Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Количество объектов на этом уровне: 41.

Монография

Мілаш, В.С. (2012) «ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ»/ Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Образовательные ресурсы

Євтушенко, М.В. (2012) Конспект лекцій «Право» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Господарське і трудове право» ( для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2012) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2013 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдий, А.М. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право» ( для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060107,8.03060107– «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдий, А.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 « Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, И.И. (2012) Конспект лекцій «Міжнародне приватне право» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евтушенко , М.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евтушенко , М.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Господарське і трудове право» ( для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евтушенко , М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – «Транспортні системи»( за видами транспорту) 8.07010102 – «Організація перевезень і управління транспортом» ( за видами транспорту) 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010302 « Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010108 « Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070105 « Світотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8,03060107 « Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 « Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правознавство» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології»( за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ( за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина , Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правознавство» ( для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. и Кутоманов , Д.Є. (2013) Цивільне право України : навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Науменко, А.В. (2013) Правознавство : навчальний посібник ( студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Конспект лекцій «Право» (Правознавство, Адміністративне право) для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання курсових робіт з дисципліни «Правове регулювання міжнародної туристської діяльності» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» ( для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (Правознавство, Адміністративне право) ( для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародної туристської діяльності» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Право» ( для студентів другої вищої форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правознавство» ( для студентів другої вищої форми навчання спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (Правознавство,) ( для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання курсових робіт з дисципліни «Договірне право» ( для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання курсових робіт з дисципліни «Договірне право» ( для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування »,7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2013) Мілаш В.С. Конспект лекцій з дисципліни «Договірне право» особлива частина (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Договірне право" для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Договірне право" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. (2011) Конспект лекцій «Правове забезпечення логістики» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове забезпечення логістики» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Другой

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2012) « Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні» Килимник І.І., Харитонов О.В. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ для высших учебных заведений. ХНАГХ. (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Feb 15 20:24:25 2019 EET.