Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 401 Систем электроснабжения и электропотребления городов > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Д | К | М | П | Р | Т | Х | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 39.

Б

Бородин, Д.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»(для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородин, Д.В. (2016) Методические указания к практическим занятиям по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» (для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп‘ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до проведення лабораторних робот з дисципліни «Комп‘ютерні інформаційні технології в енергетиці»(для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехніка та електротехнології»), а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Волкова, О. Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Щербак, І.Є. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ» (для студентів 3, 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Доценко, С.І. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (для студентів 6 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" з спеціальності „Елек-тротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доценко, С.І. и Маляренко, В.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (для студентів 6 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" з спеціальності „Елект-ротехнічні системи електроспоживання”, 141 Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2016) Е.Д. Дьяков КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КАБЕЛЬНІ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ» Розділ «Повітряні лінії електропередачі с самонесучими ізольованими проводами» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки – 6.050701 Електротехніка та електротехнології (фахове спрямування Електротехнічні системи електроспоживання)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коробка, В. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ» (для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маляренко, В.А. и Шубенко, О.Л. и Андрєєв, С.Ю. и Бабак, М.Ю. и Сенецький, О.В. (2017) Когенераційні технології в малій енергетиці. Монографія. Рабочий документ. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

П

Перепечений, В.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕЛЕКТИРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плюгін, В.Є. и Карюк, А.О. и Якунін, О. А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плюгін, В.Є. и Карюк, А.О. и Якунін, О. А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до самостійного вивчення курсу “АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД”(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рожков, П.П. (2016) План видання каф СЕтаЕМ на 2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2016) П. П. Рожков, С. Е. Рожкова ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2016) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Темнохуд, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання»(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання,а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Темнохуд, І.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Темнохуд, І.О. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання,а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Темнохуд, І.О. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Харченко, В.Ф. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів усіх форм навчання: бакалаврів, що навчаються за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, професійного спрямування «електротехнічні системи електроспоживання» , бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійного спрямування «електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» (для бакалаврів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ " (для бакалаврів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. и Ковальова, Ю.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ” (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання та 4 курсу напряму підготовки 6.050701 - Електротехніка та електротехнології та 5 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів 2-ої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 805070103 - Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Швець, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехніка та електротехнології»), а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Швець, С.В. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехніка та електротехнології»), а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Ягуп, В.Г. и Ковальова, Ю.В. и Ягуп, К.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:19:39 2019 EET.