Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Прикладная литоэкология и радиология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Прикладная литоэкология и радиология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 12.

Д

Дядін, Д.В. (2013) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Прикладна літоекологія», «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його відновлення») (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 4 «Підземні води урбанізованих територій та їх антропогенне забруднення») (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№375). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна літоекологія» і «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його відновлення») (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№534). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальних дисциплін «Прикладна літоекологія», «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його відновлення») (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Свиренко, Л.П. и Штепенко, О.Л. и Яковлев, В.В. и Дядин, Д.В. (2003) Программа и методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Литоэкология". [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. и Телюра, Н.О. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна літоекологія і радіоекологія” (для студентів 3-4 курсу денної і 3-5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0708 – «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2004) Навчально-методичний посібник «Інженерно-геологічні властивості гірських порід та штучних ґрунтів» з дисципліни "Прикладна літоекологія і радіоекологія" (№152). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2005) Радіація і захист людини від іонізуючого випромінювання/ Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Прикладна літоекологія і радіоекологія" (№292). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (№1005). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Рибасова, Г.Ю. (2002) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з основ ґрунтознавства та охорони грунтів курсу "Прикладна літоекологія та радіологія". [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Телюра, Н.О. и Рибасова, Г.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів курсу "Прикладна літоекологія та радіологія". [Образовательные ресурсы]

Т

Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів курсу „Прикладна літоекологія та радіоекологія” (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія», спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”) (№1751). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:24:06 2019 EET.