A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0708 - "Ecology" > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0709 - "Geodesy, cartography and organization of the the use of land" > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.080101 - Geodesy, Cartography and Land Management > Labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Labour protection"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | Ж | З | К | П | С | Ч
Number of items at this level: 33.

А

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (In Press)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (In Press)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Teaching Resource]

Абракітов, В.Е. (2005) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та «Безпека життєдіяльності» (№256). [Teaching Resource]

Абракітов, В.Е. (2003) Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Охорона праці». [Teaching Resource]

Абракітов, В.Е. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (№969). [Teaching Resource]

Г

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 “Туризм” та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№358). [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. and Коржик, Б.М. and Андрійченко, В.П. and Губенко, Н.А. (2012) Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч.посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-215-1

Ж

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2009) Конспект лекцій з дисциплін „Охорона праці і БЖД” і „Охорона праці” (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.092600 (6.060103) «Водопостачання та водовідведення» і 6.092100 (6.060101) «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці” (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 0921, 6.060101 “Будівництво” спеціальності 6.092100 “Теплогазопостачання і вентиляція”). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. and Нестеренко, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" у дипломних проектах (№1714). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. and Нестеренко, С.В. (2009) Методичні вказівки і контрольні завдання з дисциплін «Охорона праці і БЖД» і «Охорона праці» (№1715). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Охорона праці” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 " Будівництво" спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» («Охорона праці») (для студентів 5 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності 7.06010108, 8.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. (2004) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці». [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. and Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів "Охорона праці і БЖД" та "Охорона праці". [Teaching Resource]

З

Заіченко, В.І. (2013) Курс лекцій з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент »; 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (In Press)

Заіченко, В.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»). [Teaching Resource]

К

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, C.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.092202 “Електричний транспорт”)(№1997). [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, С.Л. and Успенська, Л.Г. (2009) Методичний посібник з охорони праці (для слухачів галузевого центру з охорони праці) Частина 1. Для працівників підприємств, організацій та фірм. [Teaching Resource] (In Press)

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, С.Л. and Успенська, Л.Г. (2009) Методичний посібник з охорони праці (для слухачів галузевого центру з охорони праці). Частина 2. [Teaching Resource] (In Press)

Коржик, Б.М. and Нестеренко, С.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”). [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. and Шевченко, В.І. (2006) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту. [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. and Шевченко, В.І. and Нестеренко, С.В. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці" (№580). [Teaching Resource]

П

Пашков, В.І. and Бодня, З.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни«Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 – «Будівництво та архітектура», напрям підготовки (0921) 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. and Бодня, З.К. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для слухачів ДВО спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource]

С

Серіков , Я.О. (2015) Промислова безпека та соціальний захист працівників виробничих підприємств, компаній і корпорацій (організація монтажу, ремонту і експлуатації виробничих об’єктів): посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-659-218-0

Сєріков, Я.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці» підготовки бакалаврів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (In Press)

Сєріков, Я.О. (2014) Робоча программа навчальноi дисциплiни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (In Press)

Ч

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу спеціальності 6.092100 ПЦБ заочної форми навчання)(№1827). [Teaching Resource]

Чеботарьова, О.В. (2013) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2334). [Teaching Resource]

Чеботарьова, О.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – Будівництво). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Wed Apr 24 06:58:21 2024 EEST.