Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | Б | Е | И | К | М | Н
Количество объектов на этом уровне: 41.

Є

Євтушенко, М.В. (2012) Конспект лекцій «Право» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Господарське і трудове право» ( для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

І

Івасішина, Н.В. (2012) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2013 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бровдий, А.М. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право» ( для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060107,8.03060107– «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдий, А.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 « Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, И.И. (2012) Конспект лекцій «Міжнародне приватне право» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Е

Евтушенко , М.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евтушенко , М.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Господарське і трудове право» ( для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евтушенко , М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

И

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – «Транспортні системи»( за видами транспорту) 8.07010102 – «Організація перевезень і управління транспортом» ( за видами транспорту) 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010302 « Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010108 « Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070105 « Світотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8,03060107 « Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ( для студентів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 « Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правознавство» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології»( за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина, Н.В. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ( за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ивасишина , Н.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правознавство» ( для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. и Кутоманов , Д.Є. (2013) Цивільне право України : навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Науменко, А.В. (2013) Правознавство : навчальний посібник ( студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2012) « Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні» Килимник І.І., Харитонов О.В. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ для высших учебных заведений. ХНАГХ. (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Конспект лекцій «Право» (Правознавство, Адміністративне право) для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання курсових робіт з дисципліни «Правове регулювання міжнародної туристської діяльності» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» ( для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (Правознавство, Адміністративне право) ( для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародної туристської діяльності» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Право» ( для студентів другої вищої форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правознавство» ( для студентів другої вищої форми навчання спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (Правознавство,) ( для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мілаш, В.С. (2012) «ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ»/ Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання курсових робіт з дисципліни «Договірне право» ( для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання курсових робіт з дисципліни «Договірне право» ( для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування »,7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2013) Мілаш В.С. Конспект лекцій з дисципліни «Договірне право» особлива частина (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Договірне право" для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Договірне право" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Науменко, А.В. (2011) Конспект лекцій «Правове забезпечення логістики» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове забезпечення логістики» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:21:18 2019 EET.