Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Прикладная литоекология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | С
Количество объектов на этом уровне: 7.

Д

Дядін, Д.В. (2013) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Прикладна літоекологія», «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його відновлення») (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Прикладна літоекологія” (модуль 4 «Підземні води урбанізованих територій та їх антропогенне забруднення») (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальних дисциплін «Прикладна літоекологія», «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його відновлення») (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна літоекологія» (модуль 4 «Підземні води урбанізованих територій та їх антропогенне забруднення») (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№2395). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. и Дрозд, О.М. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Прикладна літоекологія” (модуль 3 «Геохімія довкілля») (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. и Дрозд, О.М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна літоекологія» (модуль 3 «Геохімія довкілля») для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. и Телюра, Н.О. (2010) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна літоекологія” (для студентів 2-4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:26:10 2019 EET.