A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0708 - "Ecology" > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140103 - Tourism > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0504 - "Tourism" > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1004 - "Transport technologies" > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > Bases of scientific researches
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.170202 - Health > Bases of scientific researches"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 34.

Teaching Resource

Абракітов, В.Е. (2014) Курс лекцій «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (In Press)

Абракітов, В.Е. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource]

Дєгтяр, О.А. and Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Дєгтяр, О.А. and Новікова, М.М. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Колотило, А.М. and Чуб, І.М. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 - «Водопостачання та водовідведення»)(№1768). [Teaching Resource]

Колотило, А.М. and Чуб, І.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами 0926 - «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource]

Колотило, А.М. and Чуб, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»)). [Teaching Resource]

Лугченко, Е.И. and Пустовойтова, О.М. (2014) Текст лекций по дисциплине «Основы научных исследований» (для студентов 4 курса дневной и 5 курса заочной форм обучения специальности «Промышленное и гражданское строительство»). [Teaching Resource] (In Press)

Лугченко, О.І. and Пустовойтова, О.М. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство"). [Teaching Resource]

Познякова, О.В. (2009) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної і практичної роботи студентів на тему «Факторний аналіз» з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050402- „Готельне господарство” (6.140101 «Готельно – ресторанна справа»))(№74). [Teaching Resource]

Познякова, О.В. (2009) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної і практичної роботи студентів на тему «Факторний аналіз» з дисципліни «Основи наукових досліджень» (№1239). [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» (6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource]

Радіонова, О. М. and Оболенцева, Л.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4-го курсу денної та 5-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. and Оболенцева, Л.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів V курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Teaching Resource]

Рой, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електропостачання). [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 – 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. and Ковальова, Ю.В. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології. [Teaching Resource] (In Press)

Рославцев, Д.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 1004 (6.070101) – «Транспортні технології»)(№1750). [Teaching Resource]

Рославцев, Д.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання практичних занять «Основи наукових досліджень» для студентів напрямку підготовки 1004 (6.070101) - «Транспортні технології». [Teaching Resource] (In Press)

Саприка, О.В. and Гриб, О.Г. and Саприка, В.О. (2007) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource]

Саприка, О.В. and Гриб, О.Г. and Саприка, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання)(№719). [Teaching Resource]

Саприка, О.В. and Гриб, О.Г. and Саприка, В.О. (2008) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" (№1209). [Teaching Resource]

Стольберг, Ф.В. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Основи наукових досліджень" (№621). [Teaching Resource]

Сухаревський, О.І. and Саприка, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Teaching Resource]

Чуб, І.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Teaching Resource]

Шмуклер, В.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» (для слухачів другої вищої освіти напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource]

Шмуклер, В.С. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource]

Щербина, Л.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням. [Teaching Resource] (In Press)

Щербина, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання науково-дослідного завдання (розрахунково-графічного завдання і курсової роботи) з дисципліни «Основи наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням. [Teaching Resource] (In Press)

Щербина, Л.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Sun Jul 21 14:25:54 2024 EEST.