Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Информационных систем и технологий > План 2009"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | К | Л | М | О | Ч
Количество объектов на этом уровне: 41.

А

Ачкасов, А.Є. и Лушкін, В.А. и Охріменко , В.М. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. и Воронкова, Т.Б. (2008) Електротехніка у будівництві (модульний варіант): Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Богдан, Н.М. и Карпалюк, І.Т. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Математичне програмування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Математичне програмування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "теорія імовірностей". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карпалюк, I.Т. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Інформаційних систем в технологій в міському господарстві" на 2009 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "Комп’ютерні мережі та телекомунікації". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. и Мордовцев, С.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к контрольным работам по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к лабораторным работам по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к самостоятельному изучению курса "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Електричні машини" (для студентів 3, 4 курсів ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050.701 електротехніка та спеціальності 6.090.600 "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи метрології та електровимірювальна техніка" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050.701 електротехніка та електротехнології спеціальності 6.090.600 "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2, 3 курсів ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050.701 електротехніка та електротехнології спеціальності 6.090.600 "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лукіна, Е.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лукіна, Е.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мордовцев , СМ и Воронкова, ТБ и Охріменко, ВМ (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу "1С:Бухгалтерія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМІ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМІ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» (для студентів 4,5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. и Воронкова, Т.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу “1С: БУХГАЛТЕРИЯ”. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Мірошниченко, Г.А. (2009) Курс лекцій з курсу «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 та 5 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Охріменко , В.М. и Воронкова , Т.Б. (2008) Навчальна та робоча програма дисципліни "Електротехніка у будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2008) Навчальна та робоча програма дисципліни "Теорія систем та системний аналіз". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни "Основи системного аналізу". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. (2008) Навчальна та робоча програма дисципліни "Інформаційні системи і технології на підприємствах". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни "Інформаційні технології в будівництві, бази даних". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. и Мордовцев , С.М. и Воронкова , Т.Б. (2008) Інформаційні технології в будівництві, бази даних. Методичні вказівки на виконання розрахунково-графічної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чернявская, М.В. и Кузнецов, А.И. и Глебова, М.Л. и Карпалюк, И.Т. (2008) Конспект лекций по курсу "Электрические машины. Синхронные машины. Машины постоянного тока". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернявська , М.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернявська, М.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернявська, М.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:24:42 2019 EET.