Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Геоинформационные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Геоинформационные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Геоинформационные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Геоинформационные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Геоинформационные системы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | К | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 22.

Є

Євдокімов, А.А. (2009) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент). [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. и Манакова, Н.О. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни « Геоінформаційні системи » (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій» («Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. (2014) Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, магістра напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2014) Програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій» спеціальності «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» підготовки спеціаліст, магістр cпеціальність 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2014) Робоча програма «Геоінформаційні системи» для студентів за спеціальністю 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для спеціаліста, магістра напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. и Білогуров, В.П. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» підготовки бакалавр напряму 6.140103 Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. и Білогуров, В.П. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» напрям підготовки 6.140103 Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. и Умніцин , В.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140103 – Туризм та студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Білогуров, В.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки – 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

В

Волков, Д.Н. и Евдокимов, А.А. и Еремеева, Н.Ю. и Мущинский, С.М. и Сапрыка, В.А. и Шипулин, В.Д. (2002) Методические указания к работе в обучающей системе "Представление ArcView GIS". [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи»(для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

К

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

П

Поморцева, О. Є. (2015) Програмування геоінформаційних задач: лабораторний практикум: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Ш

Шипулин, В.Д. (2005) Введение в использование ArcGIS / Учебно-методическое пособие. [Образовательные ресурсы]

Шипулін, В.Д. и Постоєнко, О.В. и Євдокимов, А.А. (2012) Лабораторний практикум у програмному забезпеченні "ArcView GIS" із навчальних дисциплін "Геоінформаційні системи", "Геоінформаційні технології", "Геоінформаційні системи і геодезія" (для студентів 2, 5, 6 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – "Будівництво", 6.140103 – "Туризм", 6.140101 – "Готельно-ресторанна справа", 6.030601 – "Менеджмент", 6.060102 – "Архітектура"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:44 2019 EET.