Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Краеведение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Краеведение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Краеведение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Краеведение"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж
Количество объектов на этом уровне: 13.

Ж

Жванко, Л.М. (2009) Краєзнавство: Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять (№1648). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Яцюк, М.В. (2009) Краєзнавство. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи (№1778). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2009) Краєзнавство. Методичні вказівки методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять (№1635). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2009) Краєзнавство: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (№1634). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2009) Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (№422). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «КРАЄЗНАВСТВО» для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці», 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2007) Краєзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу. [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з краєзнавства. [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Рассоха, І.М. и Рябченко, О.Л. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Краєзнавство» (№365). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни КРАЄЗНАВСТВО (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці», 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№2238). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2010) КРАЄЗНАВСТВО: Конспект лекцій (для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sat Feb 16 20:56:36 2019 EET.