Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Право"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | К
Количество объектов на этом уровне: 7.

Є

Євтушенко, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Б

Бровдій, А.М. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Коляда, Т.А. (2015) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальних дисциплін «Правознавство», «Право (Правознавство)», «Право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. и Курмаз, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Курмаз, Т.А. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Право» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы]

Курмаз, Т.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Право» для студентів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:26:08 2019 EET.