Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Электротехника в строительстве
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Электротехника в строительстве"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: A | А | Б | Д | О | С | Ф
Количество объектов на этом уровне: 19.

A

Achkasov, А.Y. и Lushkin, V.А. и Okhrimenko, V.M. и Voronkova , Т.B. (2015) Electrical engineering inconstruction: tutorial. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-377-6

А

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. и Воронкова, Т.Б. (2009) Електротехніка у будівництві: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. (2010) Електротехніка у будівництві: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-199-4

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) Електротехніка у будівництві: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-374-5

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) Электротехника в строительстве: учебник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-367-7

Б

Білоусов, О.Ф. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Електротехніка" і "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1154). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Тугай, Д.В. и Сабалаєва, Н.О. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Дослідження електричних лінійних кіл, що знаходяться під дією синусоїдальної напруги» з дисциплін «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»(№2129). [Образовательные ресурсы]

Д

Дорохов, А.В. и Тугай, Д.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0921 – «Будівництво» (6.060101 – «Будівництво») спеціальностей 6.092100 – «Промислове та цивільне будівництво», 6.092100 – «Міське будівництво та господарство» спеціалізації 6.092110 – «Охорона праці у будівництві», «Технічне обслуговування та ремонт будівель»). [Образовательные ресурсы]

Дорохов, О.В. и Тугай, Д.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0921 – «Будівництво» (6.060101 – «Будівництво») спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Дорохов, О.В. и Сабалаєва, Н.О. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»).(№1588). [Образовательные ресурсы]

Дорохов, О.В. и Тугай, Д.В. и Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Текст лекцій з дисциплін «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

О

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Електротехніка у будівництві” (для студентів 2 курсу і слухачів ФПО та ЗН напряму підготовки 0921 (6.060101) Будівництво, спеціальностей ПЦБ, МБГ, ТГПіВ)(№1230). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Електротехніка у будівництві” (для студентів 2 курсу і слухачів ФПО та ЗН напрямку підготовки 0921 (6.060101) - Будівництво, спеціальностей ПЦБ, МБГ, ТГПіВ)(№2034). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Електротехніка у будівництві” (для студентів 2-го курсу і слухачів ФПО та ЗН напряму підготовки 0921 (6.060101) - Будівництво, спеціальностей ПЦБ, МБГ, ТГПіВ)(№2038). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Електротехніка у будівництві" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво", спеціальностей "ПЦБ", "МБГ", ТГПіВ). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Конспект лекцій з курсу "Електротехніка у будівництві" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво", спеціальностей "ПЦБ", "МБГ", ТГПіВ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сабалаєва, Н.О. и Тугай, Д.В. (2014) Програма дисципліни “Електротехніка в будівництві» для студщентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы]

Сабалаєва, Н.О. и Тугай, Д.В. (2014) Робоча програма дисципліни “Електротехніка в будівництві» для студщентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы]

Ф

Форкун, Я.Б. и Юрченко, С.М. и Дорохов, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за темами «Розрахунок складного кола постійного струму», «Розрахунок розгалуженого кола синусоїдного струму» з дисципліни "Електротехніка". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:21:28 2019 EET.