Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Г | К | М | О | П | Т | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 75.

Є

Євдокімов, А.А. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. и Поморцева, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: А. А. Євдокімов, О. Є. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. и Поморцева, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: А. А. Євдокімов, О. Є. Поморцева. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. и Умніцин , В.В. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних, самостійних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов , А.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Анопрієнко, Т.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Законодавча база оцінки» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних та розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Законодавча база оцінки (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методологія оцінки нерухомості (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи землевпорядкування і кадастру (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. и Радзінська, Ю.Б. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Землеустрій (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глушенкова , І.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 2 для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для студентів 1курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія та стандартизація» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кадничанський, М.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЇ У НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АНАЛІЗ РИНКУ ЗЕМЛІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СФЕРІ ОЦІНКИ МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інвестиції у нерухомість і фінансування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аналіз ринку землі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиції у нерухомість і фінансування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз ринку землі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. и Творошенко, І.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамонов, К.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і управління нерухомістю» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Економіка і управління нерухомістю (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010107 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Євдокімов, А.А. (2013) Муніципальна ГІС: Напрями формування та особливості реалізації. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ЕкСПЕРТИЗА ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка природокористування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «МаТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ОцІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Творошенко, І.С. (2014) Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, КА и Глушенкова, ИС и Анопрієнко, ТВ (2014) Навчальний посібник. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ Частина 1 ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» для магістрів денної форм навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкин, К.А. и Соколов, А.Ю. и Морозова, О.И. и Шевченко, В.А. и Поморцева, О. Є. (2013) МОНОГРАФИЯ. КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА IT- технологии в образовании и обучении в вузах. Теория и практика. Другой. ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні мережі» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація, методологія, інформаційні технології наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи теорії систем та системний аналіз для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. и Поморцева, О. Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи терорії систем» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: К. О. Мєтєшкін, О. Є. Поморцева. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. и Поморцева, О. Є. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи теорії систем напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. и Поморцева, О. Є. и Толстохатько, В.А. (2013) СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАФЕДРЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. и Шаульський, Д.В. (2013) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ПРАКТИКУМ З МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ. Практикум для виконання лабораторних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Математична обробка геодезичних вимірів" для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Отечко, С.А. (2013) Методичні вказівки і завдання до лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Картографія з основами топографії та ГІС» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Отечко, С.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Картографія (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Отечко, С.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Картографія з основами топографії та ГІС (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Отечко, С.А. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Супутникова геодезія і сферична астрономія (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Патракеєв , Ігор Михайлович (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович и Поморцева, О. Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «транспортно–навігаційні геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: І. М. Патракєєв, О. Є. Поморцева. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. и Умніцин , В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, ЕЕ (2013) видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна на 2014 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2014) БАЗИ ДАНИХ: ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА Лабораторний практикум НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: О. Є. Поморцева. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2012) Курсова робота з дисципліни «Транспортно–навігаційні геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: І. М. Патракєєв, О. Є. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: О. Є. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Е. (2012) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад: О. Е. Поморцева – Х.: ХНАМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Творошенко, І.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління оціночними проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Федорова, А.Ю. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИФРОВА КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаульський, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи геодезії» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА Робоча програма навчальної дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2013) Шаульський Д. В. Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2013) Шаульський Д. В. Конспект лекцій з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Геоінформаційні технології (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи геоінформаційних систем (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. и Анопрієнко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін , ВД и Палеха , ЮМ и Штерндок , ЕС (2014) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» для студентів напряму підготовки 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна» всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:22:56 2019 EET.