Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Биохимия и микробиология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: С
Количество объектов на этом уровне: 4.

С

Спірін, О.І. (2009) Методичні вказівки з організації самостійної праці студента з дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1838). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів та виконання курсової роботи з дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (№1200). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Практичні заняття з курсу „Біохімія і мікробіологія”. Методичні вказівки з підготовки (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1839). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Біохімія і мікробіологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Mar 26 20:25:46 2019 EET.