Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Утилизация промышленных отходов"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б
Количество объектов на этом уровне: 8.

А

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Утилізація промислових відходів» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2016) Методичні вказівки для практичних робіт із навчальної дисципліни «Утилізація промислових відходів» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Утилізація промислових відходів» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Бригінець, К.Д. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. и Абашина, К.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Розрахунок параметрів хвостосховища ” з дисципліни “Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№227). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. и Абашина, К.О. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Утилізація промислових відходів ” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”)(№1261). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. и Абашина, К.О. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№223). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. и Абашина, К.О. (2012) Утилізація промислових відходів. Основи утилізації відходів: конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:00:50 2019 EET.