Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Железобетонные и каменные конструкции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Железобетонные и каменные конструкции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Железобетонные и каменные конструкции"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: М | П | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 19.

М

Молодченко, Г.А. и Шмуклер, В.С. и Псурцева, Н.О. и Пустовойтова, О.М. (2005) Методичні вказівки до виконання курсового проекту із залізобетонних конструкцій (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей МБГ і ТОРіРБ). [Образовательные ресурсы]

Молодченко, Г.А. и Псурцева, Н.О. (2001) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з кам’яних конструкцій (№1338). [Образовательные ресурсы]

П

Псурцева, Н.О. и Пустовойтова, О.М. и Стоянов, Є.Г. и Шаповалов, О.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Залізобетонні та кам’яні конструкції» (для студентів 3 курсу денної форми навчання форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання та НКЦ напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво» та «Охорона праці у будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Псурцева, Н.О. (2002) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із залізобетонних конструкцій. [Образовательные ресурсы]

С

Седишев, Є.С. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Залізобетонні та кам’яні конструкції» та «Залізобетонні конструкції» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами для будівлі з неповним каркасом», практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Залізобетонні та кам`яні конструкції» (для студентів 3 – 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»(№828). [Образовательные ресурсы]

Стоянов, Є.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни "Залізобетонні та кам`яні конструкції". Розділ 2 "Конструктивний розрахунок двогілкової колони, фундаменту і безрозкісної ферми одноповерхової промислової будівлі". [Образовательные ресурсы]

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2014) Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1 практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам`яні конструкції». Розділ 2. Проектування збірних елементів перекриття, колон і фундаментів будівлі з неповним каркасом (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2014) Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам`яні конструкції». Розділ 1. Проектування монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами для будівлі з неповним каркасом (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Залізобетонні та кам`яні конструкції» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 –„Будівництво” спеціальності „Промислове і цивільне будівництво” та „Охорона праці в будівництві”)(№2259). [Образовательные ресурсы]

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. и Шаповалов, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 1, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції». Розділ 2. Проектування збірних елементів перекриття, колон і фундаментів будівлі з неповним каркасом (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво» та «Охорона праці в будівництві»)(№2100). [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Залізобетонні та кам’яні конструкції” (для слухачів другої вищої освіти на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціальності 7.092100 – “Промислове і цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. (2012) Конспект лекцій з курсу «Залізобетонні та кам’яні конструкції» (для слухачів другої вищої освіти на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сєдишев, Є.С. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєдишев, Є.С. (2002) Методичні вказівки до виконання курсового проекту із залізобетонних конструкцій. [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Залізобетонні та кам'яні конструкції» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво), «Залізобетонні конструкції» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 Міське будівництво і господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шаповалов, О.М. (2005) Залізобетонні конструкції: Навч.-метод. посібник. [Образовательные ресурсы]

Шаповалов, О.М. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції». [Образовательные ресурсы]

Шаповалов, О.М. и Псурцева, Н.О. (2003) Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни "Залізобетонні та кам’яні конструкції". Розділ 1 "Компоновка конструктивної схеми будівлі і статичний розрахунок поперечної рами”. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:28:14 2019 EET.