and ГОВОРОВ, В.Ф. and ПЕРЕПЕЧЕНЫЙ, В.А. (2003) УЧЕТ ФАКТОРА СОЦИАЛЬНОЙ АДЕКВАТНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 260-268.

ГОВОРОВ, Ф.П. and РОЙ, В.Ф. and ТОКМАНЬ, А.И. (2003) ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРИЗМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 232-236.

ГОЛИНЬКО, В.И. and РОМАНЕНКО, В.И. and ФРУНДИН, В.Е. and СТАСЕВИЧ, Р.К. (2003) КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА И ГАЗОВ НЕДОЖИГА В ВЫБРОСАХ КОТЛОАГРЕГАТОВ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 115-118.

ГОЛОВИНОВ, Г.Г. and БАБАНИН, А.Б. (2003) К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 206-209.

ГОЛУБЦОВ, В.М. and КРЮЧКОВ, Е.Н. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 26-31.

ГОРБАЧЁВА, Ю.И. (2003) ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 235-239.

ГОРДІЄНКО, Ю.І. (2003) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ГІДРОАВТОМАТИКИ ВОДООЧИСНОЇ УСТАНОВКИ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 66-73.

ГОРЯИНОВ, А.Н. (2003) ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 217-219.

ГРАБОВСКИЙ, П.А. and ПРОГУЛЬНЫЙ, В.И. and ТЕЛЬПИС, В.С. (2003) МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОРИСТЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ИЗ ВОДООЧИСТНЫХ ФИЛЬТРОВ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 41-48.

ГРАНКИНА, В.В. (2003) ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 100-104.

ГРИГОРЬЕВ, А.В. and БУЛАЕНКО, М.В. and МАХОНИН, А.Г. (2003) АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 161-166.

ГРИНЕНКО, В.В. (2003) РЕИНЖИНИРИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 76-81.

ГУБІНА, М.В. (2003) СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МАЛИХ МІСТ І ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА (на прикладі міст Харківської області). Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 283-288.

ГУБАРЬ, В.Ф. and ГОРОЖАНКИН, С.А. (2003) ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК СТИРЛИНГА С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОТЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 21-25.

ГУРСТИЕВ, К.С. (2003) КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 98-103.

Гарьковець , А.М. (2003) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці" (№1558). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та методика аудиту". [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік". [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни "Звітність підприємств". [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни "Організація і методика аудиту". [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінанси підприємства" та до курсової роботи. [Teaching Resource]

Городецкий, А.С. and Шмуклер, В.С. and Бондарев , А.В. (2003) Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. In: Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. НТУ"ХПИ". ISBN 966-593-309-4

Гриб, О.Г. and Светелик, А.А, and Сендерович, Г.А. and Калюжный, Д.Н. (2003) Автоматизированные методы и средства определения мест повре-ждения линий электропередачи: Уч. пособие. [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. and Гарьковець , А.М. and Сєріков, Я.О. and Дмитрієв, С.Л. (2003) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електробезпека" (№1559). [Teaching Resource]

Губина, М.В. (2003) Методические указания для выполнения практических работ по курсу «Градостроительный мониторинг и менеджмент». [Teaching Resource]

Гусєва, Ю.Ю. (2003) Моделирование процессов разработки новой техники с учетом графов с возвратами. Авиационно-космическая техника и технология (40). pp. 153-155.

Гусєва, Ю.Ю. and Божко, В.П. (2003) Системное управление процессом создания новой техники с учетом рисков некомпетентности. Авіаційно-космічна техніка і технологія (37). pp. 168-171.

Д

ДЁЛОГ, Л.Н. (2003) ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 106-114.

ДІКАНЬ, Л.В. and КОЛЕСНИКОВ, Є.В. (2003) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ». Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 83-88.

ДІКАНЬ, Л.В. and НОВОСЕЛЬЦЕВА, Т.О. (2003) ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ». Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 123-130.

ДАВІДІЧ, Ю.О. and БУРКО, Д.Л. (2003) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 183-188.

ДАВИДИЧ, Ю.А. and ШЕПТУРА, А.Н. (2003) УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 219-223.

ДАВЫСКИБА, Е.В. (2003) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: МЕТОДИКА И ОПЫТ ОЦЕНКИ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 152-157.

ДАЛЕКА, В.Х. (2003) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 179-184.

ДАЛЕКА, В.Х. (2003) НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 146-152.

ДАЛЕКА, В.Х. and ЗУБЕНКО, Д.Ю. and БЄЛОУС, Н.В. and КОВАЛЕНКО, В.І. and ЗУБЕНКО, Ю.Ф. (2003) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ВІД КОРОЗІЇ, СТАРІННЯ ТА БІОЛОГІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 207-211.

ДАЛЕКА, В.Х. and ПУШКОВ, П.М. (2003) ЗМЕНШЕННЯ РЕСУРСОМІСТКОСТІ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 209-219.

ДАНИЛЬЧЕНКО, Є.П. and Островський, І.А. and ШЕКШУЄВ, О.А. (2003) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 31-35.

ДЕГТЯРЕВ, Н.И. and ТИТЯЕВ, В.В. (2003) ОСОБЕННОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 208-212.

ДЖУЛАЙ, Т.М. (2003) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 20-26.

ДИМЧЕНКО, О.В. (2003) РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ПЛАТЕЖІВ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 189-196.

ДМИТРІЄВА, О.О. and ВЛАСЕНКО, О.А. and САВЧЕНКО, Н.В. (2003) СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 94-100.

ДМИТРЕНКО, А.В. (2003) МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 119-124.

ДМИТРЕНКО, А.В. (2003) ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ У БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 139-145.

ДМИТРЕНКО, Т.В. and МОМОТ, Т.В. and ЯКОВЛЕВ, В.В. (2003) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ РОДНИКОВ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 351-355.

ДМИТРИЕВ, И.А. and ПАЛАГУТА, А.Н. (2003) КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА В ПРОМЫШЛЕННОМ МАРКЕТИНГЕ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 198-202.

ДОЛЯ, В.К. and РОСЛАВЦЕВ, Д.Н. (2003) К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 180-183.

ДОНЕЦЬ, Є.В. (2003) ВПЛИВ ЦІНОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 44-54.

ДОРОФЕЕВ, В.С. and ПОСТЕРНАК, С.А. (2003) К РАСЧЕТУ ПРОЧНОСТИ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ БЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 317-322.

ДРЕВАЛЬ, І.В. (2003) РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 289-294.

ДРЕВАЛЬ, И.В. (2003) ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ г.ХАРЬКОВА КАК ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ И КОМПОЗИЦИОННЫЙ РЕСУРС В СЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ. Коммунальное хозяйство городов . pp. 280-284.

ДУБРОВІНА, Н.А. and ШУЛЬГА, Г.Ю. (2003) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 139-146.

ДУДКО, В.Б. and МОКІН, Б.І. and РОЗВОДЮК, М.П. (2003) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТРАМВАЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 184-189.

ДУДОЛАД, А.С. and СЕДАК, В.С. and ПЕЛЬКИНА, Л.Н. (2003) НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 83-94.

ДУШКИН, С.С. (2003) РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОМИРЕНСКИЙЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 96-101.

ДУШКИН, С.С. and ГУСЬ, И.Н. and ВОЛОДЧЕНКО, О.В. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСАЖДЕНИЯ КОАГУЛИРОВАННЫХ ПРИМЕСЕЙ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 133-138.

ДУШКИН, С.С. and ТКАЧОВ, В.О. and ТИХОНЮК-СИДОРЧУК, В.О. (2003) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА м.ХАРКОВА І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 78-83.

ДЬОМІН, М.М. and ЛЕОНТОВИЧ, В.В. and ОСЕТРІН, М.М. and ОСІТНЯНКО, А.П. and ЧЕРЕДНИЧЕНКО, П.П. (2003) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ГОСПОДАРСТВО”. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 265-274.

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2003) Міжнародна економіка. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Дегтерева, Л.И. and Гуцал, И.А. (2003) Пособие к практическим занятиям и курсовой работе по "Технологии очистки сточных вод и микробиологии". [Teaching Resource]

Дорохов, Олександр Володимирович (2003) ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ВЕТРОЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИХ К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДЕМПФИРУЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО ШУНТИРОВАНИЕМ. Електротехніка і Електромеханіка (4).

Дроздова, І.П. (2003) Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни "Ділова українська мова". [Teaching Resource]

Е

ЕГОРШИН, А.А. and МАЛЯРЕЦ, Л.М. (2003) МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 54-65.

ЕСАУЛОВ, С.М. and КАНОВЧЕНКО, А.С. and КАПЛИЕНКО, В.А. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МАРШРУТНОГО РАСПИСАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 189-192.

ЕСАУЛОВ, С.М. and ОСАДЧИЙ, Р.М. and ТАРАН, А.А. (2003) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ОТРАБОТАННОЙ ВОДЕ МОЕЧНО-УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКСА ДЕПО. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 84-87.

Ж

ЖАРОВА, Н.В. (2003) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА, ТА ВИЯВЛЕННЯ ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 222-229.

ЖИДКОВА, Т.В. (2003) ПРОБЛЕМИ УТРИМАННЯ ВЕТХОГО І АВАРІЙНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 298-302.

ЖИНЖИКОВА, І.В. (2003) ВИВЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ НА ІПОТЕЧНЕ ЖИТЛОВЕ КРЕДИТУВАННЯ (на прикладі Харківського регіону). Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 46-51.

ЖУКАРЕВ, В.Ю. (2003) ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 94-98.

З

ЗАХАРЧЕНКОВ, С.П. (2003) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 91-98.

ЗЕЛЬЦЕР, Є.Р. (2003) СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ – ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 158-164.

ЗОЛОТОВ, С.М. and ПУСТОВОЙТОВА, О.М. and ГАПОНОВА, Л.В. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ АКРИЛОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ К ВЛИЯНИЮ АГРЕССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 76-79.

ЗОЛОТОВ, С.М. and ПУСТОВОЙТОВА, О.М. and ПСУРЦЕВА, Н.А. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АКРИЛОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 68-73.

ЗУБРИЧ, К.И. (2003) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВЫБРОСОВ НАРУЖНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ЗА КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 242-245.

ЗУБРИЧ, К.И. (2003) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 148-153.

Заіченко, В.І. (2003) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Безпека праці в будівництві". [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2003) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Teaching Resource]

Золотарьова, І.М. (2003) Методичні вказівки з основ психології та педагогіки. Cтислий конспект лекцій. [Teaching Resource]

Й

ЙОЩЕНКО, В.И. and Рой, В.Ф. (2003) АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 138-142.

К

КАЗАК, Е.Н. (2003) О ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА ОПТОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 184-192.

КАЙЛЮК, Є.М. and ФІРСОВА, І.В. (2003) ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 40-44.

КАЛІНІЧЕНКО, І.В. (2003) ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 212-215.

КАЛАШНИКОВА, Т.Ю. (2003) К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 264-268.

КАПЦОВ, І.І. and ЖИГАНОВ, І.Г. (2003) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 94-99.

КАПЦОВ, И.И. and ЖИГАНОВ, И.Г. (2003) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА В УКРАИНЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ВИДА ТОПЛИВА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 56-60.

КАРДАШ, И.П. and Доля, В.К. (2003) СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ КООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 211-216.

КАРЛОВА, О.А. (2003) РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 11-15.

КАРПЕНКО, Ю.В. (2003) КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ “ПОТЕНЦІАЛ”. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 109-113.

КАРПУШИН, Е.І. (2003) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ КЕРУВАННЯ РУХОМОЮ ОДИНИЦЕЮ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ НА ПРОСТОМУ ПЕРЕГОНІ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 142-146.

КАСИМОВ, А.М. and ЗАЛИЗНЫЙ, В.С. and Линник, И.Э. (2003) КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 128-135.

КИЗИЛОВ, Г.І. (2003) ОЦІНКА РІВНЯ НЕСИСТЕМАТИЧНОГО РИЗИКУ ЗРОСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 102-106.

КИРДИНА, Е.Г. and ПАКУЛИНА, И.С. (2003) РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 206-215.

КЛЕЙН, Е.Б. and НИКИТЕНКО, Г.В. and КОЛОТИЛО, А.Н. and ЛЯЩЕНКО, Г.Л. (2003) ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТАХ ГКП «ХАРЬКОВКОММУНОЧИСТВОД». Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 340-344.

КЛЕМЕШЕВ, А.Г. and РЯБОВ, А.В. (2003) ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ РЕЗАНИЕМ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЧУГУНОВ ПРИ РЕМОНТЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 190-195.

КЛИМОВ, А.А. (2003) СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ (22.08.2003 г. – 23.08.2003 г.). Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 219-236.

КЛЮШНИЧЕНКО, Е.Е. (2003) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 8-14.

КОВАЛЕНКО, В.І. (2003) ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТРОЛЕЙБУСА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 166-170.

КОВАЛЬ, И.Н. (2003) ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 160-171.

КОВАЛЬОВ, В.М. (2003) КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ ТИРИСТОРНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 133-138.

КОВРОВ, А.В. (2003) К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЙ В ОДНОСКАТНЫХ БАЛКАХ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 333-338.

КОЖУШКО, В.П. and ЛЫСЯКОВ, И.Н. (2003) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РЕАКТИВНЫХ УСИЛИЙ В ПОЛОСАХ НА ГРУНТОВОМ ОСНОВАНИИ ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 44-49.

КОЖУШКО, Г.М. (2003) ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ НАДІЙНІСТЬ НАТРІЄВИХ ЛАМП ВИСОКОГО ТИСКУ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 211-218.

КОЛЕСНИКОВ, О.М. (2003) ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 164-169.

КОЛЕСНИКОВА, Н.М. (2003) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПРИ КАЛЬКУЛЮВАННІ СОБІВАРТОСТІ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 124-134.

КОРИНЬКО, И.В. (2003) МОБИЛЬНОЕ ЗАТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 69-71.

КОРИНЬКО, И.В. (2003) ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ г.ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 337-340.

КОРИНЬКО, И.В. and ПИЛИГРАММ, С.С. and КОВАЛЕНКО, А.Н. and ЗЕЛЕНСКИЙ, Б.К. (2003) ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ г.ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 344-348.

КОСИНСКИЙ, Р.А. (2003) ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 150-160.

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2003) СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД В АРХІТЕКТУРІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ*. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 291-296.

КРИЖАНОВСКАЯ, Н.Я. and ШЕХОДИ, АЛИ ХАСАМ (2003) ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 3-8.

КРИЖАНОВСКАЯ, Н.Я. and ЯНКОВИЧ, С.С. (2003) СРЕДСТВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА В ФОРМИРОВАНИИ ФИТОСРЕДЫ ЗИМНЕГО САДА. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 23-28.

КРИЖАНОВСЬКА, Н.Я. and Цигичко, С.П. (2003) ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 110-113.

КРУТИЙ, Л.М. and КОВАЛЕНКО, В.И. (2003) ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ТРОЛЛЕЙБУСА. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 195-199.

КРУТОВОЙ, Р.Ж. (2003) О СИСТЕМЕ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 218-221.

КРУТОВОЙ, Р.Ж. (2003) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К СОЗДАНИЮ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 161-166.

КУРНОВСЬКА, М.О. (2003) ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 16-21.

КУРНОВСЬКА, М.О. (2003) НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 82-87.

Кизилова, Л.О. and МАМОНОВ, К.А. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 179-183.

Кизилова Л.О., and Чечетова Н.Ф., (2003) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Оподаткування підприємств" і виконання контрольних завдань. [Teaching Resource]

Косов, В.В. (2003) Історія економічних учень. Тексти лекцій. [Teaching Resource]

Кучмиев, В.Г. and Доценко, Н.В. and Малафеев, Е.Е. and Чумаченко, И.В. (2003) Графовые модели объектов диагностирования. Авиационно – космическая техника и технология (43). pp. 97-99.

Л

ЛАГУТІН, Г.В. and ШПАКОВ, А.В. and ЗОЛОТОВА, Н.М. and Сухонос, М.К. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 80-84.

ЛАПШИН, А.С. and ШАПОВАЛ, С.В. and ДОРОНИН, Е.В. (2003) МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 73-76.

ЛЕВІТ, Л.Г. (2003) ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ВЛАСНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 148-152.

ЛЕВІТ, Л.Г. (2003) ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 67-72.

ЛЕЛЮК, В.А. (2003) ПРОБЛЕМЫ РЕИНЖИНИРИНГА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 21-27.

ЛЕЛЮК, Н.Е. and Шкурко, О.В. (2003) АУДИТ КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 201-204.

ЛУЖАНСКАЯ, А.В. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕИЗОТЕРМИЧНОСТИ ПЛОСКИХ СТРУЙ НА ТРАЕКТОРИЮ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 257-261.

ЛУКЬЯНЧЕНКО, И.А. (2003) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 128-135.

ЛЫСАК, Л.В. (2003) ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИНЫ КРАТНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 191-193.

ЛЫСАК, Л.В. and РЕДЬКО, А.Ф. and СТОЯНОВ, Ф.А. and СТОЯНОВ, Л.Ф. (2003) РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ В ГОРОДСКОЙ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 31-34.

Ладыженская, С.Р. (2003) Экономика туризма. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Линник, І.Е. (2003) Інженерна підготовка територій населених місць: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Лукашенко, В.М. (2003) Методические указания для выполнения курсового проекта «Технология очистки сточных вод от гексанорастворимых продуктов». [Teaching Resource]

М

МАГАМЕДЕМІНОВА, З.І. (2003) МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 135-138.

МАКАЧЕВ, А.Ю. and ЛУШНИКОВ, Н.А. (2003) ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОКРЫТИЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ АДЕСТРУКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 334-337.

МАЛЯРЕНКО, В.А. (2003) ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ДІЮЧИЙ ВАЖІЛЬ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 8-15.

МАЛЯРЕНКО, В.А. and ОРЛОВА, Н.А. (2003) МОДЕРНИЗАЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 300-307.

МАМОНОВ, К.А. (2003) РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 130-136.

МАНАКОВА, Н.О. (2003) МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 275-279.

МАРТЫШОВА, Л.С. (2003) УРБОЭКОЛОГИЯ ГОРОДА КАК «РЕАЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА» ПРИРОДЫ В АРХИТЕКТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ г.ХАРЬКОВА). Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 296-300.

МАРЧАК, І.І. and МИСАК, Й.С. and ІВАСИК, Я.Ф. and ЛАШКОВСЬКА, Н.М. and ЦЕПАК, О.Г. (2003) ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ВТРАТУ ТЕПЛА В НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОТУЖНИМИ ВОДОГРІЙНИМИ КОТЛАМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 14-21.

МАТВЕЕВА, И.В. and ДРОЗД, Г.Я. (2003) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УТИЛИЗАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 106-111.

МАТВЕЕНКО, В.Т. (2003) ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 119-123.

МЕНЕЙЛЮК, А.И. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ПОД СЛОЕМ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 66-69.

МЕНЕЙЛЮК, А.И. (2003) НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА В ГРУНТЕ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 16-19.

МЕРЕНКОВА, Л.А. (2003) МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 55-61.

МИРЕНСКИЙ, И.Г. and БАБИЧЕВА, О.Ф. (2003) ВИТОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ КОЛЕС ТРАНСПОРНЫХ СРЕДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 197-202.

МИРЕНСКИЙ, И.Г. and ЗУБРИЧ, К.И. (2003) ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЕТОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ». Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 214-218.

МИСАК, Й.С. and КРАВЕЦЬ, Т.Ю. and МАТУСЕВИЧ, В.К. and ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ, П.Й. (2003) ПРОБЛЕМИ СПАЛЮВАННЯ НИЗЬКОСОРТНОГО ПАЛИВА В КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВКАХ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 47-51.

МИХАЙЛЕНКО, О.П. and МАЛИШ, О.А. (2003) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 63-67.

МОЛОДЧЕНКО, Г.А. and ФОМИН, С.Л. (2003) ОГНЕСТОЙКОСТЬ СИЛОСОВ И СИЛОСНЫХ КОРПУСОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 72-76.

МОЛОДЧЕНКО-СЕРЕБРЯКОВА, Т.Г. (2003) УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ ЕГО СТОИМОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 345-349.

МОЛЯКА, О.І. (2003) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 23-28.

МОЛЯКА, О.І. (2003) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ СКЛАДАННІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 72-76.

МУСА САЛЕХ, ШАГИН (2003) ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 294-298.

Мазур, В.А. (2003) Металлические конструкции гражданских зданий и инженерных сооружений: Учебно-методическое пособие. [Teaching Resource]

Маляренко, В.А. and Орлова, Н.А. (2003) Энергосберегающий потенциал в жилом фонде г.Харькова. Интегрированные технологии и энергосбрежение (4). pp. 36-40.

Малєєв, О.І. (2003) Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти. Кабінет Міністрів України.

Мвуджо, О. (2003) Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа-пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп. Other thesis, Харківська державна академія міського господарства.

Мовчан, Н.М. and Бабичева, О.Ф. and Закурдай, С.А. (2003) Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования ГЭТ: Конспект лекций. [Teaching Resource]

Мухортов, М.Л. (2003) Конспект лекцій з курсу "Теорія й критика архітектури ХХ століття" Частина 1. [Teaching Resource]

Н

НАЗАРЕНКО, О.Я. (2003) К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ГКП «ХАРЬКОВКОММУНОЧИСТВОД». Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 261-265.

НАЗАРОВА, Г.В. (2003) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА КОРПОРАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 32-44.

НАУМЕНКО, М.О. (2003) РИНКОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 65-70.

НЕСТЕРЕНКО, С.В. and СТАСЕНКО, С.П. (2003) КОМПЛЕКСОНАТНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 87-93.

НЕФЁДОВ, Л.И. and ПЕТРЕНКО, Ю.А. (2003) БЕСКОНФЛИКТНЫЕ СРЕДСТВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 240-243.

НЕФЁДОВ, Л.И. and ЛЕВТЕРОВ, А.А. and ПЛУГИНА, Т.В. and РЕУТОВ, В.П. (2003) МОДЕЛЬ ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОФИСА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 258-264.

НЕЧИПОР, О.М. (2003) РОЗРАХУНОК ВІДСТІЙНИКІВ БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТРУБИ З НИЗХІДНО-ВИСХІДНИМ РУХОМ ВОДИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 147-154.

НИКИТЕНКО, В.И. (2003) ВОЗВЕДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТВОЛОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 313-321.

НИКУЛИНА, Е.В. (2003) РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 169-175.

НОВОБРАНОВ, В.Н. and ОБУХОВА, Н.В. (2003) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С ЛИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 84-91.

Новикова, М.Н. and Боровик, М.В. (2003) Формирование социальной политики предприятия. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (173). pp. 41-46.

О

ОВЧИННИКОВ, С.С. and ПОЛИЩУК, В.Н. and САПРЫКА, А.В. and ПАХОМОВ, П.Л. (2003) ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ ФОТОДИОДНОЙ МАТРИЦЫ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 249-252.

ОВЧИННИКОВ, С.С. and ПОЛИЩУК, В.Н. and САПРЫКА, А.В. (2003) РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ЭРОЗИИ ЭЛЕКТРОДОВ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 254-258.

ОКСЕНЕНКО, С.П. (2003) ВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 138-142.

ОЛЕКСЮК, А.А. and РАДЬКО, Н.Ф. (2003) ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 144-149.

ОПЕКУНОВА, Н.В. (2003) СКРИНИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 98-103.

ОРЛОВ, В.О. and ТУРОВСЬКА, Г.І. (2003) БЕЗРЕАГЕНТНЕ ОЧИЩЕННЯ РІЧОК ПОЛІССЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 128-132.

ОСИПОВ, С.В. (2003) РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 114-119.

ОСПИЩЕВ, В.И. and КУЛЬБАШНАЯ, Н.И. and ДЕГТЯРЕВ, Д.И. and БАСОВ, Д.М. (2003) ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 226-230.

ОСПИЩЕВ, В.И. and ПРУНЕНКО, Д.А. and ЗОРИНА, В.Н. and ОВЧАРОВ, А.Н. and ИСЛАНКИНА, И.А. and АНИСИМОВА, А.Г. (2003) ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СБОР И УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 51-55.

ОСПИЩЕВ, В.И. and ПРУНЕНКО, Д.А. and ОВЧАРОВ, А.Н. (2003) ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТЕ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 177-181.

ОСТРОВСЬКИЙ, І.А. and ДАНИЛЬЧЕНКО, Є.П. and ШЕКШУЄВ, О.А. (2003) ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 28-32.

Огурцова, Н.І. and Юр'єва, Ю.Ю. (2003) Положення про формування наказів у корпоративній системі “Навчальний процес”. Харківська національна академія міського господарства, Харківська національна академія міського господарства.

Оспіщев, В.І. and Пруненко, Д.О. (2003) Посібник до практичних занять з курсу "Маркетинг". [Teaching Resource]

П

ПІЧУГІН, С.Ф. and МАХІНЬКО, А.В. (2003) ІМОВІРНІСНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ НАКОПИЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ В СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ДІЇ ВИПАДКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 322-333.

ПІЧУГІН, С.Ф. and МАХІНЬКО, А.В. (2003) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ НАВАНТАЖЕННЯ, ПРЕДСТАВЛЕНОГО У ВИГЛЯДІ АБСОЛЮТНИХ МАКСИМУМІВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 20-25.

ПІЧУГІНА, Т.С. and ГОРДІЄНКО, Н.І. (2003) ОЦІНКА СИСТЕМ ОБЛІКУ ВИТРАТ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 124-128.

ПАВЛОВА, В.Г. (2003) ТЕПЛООБМЕН ПРИ ПЛЕНОЧНОМ ТЕЧЕНИИ ТРЕХФАЗНОЙ ЖИДКОСТНОЙ СУСПЕНЗИИ В ВЫПАРНЫХ АППАРАТАХ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 70-74.

ПАНАСЕНКО, А.А. and СТУЛОВ, В.В. (2003) ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 38-41.

ПЕРЕПЕЛИЦА, М.В. (2003) СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ПРИНЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 104-109.

ПЕТРОВА, В.Ф. (2003) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 8-18.

ПЕТРОСОВ, В.А. and АГАДЖАНОВ, Г.К. and ГРИГОРЧУК, Ю.Н. (2003) ПРИНЦИПЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА В ХОДЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 3-10.

ПЕТРОСОВ, В.А. and ВАСИЛЕНКО, С.Л. and КРАСОВСКИЙ, Г.Я. (2003) ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 15-20.

ПИОТРОВСКИ, ЕЖИ (2003) ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 180-188.

ПИОТРОВСКИ, ЕЖИ (2003) НОВАЯ МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 39-46.

ПИОТРОВСКИ, ЕЖИ and ДЕНИШЕВСКИ, ВОЙЦЕХ (2003) МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗДУХООБМЕНА В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 60-70.

ПИСАРЕНКО, Г.О. (2003) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 119-123.

ПИСКЛЯРОВА, И.В. (2003) АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 239-244.

ПИЧУГИН, С.А. (2003) ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМ ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 116-119.

ПИЧУГИН, С.А. and ПИЧУГИНА, Т.С. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 87-90.

ПИЧУГИН, С.А. and ПИЧУГИНА, Т.С. (2003) НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 244-247.

ПИЧУГИН, С.Ф. and Бибик, Н.В. (2003) УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ СТАЛЬНЫХ БАЛОК С РАСПОРОМ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 53-60.

ПИЧУГИНА, Т.С. and ПИЧУГИН, С.А. (2003) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 135-139.

ПЛЕХОВА, А.А. and БРЕДИХИН, В.М. (2003) РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СОЕДИНЕНИЯ В НЕОДНОСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ТРАССЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТЕЙ ОКРУЖНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 166-171.

ПЛЕШКОВ, П.Г. and КОТЫШ, А.И. and КАЗАНЦЕВ, Ю.И. (2003) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНАЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ВЫПУСКОМ ПРОДУКЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 129-133.

ПОКОЗИЙ, С.И. (2003) МАСШТАБНОСТЬ СРЕДЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 16-18.

ПОКОЛЕНКО, В.О. (2003) ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ МЕТОДОМ БАЛАНСУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 244-249.

ПОКОЛЕНКО, В.О. and АЧКАСОВ, І.А. and ПАН, М.П. and ЮР'ЄВА, С.Ю. and СОБОЛЕВА, Г.Г. (2003) СИСТЕМОТЕХНІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 102-109.

ПОКОЛЕНКО, В.О. and ШПАКОВ, А.В. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 199-203.

ПОПОВА, С.М. (2003) ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У РОЗРОБЦІ ГРАФІКІВ ПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 81-85.

ПОСПЄЛОВ, О.М. (2003) ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 70-77.

ПРАСОЛЕНКО, А.В. (2003) К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 188-192.

ПРОКОПЕНКО, В.Л. (2003) К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА ТОВАР ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 224-231.

ПРОКОПЕНКО, О.О. (2003) ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 231-234.

ПУЗИР, В.Г. and РЕМЕЗ, І.В. (2003) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ЛЮДИНО-МАШИННИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 219-223.

Панайотова, Т.Д. and Ігнатов, І.І. and Зайцева, І.С. (2003) Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії. [Teaching Resource]

Прасол, В.М. and Величко, В.В. (2003) Методичні вказівки для виконання практичних і самостійних занять з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". [Teaching Resource]

Р

РАПОПОРТ, Г.А. (2003) К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БЕСКОНЕЧНОЙ ОСАДОЧНОЙ ЛУНКИ ДЛЯ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОСНОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 82-91.

РОЙ, В.Ф. and СКОПЕНКО, В.В. (2003) СОЗДАНИЕ МАЛОЙ АСКУЭ НА БАЗЕ ИВК «МЕТРОНИКА-АЛЬФАМЕТ 2.19». Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 166-170.

РОМАНЕНКО, І.І. and Гордієнко, С.М. (2003) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ НА БАЗІ ТИПОВОГО КАРКАСА МІЖВИДОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 326-331.

РОМАНЕНКО, В.В. (2003) ПРОБЛЕМИ ФОНДОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 183-189.

РУБАН, О.А. and БАТАШЕВА, К.В. and БАЛАШОВА, Ю.Б. (2003) РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ НА ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ С УЧЕТОМ ИНЕРЦИОННОСТИ ГРУНТОВЫХ МАСС. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 308-312.

РЫБАЛОВА, О.В. (2003) ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛЫХ РЕК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕКРЕАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 123-133.

РЯБЧЕНКО, О.Д. (2003) ОСНОВИ ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ, ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 27-40.

РЯБЧЕНКО, О.Д. (2003) ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ В МІСТАХ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ: ДОСВІД І СТАНОВЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 161-172.

РЯБЧЕНКО, О.Д. and ХАРКО, В.Ю. (2003) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЯ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДО РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 120-124.

Романенков, Ю.А. and Федоренко, Н.М. and Чумаченко, И.В. (2003) Аналитический подход к управлению инвестициями. Системи обробки інформаціï: Зб. наук. пр. (1). pp. 88-91.

С

САВЕЛЕНКО, І.В. (2003) ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ЗОНАМИ ТАРИФІВ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФІКА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 170-174.

САФОНОВ, К.А. (2003) ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СИМФЕРОПОЛЯ НАЧАЛА XIX в. И ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 280-283.

САФОНОВ, К.А. (2003) ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПРИГОРОДНОЙ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ В КРЫМУ НА РУБЕЖЕ XVIII-XIX вв. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 8-15.

СВЕРГУЗОВА, С.В. and ПОРОЖНЮК, Л.А. (2003) ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 125-128.

СВЕТЛИЧНАЯ, В.Ю. and ЧЕЧЕТОВА, Н.Ф. (2003) «БЕРЕЖЛИВОСТЬ – НЕИССЯКАЕМЫЙ КАПИТАЛ»: К ВОПРОСУ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ФАКТОРА ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 18-23.

СЕЛИВАНОВ, С.Е. and САРАХМАНОВ, Д.Д. (2003) ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 279-284.

СЕМЕНОВ, В.Т. and ВЫСОЦКАЯ, Г.В. and ПРАСОЛ, В.М. (2003) ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 26-31.

СЕМЕНОВ, В.Т. and ТОРКАТЮК, В.И. and ПЕТРОВА, В.Ф. and ЗОЛОТОВА, Н.М. and ГОРБАЧЕВА, Ю.И. (2003) ФОРМИРОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА УРОВНЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 247-257.

СЕМЕНОВ, В.Т. and ШИПУЛИН, В.Д. and ШТОМПЕЛЬ, Н.Э. (2003) ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕГАПОЛИСА ХАРЬКОВ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 230-234.

СИНЧУК, О.Н. and ОСАДЧУК, Ю.Г. and САЛЬНИКОВ, М.П. (2003) К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 141-147.

СКЛЯРУК, Н.И. (2003) ОБОСНОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 157-161.

СКЛЯРУК, Н.И. (2003) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 114-119.

СКОКОВ, Б.Г. and КРАЇВСЬКА, І.А. (2003) РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 146-150.

СОЛОДОВНИК, О.А. (2003) АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «УСЛУГА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ». Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 148-154.

СОСКОВ, А.Г. and АЛАЕВ, П.Н. and СОСКОВА, И.А. (2003) РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ С ПРИЖИМНЫМИ КОНТАКТАМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ТОКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 142-148.

СТЕЛЬМАХ, О.В. (2003) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОГО ПАРКУВАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 202-207.

СТЕШЕНКО, Е.Д. (2003) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 202-206.

СТОЛЬБЕРГ, Ф.В. and ЛАДИЖЕНСЬКИЙ, В.М. (2003) ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 118-122.

СУХОВЄЄВА, Н.І. and СПІВАКОВА, Н.О. (2003) ВПЛИВ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 114-119.

Самошкін, В.П. and Форкун, Я.Б. and Алаєв, П.М. and Коваленко, В.І. (2003) Методичні вказівки до вирішення спеціалізованих задач з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". [Teaching Resource]

Свиренко, Л.П. and Штепенко, О.Л. and Яковлев, В.В. and Дядин, Д.В. (2003) Программа и методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Литоэкология". [Teaching Resource]

Соколова, Н.А. and Шевченко , А.О. (2003) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Загальний курс транспорту". [Teaching Resource]

Степура , В.І. (2003) Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у процесі експлуатації. Other thesis, Харківський національний авіаційний університет.

Т

ТАРАНОВ, В.Г. and САЛТОВЕЦ, Е.А. (2003) О ПРОБЛЕМЕ ПОДТОПЛЕНИЯ В г.ХАРЬКОВЕ И ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 135-142.

ТАРЯНИК, О.М. (2003) ВПЛИВ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА СТРАТЕГІЮ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 98-101.

ТАРЯНИК, О.М. (2003) СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ І МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 68-72.

ТЕЛИМА, С.В. (2003) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМЕНЕВИХ ДРЕНАЖІВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 101-106.

ТЕРЕШИН, В.Н. and ХОМЕНКО, Д.В. (2003) МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА В ЭЛЕКТРОАППАРАТОСТРОЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 251-254.

ТЕРНОВЦЕВ, В.Е. and КОЧЕТОВ, Г.М. (2003) ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПРОМЫВНЫХ ВОД ЛИНИИ НИКЕЛИРОВАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 162-167.

ТЕРНОВЦЕВ, В.Е. and КОЧЕТОВ, Г.М. and ПОТАПЕНКО, Л.И. (2003) РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОЧИСТКИ ПРОМЫВНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ В ОСВЕТЛИТЕЛЕ СО ВЗВЕШЕННЫМ ОСАДКОМ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 111-118.

ТЕРТЫШНЫЙ, В.А. and БАНАХ, В.А. and ФЕДЧЕНОК, А.И. (2003) ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 269-274.

ТИМОФЕЕВА, В.П. (2003) ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА НА ОСНОВЕ ДОБАВОК НОВОГО КЛАССА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 321-326.

ТИЩЕНКО, А.Н. and ГОЛОВКО, О.С. (2003) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 10-16.

ТИЩЕНКО, Л.В. (2003) ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 78-81.

ТКАЧ, А.А. and МАТВІЄНКО, Т.О. (2003) ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ СТІЧНИХ ВОД ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 74-77.

ТКАЧЕВ, В.А. and СОРОКИНА, Е.Б. (2003) ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ВОДА, ЭКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВО". Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 284-285.

ТОРКАТЮК, В.И. and ГАРЬКОВЕЦ, А.А. (2003) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 245-248.

ТОРКАТЮК, В.И. and ЗОЛОТОВА, Н.М. and МЕЛЬМАН, В.А. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 61-68.

ТОРКАТЮК, В.И. and МОМОТ, Т.В. and СОБОЛЕВА, А.Г. (2003) АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ: ОПЫТ УКРАИНЫ И РОССИИ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 154-158.

ТОРКАТЮК, В.И. and НОХРИНА, Л.А. and ПАН, Н.П. and ТРОЯНОВСКАЯ, О.Б. and ХОХОТОВ, А.А. (2003) ПРОБЛЕМЫ СНОСА И УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 77-82.

ТОРКАТЮК, В.И. and ПАН, Н.П. and СУХОНОС, М.К. (2003) СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 235-240.

ТЫЩИК, С.Н. (2003) ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ОЧЕРЕДЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ СТОЯНИЯ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 51-56.

ТЫЩИК, С.Н. and ГУБАРЬ, В.Ф. and ЗАХАРОВ, В.И. (2003) АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 149-153.

Таранов, В.Г. and Рудь, А.Г. (2003) Методические указания и исходные данные к курсовой работе «Расчёты устойчивости грунтовых массивов» (№1494). [Teaching Resource]

У

УФИМЦЕВА, В.Б. (2003) ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШИРОТНО ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 174-178.

УФИМЦЕВА, В.Б. (2003) МЕТОД И АЛГОРИТМЫ ХЕШИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННЫХ МАТРИЦ ФИБОНАЧЧИ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 275-279.

Ф

ФОКИН, В.С. and КОШЕЛЬНИК, В.М. and КОШЕЛЬНИК, А.В. and ЗБАРАЗ, Л.И. (2003) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОСОДЕРЖАНИЯ СМЕСИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ПЛАСТИНЧАТОГО ИСПАРИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 168-171.

Фесенко, Г. Г. (2003) Культурно-історичні студії в українознавстві (філософсько-епістемологічний аспект). Збірник наукових праць НДІУ (1). pp. 326-330.

Х

ХАРИСОВ, А.А. (2003) ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В УЕДИНЕННЫХ ПРЯМЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКАХ ПРИ УСТАНОВИВШИХСЯ ТОКОВЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 154-161.

ХАРИСОВ, А.А. (2003) К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЯВЛЕНИЯ ПИНЧ-ЭФФЕКТА В УЕДИНЕННЫХ ПРЯМЫХ КРУГЛЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКАХ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 221-227.

ХАРИСОВ, А.А. (2003) К ВОПРОСУ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ УЕДИНЕННЫХ ПРЯМЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 268-275.

ХАРИСОВ, А.А. (2003) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЯМОГО МНОГОПРОВОЛОЧНОГО ПРОВОДНИКА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 153-161.

ХАРЛАМОВА, Е.В. (2003) ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ МАТЕРИАЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОДООБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМПЛЕКСАХ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 40-45.

ХАРЧЕНКО, В.Ф. (2003) ПОСТРОЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 124-129.

ХВОРОСТ, Н.В. (2003) КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 172-179.

ХОРУЖИЙ, В.П. (2003) ОЧИСТКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 107-114.

Ч

ЧЕБАНОВ, А.Ю. (2003) ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДТОПЛЕНИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 133-138.

ЧЕЛЯДИН, Л.І. (2003) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВУГЛЕЦЕВО-МІНЕРАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 81-84.

ЧЕНЧЕВИЙ, В.Г. and НОВОХАТНІЙ, В.Г. (2003) ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ З РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 48-53.

ЧЕРНЫХ, Л.Ф. (2003) РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЯ С НАПОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 118-123.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ, А.Д. (2003) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 3-7.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ, А.Д. (2003) ПРОЕКТНІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ Й “ІНЖИНІРИНГОВІ” ПОСЛУГИ В БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 44-49.

ЧИСТЯКОВА, И.А. (2003) РОЛЬ АМОРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 136-139.

ЧУМАК, А.Н. (2003) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 175-184.

ЧУПРЫНИН, А.А. (2003) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 348-351.

Червякова, Т.Б. (2003) Біологія і екологія людини: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Чумаченко, И.В. and Кучмиев, В.Г. and Доценко, Н.В. (2003) Перечисление бихроматических графов. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (4). pp. 205-207.

Чумаченко, И.В. and Момот, В.М. (2003) Выбор стратегии оперативного управления. Управління проектами та розвиток виробництва (4). pp. 123-130.

Чумаченко, И.В. and Романенков, Ю.А. (2003) Управление запасами в производственной системе в условиях неопределенности. Авіаційно-коcмічна техніка і технологія (1). pp. 164-166.

Ш

ШАЛЕННЫЙ, В.Т. (2003) МЕТОДИКА ПОЭТАПНОГО ОТБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 309-316.

ШАРИПОВА, Т.К. (2003) ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С КОНДОМИНИУМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 145-148.

ШЕХАДИ, АЛИ ХАСАН (2003) ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 118-124.

ШИНКЕВИЧ, Е.С. and МАНЖОС, А.С. and СИДОРОВА, Н.В. and ЛУЦКИН, Е.С. and ПОЛИТКИН, С.И. (2003) ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 338-345.

ШПАКОВ, А.В. (2003) ВИКОРИСТАННЯ СІТЬОВИХ МОДЕЛЕЙ „РОБОТИ - ВЕРШИНИ” В ПРАКТИЦІ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КОРПОРАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 253-258.

ШПАЧУК, В.П. and КОВАЛЕНКО, А.В. (2003) ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЛЬСОВ НА НАДЁЖНОСТЬ ПУТЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 202-206.

ШПАЧУК, В.П. and КОВАЛЕНКО, А.В. (2003) СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТЫКОВ ТРАМВАЙНОГО ПУТИ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 176-180.

ШУБОВИЧ, С.А. (2003) ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТЕКСТ ГОРОДА. К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 18-23.

ШУТЕНКО, А.Л. (2003) ПРОБЛЕМИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 91-102.

ШУТЕНКО, Л.М. (2003) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ РІШЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 3-16.

ШУТЕНКО, Л.Н. and ГАВРИЛОВ, Э.В. (2003) ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 181-185.

ШУТЕНКО, Л.Н. and ДУШКИН, С.С. and ЗОЛОТОВ, М.С. and СОРОКИНА, Е.Б. and МЕЛЬМАН, В.А. (2003) АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ г.ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 73-78.

ШУТЕНКО, Л.Н. and СЕМЕНОВ, В.Т. and БАБАЕВ, В.Н. (2003) СТРАТЕГИЯ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (53). pp. 3-7.

ШУТЕНКО, Л.Н. and ТОРКАТЮК, В.И. and ПАН, Н.П. and ЗОЛОТОВА, Н.М. and БУТНИК, С.В. (2003) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 29-56.

ШУТЕНКО, А.Л. (2003) ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 203-213.

Шаповалов, О.М. and Псурцева, Н.О. (2003) Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни "Залізобетонні та кам’яні конструкції". Розділ 1 "Компоновка конструктивної схеми будівлі і статичний розрахунок поперечної рами”. [Teaching Resource]

Шепілко, Є.В. (2003) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Вакуумна техніка" (№1568). [Teaching Resource]

Шипулін, В.Д. and Запара, Л.Г. (2003) Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії. [Teaching Resource]

Шипулін, В.Д. and Шевчун, М.С. (2003) Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики. [Teaching Resource]

Шубович, С.А. (2003) КУЛЬТУРНЫЙ РЕСУРС ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (49). pp. 274-279.

Шутенко , Л.Н. and Пустовойтов, В.П. and Засядько, Н.А. (2003) Строительная механика: Краткий курс / Раздел 1. Статически определимые стержневые системы. [Teaching Resource]

Шутенко , Л.Н. and Пустовойтов, В.П. and Засядько, Н.А. (2003) Строительная механика: Краткий курс / Раздел 2. Статически неопределимые стержневые системы. [Teaching Resource]

Щ

ЩУРОВА, В.А. (2003) ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦІЙНОГО ВИРІШЕННЯ МІСЬКИХ ПЛОЩ У ЗОНІ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (47). pp. 113-118.

Ю

ЮР’ЄВА, Т.П. and МАТВЄЄВА, Н.М. and ЮР’ЄВА, С.Ю. (2003) УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЖКГ. Коммунальное хозяйство городов (52). pp. 196-200.

Я

ЯСИНСЬКИЙ, В.М. and СУБОЧЕВ, О.І. and ЯСИНСЬКА, О.В. (2003) ФОРМУВАННЯ ЧЕРГИ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 185-190.

ЯСТРЕМСЬКА, О.М. (2003) СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ БРЕНДІНГУ. Коммунальное хозяйство городов (48). pp. 192-198.

ЯЦЕНКО, А.Г. and ГРИЦУК, И.В. (2003) ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (51). pp. 171-176.

This list was generated on Thu Sep 21 22:15:51 2023 EEST.