Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Организация гостиничного хозяйства
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Организация гостиничного хозяйства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б
Количество объектов на этом уровне: 4.

А

Андренко, І.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з курсу “Організація готельного господарства” (для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсів заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”, 6.140103 (6.020107) – “Туризм”)(№984). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Організація готельного господарства ” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа ”, 6.140103 (6.020107) “Туризм ”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація готельного господарства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Байлик, С.І. и Писаревський, І.М. (2015) Організація готельного господарства: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. ISBN 978-966-695-259-5

Этот список был создан Thu Mar 21 20:29:17 2019 EET.