Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Общая экология и основы заповедного дела"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: С
Количество объектов на этом уровне: 5.

С

Спірін, О.І. (2009) Методичний посібник до підготовки до практичних занять з дисципліни „Загальна екологія й основи заповідної справи” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1808). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна екологія і основи заповідної справи» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2012) МЕТОД КЛІМАДІАГРАМ за Ґоссеном–Вальтером: Практичний порадник. (для студентів ІІ, ІІІ та V курсів денного й І та VI курсів заочного відділень за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностi 8.040106 Екологія і охорона навколишнього середовища”) з дисциплін «Загальна екологія», «Загальна екологія і основи заповідної справи» та «Заповідна справа». [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна екологія й основи заповідної справи" (№844). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Загальна екологія та основи заповідної справи" (№797). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Mar 19 20:24:33 2019 EET.