Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Экономика предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Экономика предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: S | А | Б | В | З | Л | М | Н | С | Т | Ю
Количество объектов на этом уровне: 55.

S

Slavuta, O.I. и Pokutsa, I.V. (2012) Supporting lecture notes on course «Economy of enterprise» (for the students of 2-3 courses daily form of studies, study direction 6.030504 «Economy of enterprise»). [Образовательные ресурсы]

А

Агаджанов, Г.К. (2010) Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-169-7

Александрова, С.А. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2014) Програма з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів за напрямом 6.140101 - Готельно-ресторанна справа. [Образовательные ресурсы]

Александрова, С.А. (2014) Робоча програма дисципліни “Економіка підприємства” для студентів 2 курсу за напрямом 6.140101 - Готельно-ресторанна справа. [Образовательные ресурсы]

Александрова, С.А. и Сегеда, І.В. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2,3 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов , А.Є и Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. (2009) Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом „Економіка підприємства” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства»)(№1944). [Образовательные ресурсы]

Б

Бардаков , В.А. (2006) Економіка водопостачання та водовідведення: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

В

Величко, В.В. (2010) Економіка підприємства: навч. посіб. [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 –«Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№1632). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2009) Методичні матеріали щодо організації та виконання самостійної роботи,поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни “Економіка підприємства“ (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 – «Менеджмент»)(№1547). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2004) Конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання з курсу "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1144). [Образовательные ресурсы]

З

за ред. Юр’євої, Т.П. (2012) Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-266-3

Л

Ладыженская, С.Р. (2003) Экономика туризма. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

М

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для студентів 2,3 курсів денної форми навчання спеціальності 6.030509 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. и Юр’єва, С.Ю. и Свіщ, О.О. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Момот, Т.В. и Соболєва, Г.Г. (2008) Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (англійською мовою) (для студентів 2 і 3 курсу денної форми навчання за напрями підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Н

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм" та для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. и Кравець, О.М. (2007) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Економіка підприємства" (№995). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. и Щербина, Л.В. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Економіка підприємства" (№820). [Образовательные ресурсы]

С

Світлична, Т.І. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка підприємства» (№847). [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу заочної форм навчання галузі знань – 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1870). [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 3 курсу заочної форм навчання галузі знань – 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 3 курсу заочної форм навчання галузі знань – 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань – 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства». Модуль 1. «Підприємство та чинники його виробничої діяльності» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2013) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства» і 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». Модуль 2. Фінансово-економічні показники і стратегічні основи розвитку підприємства (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№554). [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2014) Програма з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. (2014) Робоча програма з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. и Славута, О.І. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. и Славута, О.І. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№415). [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. и Славута, О.І. (2008) Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» ( на англійській мові) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. и Буряк, О.М. и Покуца, І.В. (2009) Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання)(№7). [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2211). [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2002) Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2001) Методичні вказівки до курсової роботи “Розрахунок економічних показників діяльності готелю” з курсу “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соболєва, Г.Г. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Соболєва, Г.Г. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» ( для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ). [Образовательные ресурсы]

Т

Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Коненко, В.В. и Игнатова, Н.И. (2008) Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Экономика предприятия» (№414). [Образовательные ресурсы]

Ю

Юр’єва, С. Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Костюк, В.О. и Бардаков , В.А. и Княжеченко, В.В. и Юр'єва, С.Ю. (2002) Економіка міського господарства: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:21:20 2019 EET.