Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Общественное строительство"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: М
Количество объектов на этом уровне: 3.

М

Мізяк, М.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Громадське будівництво» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы]

Мізяк, М.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Громадське будівництво» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Готельне господарство»). [Образовательные ресурсы]

Мізяк, М.І. и Пагі, Б.Ю. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни «Громадське будівництво» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, ФПО за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Готельне господарство», «Готельна і ресторанна справа»)(№1311). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Mar 20 20:17:14 2019 EET.