Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б
Количество объектов на этом уровне: 5.

Б

Бараннік, В.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 0708 “Екологія” (6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розробка лінійної регресійної моделі для оцінки впливу скиду стічних вод підприємства на якість річкової води у контрольному створі" з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля". [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля" (№864). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Моделювання і пргонозування стану довкілля" (№841). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:55:17 2019 EET.