A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2020"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 29.

Teaching Resource

Булаєнко, М.В. (2019) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 603 Прикладної математики і інформаційних технологій на 2020 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Капенко, М.Ю. (2019) Електронний документообіг у професійній діяльності : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 126 – Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Електронна комерція : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент. [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Карпенко М. Ю. Електронний документообіг у проектувальній діяльності : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Карпенко М. Ю. Системи електронного документообігу : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Комп’ютерна графіка : конспект лекцій (модуль 1) для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи рівня вищої освіти магістр (для студентів усіх форм навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Системи електронного документообігу» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології та бази даних в обліку та аудиті» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Комп’ютерна графіка» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 071 – «Облік і оподаткування», 051 – «Економіка», 073 –«Менеджмент»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Системи електронного документообігу» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології та бази даних в обліку та аудиті» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Електронний документообіг у професійній діяльності» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 126 – Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Системи електронного документообігу» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. and Новожилова, М. В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання кваліфікаційної роботи рівня вищої освіти магістр (для студентів усіх форм навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О. Б. and Гавриленко, І. О. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів 2 – 3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології галузі знань 12 – Інформаційні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О. Б. and Гавриленко, І. О. (2019) Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О. Б. and Гавриленко, І. О. (2019) Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О. Б. and Гавриленко, І. О. (2019) Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2018) ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. Конспект лекцій для студентів 1-го курсу денного навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і опадаткування, 076 – Підпріемництво, торгі-вля та біржева діяльність. [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвинов, А. Л. (2019) Практикум з архітектури комп’ютерних систем: навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвинов, А. Л. (2019) Практикум з лабораторних робіт з Архітектури комп’ютерних систем: навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвинов, А.Л. and Сенчук, Т.С. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія систем масового обслуживання».для студентів 2-3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 122–Комп’ютерні науки, 151–Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126–Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, Олена Олександрівна (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МАШИНИ ТЮРІНГА. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource] (Submitted)

Петрова, Олена Олександрівна and Солодовник, Ганна Валеріівна (2020) АЛГОРИТМІЧНІ ЗАДАЧІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ. навч. посібник. [Teaching Resource] (Submitted)

Штельма, О.М. (2020) Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Штельма, О.М. (2020) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Дослідження операцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма, Ольга Миколаївна (2020) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Sat Jul 13 19:36:17 2024 EEST.