Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Свободный доступ"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | З | К | Л | П | Р
Количество объектов на этом уровне: 14.

А

Анисимов, А. М. (2009) Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. ХНАГХ, Харьков, Украина.

Б

Бережна, К. С. (2015) ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ. Матеріали VI міжнародної наукової конференції молодих учених «МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору» .

Г

Гладкий, В.В. (2012) Визнання недійсним «третейського застереження» у договорах про отримання споживчого кредиту: практика та рекомендації. Юридична газета, 12 . С. 26-27.

Гладкий, В.В. (2017) К вопросу о теории трудоправовой ответственности. In: І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВХХІ СТОЛІТТІ" (SPXXI2017), 14-15.02.2107, Київ.

Гладкий, В.В. (2018) Проявления коррупции в Восточной Европе. Проявления коррупции в Восточной Европе, 4 (1). С. 4001-4012. ISSN 2413-9009

Гладкий , В.В. (2017) Темпоральні межі кримінальної відповідальності: передування притягнення до відповідальності настанню відповідальності. In: Закарпатські правові читання, 20-22.04.2017, Ужгород.

З

Задорожний, К.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання лабораторних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кунда, Н.Т (2014) Дослідження операцій. Курсовий проект. Влад Солтис. (Не опубликован)

Л

Лялін, О.І. (2018) Вплив складу субстрату контейнера на схожість насіння сосни звичайної. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «КОЛЕСНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 2018 р., 16-17 жовтня 2018 р., ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О. М. БЕКЕТОВА.

П

Пан , М.П. (2008) Інституційний цифровий репозиторій Харківської національної академії міського господарства. [Образовательные ресурсы]

Пан, Н.П. (2009) Для сайта. [Образовательные ресурсы]

Пархомець, В. (2011) Нові процеси і явища в сучасному українському словотворі. Лінгвокомп’ютерні дослідження: зб. наук. праць (4). С. 76-78.

Р

Родченко, В.Б. и Серьогіна, Д.О. (2012) Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку міських територій України та Росії. Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" Актуальні проблеми управління (12). С. 140-145.

Родченко, В.Б. и Серьогіна, Д.О. (2011) Трансформація розвитку науки і технологій найбільших міст України: організаційні та еволюційні аспекти. Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" Актуальні проблеми управління (14). С. 82-94.

Этот список был создан Tue Dec 11 20:23:52 2018 EET.