A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 110 Land Administration and GIS > Plan 2014"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 75.

Monograph

Мамонов, К.А. and Євдокімов, А.А. (2013) Муніципальна ГІС: Напрями формування та особливості реалізації. Other. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Метешкин, К.А. and Соколов, А.Ю. and Морозова, О.И. and Шевченко, В.А. and Поморцева, О. Є. (2013) МОНОГРАФИЯ. КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА IT- технологии в образовании и обучении в вузах. Теория и практика. Other. ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. (Unpublished)

Teaching Resource

Євдокімов, А.А. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. and Поморцева, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: А. А. Євдокімов, О. Є. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. and Поморцева, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: А. А. Євдокімов, О. Є. Поморцева. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. and Умніцин , В.В. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних, самостійних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов , А.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Законодавча база оцінки» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних та розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Законодавча база оцінки (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методологія оцінки нерухомості (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи землевпорядкування і кадастру (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анопрієнко, Т.В. and Радзінська, Ю.Б. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Землеустрій (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 2 для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для студентів 1курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова , І.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія та стандартизація» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЇ У НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АНАЛІЗ РИНКУ ЗЕМЛІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СФЕРІ ОЦІНКИ МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інвестиції у нерухомість і фінансування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аналіз ринку землі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиції у нерухомість і фінансування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз ринку землі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кучеренко, Є.І. and Глушенкова , І.С. and Творошенко, І.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і управління нерухомістю» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Економіка і управління нерухомістю (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010107 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Пиркова, О.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ЕкСПЕРТИЗА ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка природокористування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «МаТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ОцІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Творошенко, І.С. (2014) Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, КА and Глушенкова, ИС and Анопрієнко, ТВ (2014) Навчальний посібник. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ Частина 1 ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» для магістрів денної форм навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні мережі» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація, методологія, інформаційні технології наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи теорії систем та системний аналіз для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. and Поморцева, О. Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи терорії систем» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: К. О. Мєтєшкін, О. Є. Поморцева. [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. and Поморцева, О. Є. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи теорії систем напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. and Поморцева, О. Є. and Толстохатько, В.А. (2013) СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАФЕДРЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. [Teaching Resource] (Unpublished)

Метешкін, К.О. and Шаульський, Д.В. (2013) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ПРАКТИКУМ З МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ. Практикум для виконання лабораторних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Математична обробка геодезичних вимірів" для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Отечко, С.А. (2013) Методичні вказівки і завдання до лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Картографія з основами топографії та ГІС» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Отечко, С.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Картографія (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Отечко, С.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Картографія з основами топографії та ГІС (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Отечко, С.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Супутникова геодезія і сферична астрономія (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович and Поморцева, О. Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «транспортно–навігаційні геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: І. М. Патракєєв, О. Є. Поморцева. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.А. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.А. and Умніцин , В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, ЕЕ (2013) видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2014) БАЗИ ДАНИХ: ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА Лабораторний практикум НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» всіх форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: О. Є. Поморцева. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2012) Курсова робота з дисципліни «Транспортно–навігаційні геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: І. М. Патракєєв, О. Є. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: О. Є. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Е. (2012) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: О. Е. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Творошенко, І.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Творошенко, І.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління оціночними проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федорова, А.Ю. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИФРОВА КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи геодезії» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА Робоча програма навчальної дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. (2013) Шаульський Д. В. Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. (2013) Шаульський Д. В. Конспект лекцій з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шипулін, В.Д. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Геоінформаційні технології (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шипулін, В.Д. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи геоінформаційних систем (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шипулін, В.Д. and Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шипулін , ВД and Палеха , ЮМ and Штерндок , ЕС (2014) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» для студентів напряму підготовки 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна» всіх форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 26 19:30:33 2019 EEST.