Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Залізобетонні конструкції: Навч.-метод. посібник.