Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Экология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Экология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | Г | К | Л | О | С
Количество объектов на этом уровне: 22.

Є

Єдаменко, М.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Б

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Екологія" (№696). [Образовательные ресурсы]

Брыгинец, Е.Д. (2007) Конспект лекций по дисциплине "Экология". [Образовательные ресурсы]

Г

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці у будівництві». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 2- 3 курсів денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Галетич, І.К. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

К

Катков, М.В. (2009) Екологія. Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 „Туризм”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 „Туризм”)(№1234). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ЕКОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)(№1319). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)(№1333). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям „Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы]

Кубатка, М. В. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Екологія» підготовки бакалавр напряму 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Кубатка, М. В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Екологія» підготовки спеціаліст спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы]

Кубатка, М. В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы]

Кубатка, М. В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» для студентів напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Л

Лобов, А.А. (2007) Методические указания для самостоятельного изучения курса и выполнения контрольной работы по дисциплине «Экология». [Образовательные ресурсы]

О

Одаренко, Т.Е. (2005) Конспект лекций по курсу «Экология». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Е. (2005) Программа изучения курса «Экология» и методические указания к выполнению контрольных заданий. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Слатова, О.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:28:31 2019 EET.