A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Macroeconomics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Macroeconomics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Macroeconomics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Macroeconomics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Macroeconomics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 30.

Book

за заг. ред. Решетило, В. П. (2013) Макроекономіка: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-184-0

за ред. Решетило, В.П. (2009) Макроекономіка: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-184-0

Teaching Resource

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Шекшуєв, О.А. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля "Макроекономіка". [Teaching Resource]

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2004) Макроекономіка. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань – 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки – 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань – 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030509 "Облік і аудит". [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент". [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань – 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів підготовки: 6. 030504 "Економіка підприємства" та 6.030509 "Облік і аудит". [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент". [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань – 1404 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2014) Програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Сіренко, Н.М. (2011) Макроекономіка: конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галузями знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050901 «Облік і аудит» і 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. (2007) Практикум з курсу макроекономіки (основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література). [Teaching Resource]

Решетило, В.П. (2014) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Макроекономіка” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи і варіанти завдань з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2007) Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів з модуля "Макроекономіка" (№646). [Teaching Resource]

Сіренко, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напрямів підготовки 6.030504 –- Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource]

Сіренко, Н.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавра» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Сіренко, Н.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Макроекономіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – «Економіка підприємства» і 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Сіренко, Н.М. (2014) Програма з дисципліни «Макроекономіка» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Сіренко, Н.М. (2014) Робоча програма з дисципліни «Макроекономіка» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Сіренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 7.03050401 - “Економіка підприємства”). [Teaching Resource]

Сіренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Макроекономіка” (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”). [Teaching Resource]

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. (2012) Макроекономіка: методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 7.030500401 - «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Sat Jul 13 18:59:28 2024 EEST.