Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Общая экология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: С
Количество объектов на этом уровне: 4.

С

Спірін, О.І. (2009) Методичний посібник до підготовки до практичних занять з дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1809). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1840). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2012) МЕТОД КЛІМАДІАГРАМ за Ґоссеном–Вальтером: Практичний порадник. (для студентів ІІ, ІІІ та V курсів денного й І та VI курсів заочного відділень за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностi 8.040106 Екологія і охорона навколишнього середовища”) з дисциплін «Загальна екологія», «Загальна екологія і основи заповідної справи» та «Заповідна справа». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 25 20:22:04 2019 EET.