Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Деловой иностранный язык
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Деловой иностранный язык
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Деловой иностранный язык"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | З | К | М | О | П | Р | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

В

Видашенко, Н.І. (2012) Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання галузі 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»). [Образовательные ресурсы]

Видашенко, Н.І. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 5 – 6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”)(№470). [Образовательные ресурсы]

Видашенко, Н.І. (2012) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни “Ділова іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 5 – 6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”)(№462). [Образовательные ресурсы]

З

Зубенко, С.О. (2014) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова), (для організації самостійної роботи студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Крохмаль, А.М. (2012) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Міщенко, К.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська мова)» 3 курс напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Міщенко, К.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська мова)» 3 курс напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

О

Омельченко, А.В. и Курова, Ю.В. (2015) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Панова, О.Д. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Р

Рудь, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (для студентів 3 - 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з поглибленим знанням англійської мови). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шумейко, Л.В. (2013) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова»(англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010101 – «Транспортні системи», 7.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 7.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 20:57:12 2019 EET.