Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 606 Иностранных языков > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | В | З | К | М | Н | О | П | С | Ю
Количество объектов на этом уровне: 55.

І

Ільєнко , О.Л. (2012) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова)» (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Александрович , С.В. (2012) Збірник текстів та завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2012) Збірник текстів та завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни “ Ділова іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 3,4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бугаева, В.Ю. (2012) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм начання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковская, С.А. (2012) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– “ Готельно- ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2012) Програма та робоча програма навчальних дисциплін «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності « Світлотехніка і джерела світла (СДС)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2012) Програма та робоча програма навчальних дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології», «Електротехнічні системи електроспоживання (ЕСЕ)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Варава, І.М. (2012) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2012) Збірник текстів і завдань для самостійних занять з дисципліни «Друга іноземна мова » (французька мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2012) Збірник текстів і завдань для самостійних занять з дисципліни «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова*», (французька мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. (2012) Збірник завдань з англійської мови для слухачів Центру довузівської підготовки (Граматики та Лексика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. (2012) Збірник завдань з англійської мови для слухачів Центру довузівської підготовки (Читання та Письмо). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. и Сергєєва, Г.Б. (2012) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальностей “Електричний транспорт”, "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричні системи автоматизації та електропривід". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. и Сергєєва, Г.Б. (2012) “VEHICLES: HISTORY AND MODERNITY”(“ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ”: Навчальний посібник для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальностей “Електричний транспорт”, "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричні системи автоматизації та електропривід") видання 2, доповнене. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зуб, В.О. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 2 курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб, В.О. (2012) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 2курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб , В.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 2курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко , С.О. (2012) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова), (для організації самостійної роботи студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кладько, Н.С. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальності ”Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)” та 6.060101 «Будівництво» (Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2012) Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2012) Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для організації практичної роботи студентів 1та 2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни ‘Іноземна мова‘ (англійська мова) для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»./. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2012) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маматова, О.В. (2012) Тексти і тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни “Ділова іноземна мова” (англійська мова) для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища, та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 – «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2012) Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова», (англійська мова) для організації самостійної роботи студентів 1-2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, Н.Д. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Наумова, І.О. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2013 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальностей 8.07010101 – «Транспортні системи (за видами транспорту)»; 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»; 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання», спеціальності 8.05070105 -«Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Некрасова, І.О. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Некрасова , І.О. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Омельченко, А.В. (2012) Методичнi вказiвки з дисципліни «Іноземна мова» для організації практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 – «Охорона праці», спеціальності «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Писаренко, Л.М. (2012) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Iноземна мова професiйного спрямування» (англійська мова) для організації практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2012) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) для організації практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»), 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2012) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) для організації самостійноїроботи студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»), 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сергєєва, Г.Б. (2012) Методичні вказівки для організації практичной роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.080101“Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності Геоінформаційні системи і технології ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юрченко, Д.О. (2012) Збірник тестів з дисциплін «Ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова друга» (німецька мова) для організації самостійної роботи студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Н.П. (2012) Збірник текстів з дисциплін «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова*», (французька мова) для організації практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Н.П. (2012) Збірник текстів з дисципліни «Друга іноземна мова», (французька мова) для організації практичної та самостійної роботи студентів 1-2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Н.П. (2012) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Друга іноземна мова»,«Друга іноземна мова*», (французька мова) для організації практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Mar 24 10:48:34 2019 EET.