Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Договорное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Договорное право"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: М
Количество объектов на этом уровне: 4.

М

Мілаш, В.С. (2013) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мілаш, В.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Мілаш, В.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.14010101, 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Мілаш, В.С. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:08:54 2019 EET.